Ferenc pápa: Jézust követve önzetlenül, ingyenesen tegyük a jót

Ferenc pápa – 2018. november 5., hétfő | 19:22

Ferenc pápa november 5-én, hétfőn a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában arra buzdított: a keresztény ember hagyjon el mindenféle versengést. Csak tegye a jót, és kövesse Jézus példáját, vagyis cselekedjék ingyenesen.

A versengés és az önteltség szétrombolja a közösséget, mert a megosztottság és a konfliktusok magvait hintik el – mutatott rá a Szentatya. A szentmisén felolvasott napi evangéliumi szakasz Jézus egyik példabeszédét mondja el, ami az önzetlenség és az alázat fontosságát hangsúlyozza (Lk 14,12–14).

Jézus világosan szól arról, hogy ne érdekből cselekedjünk, ne önző okokból alakítsuk ki a barátságainkat. A megtérülés, a haszon reményében cselekedni ugyanis „önzés, kirekesztés és számítgatás”. Jézus ezzel szemben azt hirdeti, hogy az „ingyenesség kitágítja az életet, kiszélesíti a horizontot, mert egyetemes”. A „szelektálók”, a válogatósak viszont megosztást teremtenek, és egyáltalán nem szolgálják az egyetértést, melyről Szent Pál apostol beszél a napi olvasmányban: „Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és egy lélekként ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is” (Fil 2,1–4).

Ferenc pápa kitért a pletykálás, a kibeszélés veszélyeire is, mert ez is a versengésből ered. Ezt azok az emberek teszik – mondta a Szentatya –, akik, mivel nem tudnak növekedni, lekicsinylik a másikat pletykálkodással, hogy a másik fölé kerekedjenek. Ez a másik ember lerombolása, rivalizálás! Pál azt mondja: a közösségben ne vetélkedjünk, ne cselekedjünk hiú dicsőségvágyból! A versengés harc, ami eltiporja a másikat. Ez rossz dolog, amit lehet nyíltan űzni, vagy titokban, „fehér kesztyűkkel”, de mindig a másik megsemmisítése a cél, és önös érdekek vezérlik – emelte ki a pápa.

Az öntelt, a magamat mások fölé helyező magatartást káros, mert szétrombolja a közösséget, még a családot is. „Gondoljatok csak a testvérek közötti versengésre az apai örökség miatt, ami szinte mindennapos” – tette hozzá Ferenc pápa. A keresztény ember kövesse Jézus példáját, vagyis cselekedjék ingyenesen. „Csak tegye a jót, és egyáltalán ne foglalkozzon azzal, hogy a többiek hasonlóképpen cselekednek-e. Vesse el az egyetértés magvait, elhagyva mindenféle versengést és önteltséget! Építse a békét kis gesztusokkal!

A hírekben hallunk távoli háborúkról, de a háború az otthonainkban, intézményeinkben is jelen van a versengés által. A háború ugyanis itt kezdődik, éppen ezért a béke építését is itt kell kezdeni: a családban, a plébánián, az intézményekben, a munkahelyen, mindig az egyetértésre törekedve, nem pedig a saját érdekeinket előtérbe helyezve!” – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria