Ferenc pápa a minoritáknak: Kövessétek Páduai Szent Antal példáját!

Ferenc pápa – 2020. június 4., csütörtök | 11:12

A minoriták idén ünneplik Páduai Szent Antal ferences rendbe való elhívásának 800. évfordulóját. Ferenc pápa ebből az alkalomból levelet küldött a rend legfőbb elöljárójának, P. Carlos Alberto Trovarellinek.

Az évforduló ébressze fel mindenkiben – különösen a ferences szerzetesekben és Szent Antal tisztelőiben – szerte a világon a vágyat, hogy megtapasztalják azt a szent nyugtalanságot, ami őt a világ útjaira vezette, hogy szóval és tettel tanúságot tegyen Isten szeretetéről – írja levelében a Szentatya.

Szent Antal osztozott a családok, a szegények és a nélkülözők nehézségeiben. Szenvedélyesen kereste az igazságot és törekedett az igazságosságra. Példája legyen ösztönző erő a nagylelkű önátadásra, a testvériség jegyében. A pápa buzdítása főként a fiataloknak szól: kövessék ezt az ősi, de egyben modern és megérzéseiben zseniális szentet, mert ezáltal termékennyé tehetik életüket. A Konventuális Kisebb Testvérek Rendje különféle kezdeményezésekkel emlékezik meg Szent Antal ferences rendbe való elhívásának nyolcszázadik évfordulójáról. Ferenc pápa levelével csatlakozik az ünnepléshez, hogy együtt mondhassuk Szent Antallal: „Látom Uramat!” A pápa hozzáteszi: ehhez az szükséges, hogy minden testvérünkben meglássuk az Úr arcát, vigaszt nyújtsunk nekik, reményt és lehetőséget, hogy találkozhassanak az Úr szavával, amelyhez hozzáköthetik életüket.

Ferenc pápa felidézi, hogy 1220-ban a portugáliai Coimbrában a fiatal Ágoston-rendi kanonok, aki Lisszabonban született nemesi családban, tudomást szerzett öt ferences vértanúságáról, akiket hitük miatt öltek meg Marokkóban. – Ez az esemény indította arra, hogy megváltoztassa életét. Elhagyta szülőföldjét, és zarándokútra kelt, ami megtérésének belső spirituális útját jelképezi – magyarázza levelében a pápa. – Előbb Marokkóban kötött ki, bátran követni akarta a ferences vértanúk nyomdokait az evangélium megélésében. Aztán egy hajótörést követően Szicília partjaira vetődött. Mint ahogy ez sok testvérünkkel ma is történik – fűzte hozzá a pápa. – Szicíliából Isten gondviselő terve nyomán Antalt Assisi Szent Ferenchez vezérelte, majd Padovába. A város a mai napig különleges módon kötődik a szent nevéhez és a testét is őrzi.

* * *

Padova a koronavírus-járvány miatti intézkedéseket tiszteletben tartva készül Szent Antal liturgikus emléknapjára, amit június 13-án ünnepel az Egyház. Az ereklyéit őrző bazilikában május 31-én, múlt vasárnap kezdték meg a hagyományos tredicinát, a 13 napos lelki felkészülést az ünnepre. Idén az imákat az orvosoknak, ápolóknak, szociális és egészségügyi dolgozóknak, gyógyszerészeknek, szociális és egészségügyi intézményeknek, önkénteseknek, vállalkozóknak, a rendfenntartó erőknek és a sajtó munkatársainak ajánlják föl, akik az első vonalban küzdenek a járvány miatti vészhelyzetben. A 13 napos lelki felkészülés június 12-én zárul az arcellai kegyhelyen a tranzitus szertartásával, ezzel emlékezve Szent Antal halálára, ami 1231-ben itt következett be.

A hagyományos Szent Antal-zarándoklatot május utolsó hétvégéjének éjszakáján szokták végezni a Camposampiero kegyhelytől a padovai bazilikáig, ám idén ezt virtuálisan rendezték meg #ConAntonioInCammino (Antallal zarándokolva) mottóval. A jelentkezőket arra kérték, hogy egyenként, külön-külön tartsanak egy kis zarándoklatot május 30–31-én. Erről készítsenek felvételt, majd osszák meg a közösségi oldalakon, hogy összegyűjtsék valamennyi útvonalat, amiből egy nagy közös zarándoklat áll össze. A kitűzött cél az volt, hogy az egyenként bejárt zarándokutak kiadják a 800 kilométert, a 800-as számmal utalva a jubileumra. Május 31-ig sikerült bőven meghaladni ezt a számot, és noha a kezdeményezés lezárult, a kilométer-számláló tovább halad előre, június 2-ra elérte a 3749-et.

A padovai Szent Antal Olasz Provincia minorita szerzetesei emellett május 30-án indították útjára az Antal 20–22 elnevezésű kezdeményezésüket. 2020 és 2022 között hároméves megemlékezéssorozat keretében emlékeznek meg Szent Antal ferences rendbe való elhívásáról, fölidézik itáliai hajótörését, első találkozását Assisi Szent Ferenccel, illetve igehirdető és szent karizmáját. Jövőre a minoriták szeretnének Szent Antal nyomában zarándokolni Szicíliától Padováig. 2021 januárjában a szicíliai Capo Milazzóból indulnak, ahol a hagyomány szerint Antal partot ért. Ezután Calabria, Basilicata, Campania, Lazio és Umbria tartományok következnek. Assisiben május 30-án megünneplik Szent Ferenc és Szent Antal nyolcszáz évvel ezelőtti találkozását. Az út átvezet az Appennineken, érinti Emilia-Romagnát, majd novemberben Padovában zárul.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Szent Antal tranzitusára emlékeznek Padovában (2017)