Ferenc pápa: Kérjük a megkülönböztetés kegyelmét, hogy felismerjük a kereszt útját

Ferenc pápa – 2020. március 11., szerda | 17:38

Ferenc pápa március 11-én, szerda reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott és élőben közvetített szentmiséjén kezdetén kéréssel fordult a hívekhez: „Imádkozzunk továbbra is a járványban megbetegedettekért. Ma imádkozzunk a bebörtönzött testvéreinkért is, akik szenvednek, és akikhez közel kell állunk imáinkkal, hogy az Úr segítse és vigasztalja meg őket ebben a nehéz időszakban.”

A Szentatya ezt követően felolvasta az antifónát: „Ne hagyj el engem, Uram, én Istenem, ne távozzál el tőlem! Siess segítségemre, Uram, én szabadítóm!” (Zsolt 38,22–23)

Homíliájában a pápa a napi evangéliumról (Mt 20,17–28) szólt, Jézus szenvedéséről. Kiemelte, hogy az ördög pusztításának sajátos stílusa van: gyűlöletet kelt. Csábítással akar eltávolítani a kereszttől, a világias szellemet felkínálva: a hatalmat, a hiúságot és az acsarkodást.

A pápa emlékeztetett a sok üldözött keresztényre is, és felidézte Ászja Bibi történetét. Az első olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 18,18–20) idéz, amely egy valódi prófécia az Úr szenvedéséről. Mit mondanak Jeremiás ellenségei? „Jöjjetek, verjük őt meg nyelvvel, és ne figyeljünk egyetlen szavára sem!” Készítsünk akadályokat. Nem azt mondják, hogy meg akarják ölni, hanem megnehezítik az életét, és gyötrik. Ez a próféta szenvedése és egyben egy Jézusra vonatkozó prófécia is.

Jézus is szól erről az evangéliumban: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék.” Nemcsak egy halálos ítéletről van szó, többről: megaláztatásról, acsarkodásról. Amikor keresztények vagy egy bármilyen ember üldözésébe gyűlölet vegyül, akkor az ördög van jelen.

Az ördögnek kétféle stílusa van: az egyik a bűnre csábítás a világi dolgokkal, ahogy Jézussal tette a sivatagban. Bűnre akarta csábítani, hogy ezzel megváltoztassa a megváltás tervét. Amikor ezzel nem ért célt az ördög, akkor az acsarkodáshoz, gyűlölethez nyúlt. Büszkesége olyan hatalmas, hogy kész pusztítani, és élvezi ezt, amit a gyűlölettel ér el.

Gondoljunk sok szent és a mai keresztények üldözésére – folytatta homíliáját a pápa. Nemcsak megölik őket, de szenvedést is okoznak nekik és megalázzák őket. Ne tévesszünk össze a társadalmi, politikai, vallási üldözést az ördög gyűlöletével. Az ördög acsarkodik, hogy pusztítson. Gondoljunk az apokalipszisre: az asszony születő gyermekét akarja elpusztítani.

A Jézussal keresztre feszített két latort elítélték, keresztre feszítették, és hagyták őket békében meghalni. Senki nem inzultálta őket, nem érdekelt senkit, hogy velük mi történik. Csak Jézust sértegették, csak őellene fordultak. Jézus elmondja az apostoloknak, hogy halálra ítélik majd, kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítik, csúfot űznek belőle.

Az ördög másik stílusával, a világias szellemmel találkozunk, amikor Zebedeus fiainak anyja fordul Jézushoz. Jézus a szenvedéséről beszél, ami az ő útja, míg az anya feltűnést, hatalmat kér gyermekeinek. A hiúság, a világias szellem az az út, amelyet az ördög felkínál, hogy eltávolítson Krisztus keresztjétől. Az önmegvalósítás, a karrierizmus, a világi siker: ezek nem keresztény utak, hanem olyanok, amelyek eltakarják előlünk Jézus keresztjét – mutatott rá Ferenc pápa.

Az Úr adja meg a megkülönböztetés kegyelmét, hogy felismerjük, amikor a szellem el akar pusztítani minket a gyűlölettel, és amikor ugyanez a szellem meg akar vigasztalni bennünket a világ külsőségeivel, a hiúsággal. És az Úr adja meg a kegyelmet, hogy meg tudjuk különböztetni az ő útját, ami a kereszt útja, a világ útjától, mely a hiúság és a külsőségek – zárta Ferenc pápa szerda reggeli homíliáját.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria