Ferenc pápa: A migráció kihívás Európának – új és közös válaszokat sürget

Ferenc pápa – 2020. szeptember 14., hétfő | 17:39

A pápa szeptember 10-én, csütörtökön fogadta a Vatikánban a Snapshots from the Borders (Képek a határokról) elnevezésű európai projekt résztvevőit.

A projekt célja, hogy új viselkedési kultúrát alakítson ki a migránsokkal kapcsolatban, mely a találkozáson és a szolidaritáson alapul; befogadó és hatékonyabban integráló politikát sürget Európában. A pápa arra buzdított, hogy a határok legyenek a kölcsönös gazdagodás terei.

Előrelátónak nevezte Ferenc pápa a Snapshots from the Borders projektet, amelynek képviselői Lampedusa és Linosa polgármesterei vezetésével érkeztek a Vatikánba. Salvatore Martello köszöntötte a Szentatyát a delegáció nevében. „A projekt a migráció mélyebb megértését kívánja előmozdítani, hogy ezáltal az európai társadalmak emberibb és összehangoltabb választ adjanak a jelenkori migrációs kihívásokra” – fordult a Kelemen teremben összegyűlt résztvevőkhöz a pápa. Erre a válaszra pedig sürgető szükség van.

„A mai migráció összetett jelenség, és gyakran drámai kimenetelű. Hogy jobban megértsük a migrációs folyamatokat, tanulmányoznunk kell a mögöttük húzódó globális, kölcsönös egymásrautaltságot. A kihívások sokrétűek, és mindenkihez szólnak. Senki nem maradhat közönyös a világ számos térségében folyamatosan zajló emberi tragédiákkal szemben. Mi gyakran találkozunk a Földközi-tenger partvidékén bekövetkező drámákkal, amely tenger határt is jelent, de egyben kultúrák találkozási pontja.”

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy azok, akik átszelik a Földközi-tengert, háborúk elől menekülnek, vagy egy méltóbb élet reményében hagyják el szülőföldjüket, azonban gyakran közönnyel vagy egyenesen visszautasítással találkoznak. Idézve február 23-án, Bariban mondott beszédéből, kiemelte: „A nemzetközi közösség a katonai beavatkozásokra korlátozta tevékenységét, holott olyan intézményeket kellene létrehoznia, amelyek egyenlő esélyeket és helyet biztosítanak, ahol az állampolgárok felvállalhatják a közjót.”

A pápa így folytatta: „Elfogadhatatlan, hogy az, aki a tengeren próbál szerencsét, segítségnyújtás nélkül haljon meg.” A Snapshots from the Borders európai projekt résztvevőinek kifejtette, hogy a befogadás és az integráció nem könnyű folyamat állomásai. Megvalósításukhoz elengedhetetlen a konkrét szolidaritás és a közös felelősség, mind az egyes államok szintjén, mind nemzetközi viszonylatban. A kommunikációnak pedig kulcsszerepe van a migrációs folyamat kezelésében.

Alapvető, hogy a személyeket, az emberi arcokat és történeteket helyezzük a középpontba. Az olyan kezdeményezések, mint amilyen a Snapshots from the Borders projekt is, igyekeznek másfajta hozzáállást felmutatni, a találkozás kultúrája alapján, mely az új humanizmus felé vezető út.”

Elsősorban azokat érinti ez a szemléletváltás, akik a határ menti városokban és falvakban élnek, legyenek azok civil közösségek vagy egyházak.

A határokat mindig választóvonalnak tekintették, ugyanakkor ablakok is lehetnének, ahol a kölcsönös megismerés, gazdagodás, a különbözőségben való egység lehetővé válik.

Itt kipróbálhatnak olyan modelleket, amelyekkel leküzdhetők a helyi lakosság nehézségei, melyeket az újonnan érkezők okoznak” – mondta még beszédében a pápa.

A Snapshots from the Borders projekt egy hároméves, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, 35 partner, önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésében. 14 ország csatlakozott a kezdeményezéshez: Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Svédország, Ausztria, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Bosznia-Hercegovina és Magyarország is. Ezen túlmenően további 15 ország vesz részt a projekt tevékenységében: Belgium, Lettország, Litvánia, Horvátország, Luxemburg, Csehország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, Észtország, Portugália, Finnország, Szlovákia, Írország és az Egyesült Királyság.

A projekt célja, hogy az ENSZ-féle Fenntartható Fejlődési Célokkal összhangban az európai, nemzeti és helyi döntéshozók és közösségek kritikai gondolkodását és megértését erősítse a globális egymásrautaltság jegyében, mely az európai határokat elérő migrációs áramlatokat meghatározza.

A projekt az EU határain fekvő, migrációs áramlásoknak kitett települések aktív hálózatát kívánja létrehozni, hogy ezáltal elősegítse a hatékonyabb politikai összhangot európai, nemzeti és helyi szinten egyaránt.

Egy olyan új európai narratívához kívánnak hozzájárulni, amely áthelyezi a globális fejlesztési diskurzust a mediterrán és más európai határokra. Célja egy koherensebb, emberi jogi alapú migráció és fejlesztéspolitika; új területi politikák, melyek a tisztességes munka és a fenntartható termelési és fogyasztási minták kialakítását célozzák; transznacionális és decentralizált együttműködés a közösségek közötti erős kapcsolatok előmozdítása érdekében; és a bevándorlók új aktív szerepvállalása a helyi közösségben a társadalmi, gazdasági és politikai élet területein.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria