Ferenc pápa a klaretiánusokhoz: Ne hagyjátok, hogy az idősek álmok nélkül haljanak meg

Ferenc pápa – 2022. november 8., kedd | 20:01

Ferenc pápa november 7-én fogadta az Institutum Iuridicum Claretianum, a klaretiánus szerzetesek római kánonjogi intézete mintegy 120 tagját, akik az intézet alapításának 50. évfordulóját ünneplik. A Szentatya elismerően szólt a megszentelt életért végzett tudományos munkájukról, és arra biztatta a kongregáció misszionáriusait, hogy bátran teljesítsék küldetésüket.

Beszédében a Szentatya méltatta azt a munkát, amelyet az intézmény az elmúlt öt évtizedben végzett Claret Szent Antal Mária szellemében és küldetése szerint, aki a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Misszionárius Fiai Kongregáció (a klaretiánusok) alapítója.

Ferenc pápa megjegyezte, a klaretiánusok az általuk működtetett hat központ – Rómában, Madridban (Spanyolország), Manilában (Fülöp-szigetek), Bengaluruban (India), Bogotában (Kolumbia) és Abujában (Nigéria) –, valamint a más országokban indított kezdeményezések által gyümölcsöző szolgálatot végeztek és folytatnak továbbra is a megszentelt élet teológiájának megértése és fejlesztése érdekében. A pápa szerint ennek szerepe van abban, hogy

„emberibb arcot” nyert a szerzetesi élet.

A Szentatya köszönetet mondott a klaretiánusoknak, hogy közreműködnek a megszentelt életről szóló egyházi tanítás terjesztésében, biztosítva ezáltal a szeretetközösséget az Apostoli Szentszékkel, a helyi egyházak pásztoraival, valamint a szerzetes-elöljárók legfőbb szövetségeivel és konföderációival; megosztva más hivatásokkal és egyházi szolgálatokkal „a lelkesítés és a megújulás szolgálatát”. Ferenc pápa arra buzdította a kongregáció tagjait, hogy továbbra is szolgálják a megszentelt életet a klaretiánusok missziós lelkületével.

A megszentelt élet nem hiányozhat az Egyházból és a világból – hangsúlyozta a pápa. – A klaretiánusok teológiai intézményeinek elsődleges szolgálata az kell hogy legyen, hogy a befogadás, az istendicséret és a hálaadás házaivá válnak, ahol megnyilvánul a szeretetközösség és a szolidaritás a szegényekkel, továbbá ahol a határok nélküli testvériségre és a kilépő egyház missziójára ösztönöznek. A megszentelt életet élő férfiaknak és nőknek nyújtott segítségetek – intellektuális jellegét megelőzően – tanúságtétel, hitvallás arról, hogy Jézus az Úr.

A pápa óva intett a csüggedéstől a szerzetesi hivatások számának folyamatos csökkenése és a szerzetesek elöregedése láttán, ehelyett arra buzdította a jelenlévőket, hogy bízzanak az Úrban és a Szentlélekben. „A vereség és a pesszimizmus szelleme nem keresztény” – mutatott rá.

Elismerte a megszentelt életet élők előtt álló számos kihívást, de arra szólította a klaretiánus misszionáriusokat, hogy alapítójuk szellemében hűségesen kövessék Jézust. Helyezzék előtérbe közösségi életüket az individualizmussal szemben, és az interkulturalitást a testvériség és a küldetés útjaként éljék meg.

Hangsúlyozta a Szentatya a különböző nemzedékek találkozásának fontosságát is a megszentelt életben, valamint az Egyházban és az egész társadalomban. „A fiataloknak találkozniuk kell az idősekkel, beszélgetniük kell egymással, az idősek pedig töltsenek időt a fiatalokkal. Tekintsetek előre, emlékezzetek Joel próféciájára, amely olyan szép!

E párbeszéd következtében az öregek álmodnak majd, a fiatalok pedig próféciákat fogalmaznak meg. Képesek lesznek előrehaladni, de ezt az idősek álmával teszik. Kérlek, ne hagyjátok, hogy az idősek álmok nélkül haljanak meg! Az öregeknek álmodozva kell meghalniuk, és a fiatalok azok, akik segítik az időseket álmodni”

– hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ezután arra buzdította a klaretiánusokat, hogy

mindig keressenek új utakat az Úr és Isten népe szolgálatára, és egyre jobban gyakorolják Isten stílusát: a közelséget, az együttérzést és a gyengédséget.

„Ne fáradjatok bele abba, hogy elmenjetek a határokig, még a gondolatok határáig is; hogy utakat nyissatok, hogy elkísérjétek az embereket, és hogy merészek legyetek az Úrban gyökerező küldetésben.”

Végül a pápa végül kiemelte a teológia és a kutatás fontosságát az Egyház küldetésében, és megköszönte a Claretianum intézet e területen végzett munkáját. Arra buzdította a klaretiánusokat, hogy életükben és tudományos munkájuk során ne feledkezzenek meg azokról, akik a szegénység különböző formáiban élnek. „Ahhoz, hogy valóban találkozzunk Krisztussal, meg kell érinteni az Ő testét a szegények sebesült testében, megerősítve az eucharisztiában kapott szentségi szeretetközösséget.”

A Szentatya arra kérte a jelenlévőket, hogy vele együtt imádkozzanak az Úrhoz, hogy megszabaduljanak a gőg, a világias kritika szellemétől és „a polarizálódás ördögi megtévesztésétől”.

A római Pápai Lateráni Egyetem részeként működő Institutum Iuridicum Claretianumot, a klaretiánus szerzetesek római kánonjogi intézetét 1971-ben, a II. Vatikáni Zsinat után hozták létre, bár eredete az 1930-as évek elejére vezethető vissza. Ez az első ilyen intézmény a Katolikus Egyházban, amely a megszentelt élet teológiájára szakosodott.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria