Ferenc pápa: Legyen bátorságunk, hogy az Úrhoz menjünk a bűneinkkel

Ferenc pápa – 2020. március 10., kedd | 15:26

Március 10-én, kedden Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmisét mindazokért ajánlotta fel, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek: „Imádkozzunk a papjainkért, hogy legyen bátorságuk kilépni és elmenni a betegekhez, hogy elvigyék hozzájuk Isten szava és az Eucharisztia erejét, és hogy odaálljanak az egészségügyi dolgozók és az önkéntesek mellé ebben a munkában.”

Az internetes élő adásban, video streaming formájában közvetített magánszentmisén a Szentatya a napi olvasmányról (Iz 1,10.16–20), illetve evangéliumi részről (Mt 23,1–12) elmélkedett.

Isten szava tegnap arra tanított minket, hogy felismerjük a bűneinket, és meggyónjuk őket, de nemcsak ésszel, hanem szívvel is, a szégyen lelkületével. Ma pedig arra hív bennünket, bűnösöket az Úr, hogy lépjünk párbeszédre vele, mert a bűn bezár minket magunkba, és elrejtőzteti vagy elrejti bennünk az igazságunkat. Ez történt Ádámmal és Évával: a bűn után elrejtőztek, mert szégyenkeztek. Mezítelenek voltak ugyanis – állapította meg Ferenc pápa.

A bűnöst, amikor szégyent érez, a kísértés arra indítja, hogy elrejtőzzön. Ám az Úr felszólítja: Rajta, gyere, vitassuk meg! Beszéljünk a bűnödről, a helyzetedről! Ne félj! És folytatja: „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú” – idézett a Szentatya Izajás próféta könyvéből. – Az Úr tehát bátorít: Gyertek hozzám, mert én képes vagyok mindent megváltoztatni, ne féljetek, gyertek hozzám beszélni, legyetek bátrak, gyertek a nyomorúságotokkal együtt.

A pápa felidézte egy szent alakját, aki nagyon bűnbánó lélek volt és sokat imádkozott. Arra törekedett, hogy megadja az Úrnak mindazt, amit kért tőle. De az Úr nem volt elégedett vele. Egy nap aztán a szent megharagudott az Úrra, mert olyan mostohán bánt vele: Nézd Uram, én nem értelek téged. Mindent, de mindent neked adok, de te mindig elégedetlen vagy velem, mintha hiányozna valami. Mi hiányzik? És az Úr válaszolt: Add nekem a vétkeidet, ez hiányzik még!

Legyen bátorságunk – kérte Ferenc pápa –, hogy az Úrhoz menjünk a nyomorúságainkkal, aki így szól hozzánk: Bátorság, gyertek csak! Szálljunk vitába! „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú” – idézte a pápa újból a próféta szavait.

Ez az Úr felhívása. De mindig van valami csalás, s ahelyett, hogy beszélnénk az Úrral, megjátsszuk, hogy nem is vagyunk bűnösök. Ez az, amit az Úr a törvénytudók szemére vet, mert amit ők tesznek, azért csinálják, „hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket.” Látszat és üresség, ami befedi szívünk igazságát hiábavalósággal. Ám a hiábavalóság soha nem gyógyít. Sőt, mérgez. Csak mész előre, és hordozod szíved betegségét, azt mondva: Nem, nem megyek az Úrhoz. Azért sem megyek!

A gőg az a pont, amikor az ember bezárul Isten hívása előtt. Az Úr hívása pedig olyan, mint egy atya, mint egy testvér hívása: Gyertek, beszéljünk, csak beszéljünk! Végül úgyis képes leszek megváltoztatni az életedet skarlátvörösből hófehérbe! Az Úr szava bátorítson minket, hogy az imánk valódi imádság legyen, mely az igazi valóságról, bűneink és nyomorúságaink valóságáról beszél. Beszélni kell az Úrral, mert ő tud mindent, és ismer minket – buzdított Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria