Ferenc pápa a katolikus sajtó munkatársainak: A média segítsen hidat építeni az emberek között

Ferenc pápa – 2020. július 1., szerda | 19:22

A Szentlélekre figyelve felül tudunk emelkedni a fajgyűlöleten és a közömbösségen. Nagyon fontos, hogy egységben maradjunk, mert korunkban a katolikus közösség is polarizálódott – erre emlékeztet Ferenc pápa üzenetében, melyet az USA és Kanada Katolikus Sajtószövetségének (Catholic Press Association) június 30. és július 2. közötti találkozójára küldött.

Világunkat megosztottság jellemzi, ezért olyan tömegkommunikációs eszközökre és emberekre van szükség, akik képesek hidat építeni és védelmezni az életet. A pápa a különbözőségben is megtartott egységre szólítja a katolikus médiakonferencia idei résztvevőit, akik a járvány miatt idén csak virtuális módon jönnek össze.

A 2020-as találkozó témája – „Elválasztva is együtt” (Together While Apart) – arra utal, hogy az egészségügyi válsághelyzet elkülönülésre ítélt minket, mégis fontos egységben maradunk. Ferenc pápa a tavalyi tömegtájékoztatási világnapra írt üzenetében rámutatott, hogy mennyire fontos a média küldetése az emberek összetartásában. „Lerövidíti a távolságokat, tájékoztat, megnyitja az elmét és a szívet az igazság előtt.”

Az egységre való törekvés a különbözőség megtartásával az Egyesült Államok nemzeti jelmondatában (E pluribus unum – Sokaságból egység) is szerepel, tehát ez kell, hogy ösztönözze a sajtószolgálatot is, melyet a közjó érdekében folytatnak. Ma még sürgetőbb erre az igény, hiszen korunkat konfliktusok és polarizáció jellemzi, mely nem kíméli a katolikus közösséget sem. A pápa üzenetében kifejti, hogy a médiának ma milyennek kell lennie: hídépítőnek, életvédőnek, a látható és láthatatlan falakat ledöntőnek, mivel azok megakadályozzák az őszinte párbeszédet és a valódi kommunikációt.

A médiának segíteni kell az embereket, főként a fiatalokat, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy megfelelően tudjanak ítélni, világos tények alapján.

Segíteni, hogy megértsék, fontos elköteleződni az igazságosság, a társadalmi egyetértés és közös otthonunk tisztelete mellett. Olyan elvhű férfiakra és nőkre van szükségünk, akik megóvják a kommunikációt mindattól, ami eltorzíthatja, vagy más célokra fordíthatja.

A Szentatya tehát azt kéri a katolikus sajtó munkatársaitól, hogy legyenek az egymás közötti egység jelei, függetlenül az adott médium nagyságától, hiszen az Egyházban nem ezek a kategóriák számítanak. Az Egyházban mindannyian ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk. A kommunikáció továbbá nem csak szakmai hozzáértés kérdése.

Személyesen kell tanúságot tenni az üzenet igazságáról, amit közvetítünk,

mivel minden közlés végső forrása Isten élete, aki megosztja velünk isteni életének kincseit. Tőlünk pedig azt kéri, hogy mi is adjuk tovább ezt a gazdagságot másoknak, igazságát egységben szolgálva.

Tekintsünk a Szentlélekre – buzdít Ferenc pápa –, mert csak így tudunk hatékonyan működni azért, hogy felülemelkedjünk a rasszizmus, az igazságtalanság és a közöny betegségein. Segítsünk másoknak is, hogy az adott helyzeteket és embereket a Lélek szemével lássák.

Ahol világunk túl gyakran beszél jelzőkkel és határozószókkal, a keresztény kommunikátorok főneveket használjanak, melyek az igazság csöndes követelését és az emberi méltóságot segítik.

Ahol pedig a világ konfliktusokat és megosztottságot lát, adjanak hangot a szegények, valamint az irgalomra és megértésre váró rászorulók elvárásainak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria