Ferenc pápa levelet írt a 150 éves Pro Petri Sede Társaság jubileuma alkalmából

Ferenc pápa – 2021. november 23., kedd | 12:01

Az alapítása 150. évfordulóját ünneplő belga alapítású, nemzetközi Pro Petri Sede (Péter Székéért) Társaságot köszöntötte Ferenc pápa november 20-án közzétett levelében.

A Szentatya különleges küldötteként Dominique Mamberti bíboros, az Apostoli Szignatúrának, a Katolikus Egyház Legfelsőbb Bíróságának prefektusa november 28-án, vasárnap a brüsszel-koekelbergi bazilikában mutat be szentmisét a társaság jubileumi ünnepsége keretében.

A Mamberti bíborosnak címzett latin nyelvű levele kezdetén Ferenc pápa a jelenkor társadalmi problémáira utal. Idézi II. János Pál pápa Veritatis splendor kezdetű enciklikájának egyik pontját: „Az egész népeket és nemzeteket érintő súlyos társadalmi és gazdasági igazságtalanságok és politikai korrupció miatt növekszik azoknak a személyeknek méltatlankodó reakciója, akiket alapvető emberi jogaikban sértenek és aláznak meg, s egyre inkább terjed és erősödik a radikális személyes és társadalmi megújulás igénye, mely képes arra, hogy biztosítsa az igazságosságot, a szolidaritást, a becsületet és az áttekinthetőséget.”

„A minket körülvevő közömbös és embertelen individualizmus vajon nem abból a lustaságból fakad-e, hogy a felsőbbrendű értékek keresése eltekint a konkrét körülmények szükségleteitől?” – teszi fel a kérdést a pápa levelében, Fratelli tutti kezdetű enciklikája szellemében. Ezekhez a problémákhoz társul a relativizmus veszélye: a legtehetségesebb ember sem tudja megragadni az igazságot.

Ferenc pápa levelében azt írja, hogy a Pro Petri Sede Nemzetközi Társaság – mely hosszú évek óta aktív szolidaritási és jótékonysági munkát végez a közöny és az individualizmus ellen – már tavaly megünnepelte volna alapításának 150. évfordulóját, ám a világjárvány miatt erre nem kerülhetett sor.

Dominique Mamberti bíborosra, az Apostoli Szignatúra, a Katolikus Egyház Legfelsőbb Bírósága prefektusára bízza a feladatot a pápa, hogy a jubileumi eseményen az ő különleges küldötteként járjon el, hiszen negyvenéves papi tevékenysége és a Szentszéknél eltöltött hosszú szolgálata erre érdemessé teszi. A jubileumi ünnepséget november 28-án, advent első vasárnapján tartják a brüsszel-koekelbergi Jézus Szíve-bazilikában.

Ferenc pápa Mamberti bíborosra bízza, hogy a nevében vezesse a Pro Petri Sede Társaság jubileumi megemlékezéseit, megújult apostoli buzgalommal üdvözölje és bátorítsa a jelenlévőket, hogy a hitből fakadó, Isten iránti szeretettől és mély áhítattól indíttatva ébresszenek reményt és adjanak hálát az irgalmas Istennek minden emberi életért. A pápa a Szűzanya és Boldog IX. Piusz pápa párfogását kéri a jubileumi ünnepségre – utóbbi ugyanis az, aki 150 évvel ezelőtt ült Péter székében –, és végül apostoli áldását küldi a résztvevőkre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria