Ferenc pápa: A másik ember áruba bocsátása az emberiség mély sebe

Ferenc pápa – 2019. április 12., péntek | 12:57

A pápa április 11-én fogadta az emberkereskedelemről szóló nemzetközi konferencia résztvevőit. A tanácskozást az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának migránsokkal és menekültekkel foglalkozó szekciója szervezte a Rómához közeli Sacrofanóban.

„Az emberkereskedelem ellen sokat tesznek, de még így is rengeteg teendő marad, mert mélyen megsebzi az emberiséget; azoknak az emberségét is megsebzi, akik elkövetik, és azokét is, akik elszenvedik” – fogalmazott Ferenc pápa a vatikáni szinódusi aulában, ahol az április 8-án megkezdődött nemzetközi tanácskozás több mint kétszáz résztvevőjét fogadta.

A konferencia középpontjában az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma által januárban kiadott és a pápa által jóváhagyott lelkipásztori iránymutatás gyakorlatba ültetése áll.

„Az emberkereskedelem eltorzítja az áldozat emberségét, megsérti szabadságát és méltóságát. Ugyanakkor embertelenné teszi azt is, aki elköveti. Az emberkereskedelem súlyosan megkárosítja az egész emberiséget, meggyötri az emberi családot és Krisztus testét” – figyelmeztetett Ferenc pápa.

A másik ember áruba bocsátását tehát az emberiség ellen elkövetett bűntettnek kell tekinteni. Ugyanilyen súlyos bűn, ha valaki bárkit is megfoszt szabadságától és méltóságától, legyen az honfitársa vagy külföldi. A pápa beszédében emlékeztetett arra, Jézus küldetése, hogy minden kor emberének felkínálja az élet teljességét az Atya terve szerint. Isten fia emberré lett, hogy minden embernek megmutassa az utat saját emberségének kiteljesítéséhez, összhangban minden egyes ember egyediségével és megismételhetetlenségével.

Sajnálatos módon a világban vannak olyan helyzetek, amelyek akadályozzák ennek a jézusi küldetésnek a megvalósulását. Ezek között említette a pápa a növekvő individualizmust és az énközpontúságot. Ezek a viselkedésmódok a másikat pusztán haszonelvű szempontok alapján veszik figyelembe, és aszerint tekintik értékesnek, hogy személyes kényelmüket vagy előnyüket szolgálja-e. Aki ezt a bűntettet elköveti, sebet ejt a mai emberiségen, és kárt okoz nemcsak másoknak, de önmagának is. Minden olyan döntés, amely ellentétben áll Isten ránk szabott tervének megvalósításával, kárt okoz az emberiségnek, és elutasítja a Jézus Krisztus által felkínált teljes életet. Elindulás egy lejtőn, amely az elállatiasodás felé vezet.

Azok a lépések, amelyek emberségünk helyreállítására irányulnak, összhangban vannak az Egyház küldetésével, amely Jézus Krisztus üdvözítő missziójának folytatása. Ez a missziós érték nyilvánvalóan megmutatkozik az emberkereskedelem minden formája ellen folytatott küzdelemben és a túlélők támogatásában. Jótékony hatása van saját emberségünkre is, megnyit minket az élet teljessége – létünk végső célja – felé.

Ferenc pápa beszédében megemlítette, hogy számos helyi egyház nagylelkűen elkötelezte magát e lelkipásztori területen. Sok kezdeményezéssel tűnnek ki az emberkereskedelem megelőzése, az egykori áldozatok védelme és a vétkesek üldözése területén. A pápa külön köszönetet mondott annak a számtalan szerzetesrendnek, amelyek az emberkereskedelem minden formája ellen hálózatot alkotva folyamatosan küzdenek.

Az összetett és sötét jelenséggel szemben elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző pasztorális kezdeményezéseket helyi és nemzetközi szinten koordinálják. A helyi egyházak intézményei, a szerzetesi kongregációk és a katolikus szervezetek osszák meg egymással tapasztalataikat és ismereteiket, egyesítsék erejüket, és összehangolt akciókkal lépjenek fel, amelyek egyaránt érintik az emberkereskedelem áldozatainak kiinduló, tranzit- és célországait. Ahhoz, hogy az Egyház hatékonyabban tudjon fellépni, használja fel a politikai és társadalmi szereplők segítségét – szorgalmazta a Szentatya. A megfelelő együttműködés kialakítása az intézményekkel és a civil társadalom más szervezeteivel a hatékonyabb és tartósabb eredmények biztosítéka.

Ferenc pápa az emberkereskedelem áldozatainak védőszentje, Szent Bakhita Jozefina közbenjárását kérte e bűntett elleni küzdelemhez. Arra buzdított, hogy szégyenkezés nélkül kell hangsúlyozni az igazságot, majd az Úrhoz fordult, hogy áldását kérje az áldozatokra. A nemzetközi konferencia résztvevőit pedig arra ösztönözte, hogy tartsanak ki a gyakran kockázatos és névtelen missziójukban. A világiak és a szerzetesek tevékenysége ezen a téren a szolgálat ingyenességének cáfolhatatlan bizonyítéka – zárta beszédét a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria