Ferenc pápa: Mondjunk nemet az embert tárggyá alacsonyító profitra

Ferenc pápa – 2020. október 6., kedd | 18:47

Az Olasz Betét- és Hitelalap (CDP) igazgatóit és munkatársait fogadta október 5-én, hétfőn délelőtt Ferenc pápa a Vatikánban az intézet alapításának 170. évfordulója alkalmából. Arra buzdította a jelenlevőket, hogy bátran hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek tiszteletben tartják az embert és a társadalmat, előmozdítják fejlődését, különösen a járvány idején.

Azt kérte, hogy a munkatársak legyenek a béke és az igazságosság építői, akik nem hajlanak a korrupcióra az üzleti ügyekben, és akiket az átláthatóság és a pozitív eredmények keresése vezet. Az intézet alapításának 170. évfordulója alkalmából megtartott audiencián a pápa emlékeztetett, hogy az Egyház társadalmi tanítása olyan látásmódot javasol, amelyben az erőforrások igazságos megfizetésekor a befektetők olyan kezdeményezéseket finanszíroznak, amelyek elősegítik a társadalmi és a közösségi fejlődést.

A keresztény szemlélet nem a nyereséget, hanem a bármi áron való profitszerzést ellenzi,

amely megfeledkezik az emberről, és rabszolgává teszi, tárggyá alacsonyítja, és egy olyan folyamat lecserélhető elemévé formálja, amelyet semmiféle módon nem képes ellenőrizni, vagy amelynek semmiféleképpen nem tud ellene szegülni.

Ferenc pápa felidézte az Olasz Betét- és Hitelalap létrejöttét, utalt arra a feladatára és nagylelkű elkötelezettségére, amelyre meghívást kapott: hogy „átalakítsa a folyamatos befektetésekre, modernizációra, a helyi intézmények támogatására, a szakmai képzés elősegítésére és a termelékenység növelésére szoruló ország szükségleteit”.

A pápa nem feledkezett meg arról, hogy a jelenlegi járvány okozta vészhelyzetben mennyire vissza kell szorítani ezeket a kijelölt fejlődési irányvonalakat. Emlékeztetett ennek a jelenségnek a következményeire, mint például a termelés visszaesése, ami megújulást vagy radikális átalakulást tesz szükségessé. Az adásvétel módjának megváltozása pedig azzal a kockázattal jár, hogy a kereskedelem és a csere néhány globális méretű cég kezében összpontosul, és mindez az olasz és az európai helyi sajátosságok és szakmai kompetenciák kárára történik.

E kockázatok láttán nem szabad a korrupció foglyává válni, hanem meg kell tartani a tisztességes és átlátható eljárásmódot az üzleti ügyek kezelésében.

„Ez annyit jelent, hogy bátran olyan beavatkozásokat kezdeményezünk és alkalmazunk, amelyek tiszteletben tartják az embert és a társadalmat, előmozdítják fejlődését.” Felelősségünk gyakorlásához szükséges, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Tehát a gazdaság és a pénzügyek területén is a világos szándék, az átláthatóság és a jó eredmények keresése összefér egymással, nem kell hogy szétváljanak egymástól.

„Egy olyan intézmény, mint az Olasz Betét- és Hitelalap konkrétan is tanúságot tehet a szolidaritás iránti érzékenységéről, elősegítve a reálgazdaság fellendítését, mint az egyének, a családok és az egész társadalom fejlődésének mozgatórugóját” – mutatott rá a pápa. Ezáltal is segíthetik egy nemzet fokozatos előrehaladását, és szolgálhatják a közjót azzal, hogy megsokszorozzák és hozzáférhetőbbé teszik mindenki számára a világ javait. Végül Ferenc pápa arra buzdította az Olasz Betét- és Hitelalap képviselőit, hogy nagylelkűen folytassák munkájukat a megkezdett úton és váljanak az igazságosság és a béke építőivé.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria