Ferenc pápa a Mondo e Missione munkatársaihoz: Bűn megfeledkezni a közelmúlt háborús borzalmairól

Ferenc pápa – 2022. október 14., péntek | 14:37

A Pápai Külmissziós Intézet folyóirata alapításának 150. évfordulója alkalmából fogadta Ferenc pápa október 13-án a szervezet vezetőinek és a Mondo e Missione munkatársainak csoportját. Beszédében áttekintette a pápai intézet és a lap történetét, ami ma is arra kötelez, hogy kilépő egyházként vigyék el Jézus örömhírét a világ perifériáira, és helyezzék a befogadó ország kultúrájába.

A Szentatya a Pápai Külmissziós Intézet (PIME) vezetését köszöntve hálát adott, hogy 150 évvel ezelőtt létrehozták a Mondo e Missione (Világ és Misszió) folyóirat elődjét. A – magyar fordításban – Katolikus Missziók néven ismert akkori folyóirat bölcsője a Lombard Külmissziós Szeminárium, modellje pedig a francia Les Missions Catholiques volt, amelyet a Hitterjesztés Műve négy évvel korábban jelentetett meg Lyonban.

Ferenc pápa kifejezte: csodálattal szemléli az akkori kezdeményezés távlatának mai időszerűségét, mely kezdettől fogva a kilépő egyházat képviselte és hirdetette. A folyóirat Isten népének egy fontos szükségletét elégítette ki; sokan szerették volna olvasni a misszionáriusok történeteit, közel érezni őket és munkájukat magukhoz, és elkísérni őket imáikkal. Kíváncsiak voltak a távoli országokra és kultúrájukra, különös tekintettel azokra az értékekre, melyeket a Teremtés az igazság és a jó szétszórt magvaiként elhintett a világukban – fogalmazott a Szentatya. Felidézte az alapító, Giacomo Scurati atya és első munkatársai szolgálatát, akik már 1872-ben felismerték a kommunikáció szerepét a misszióban, és az Egyházat olyan közösségnek tekintették, mely kifelé fordul az evangelizáció szándékával.

150 évvel ezelőtt a misszió úttörői megértették annak fontosságát, hogy megismertessék olvasóikkal azokat az országokat, ahová rendelték őket, valamint az evangélium és a helyi közösségek találkozásának mikéntjét. Folyóiratuk tehát kezdettől fogva nyitott volt minden nép és a helyi egyházak gazdagságára – emelte ki Ferenc pápa. Hozzátette: ma is ez a Mondo e Missione hivatása. A lapot 1969-ben keresztelték át erre a névre azzal a céllal, hogy a négy évvel korábban lezárt II. Vatikáni Zsinat „missio ad gentes” szellemét és tanítását ültesse át a gyakorlatba. A misszionáriusok levelei és krónikái hosszú éveken át hűen bemutatták a missziók és az ottani emberek életét. A Szentatya szerint még ma is ezek a riportok, az ottani helyekről és helyzetekről szóló beszámolók jellemzik a folyóiratot,  amelyekről csak kevesen beszéltek. E földrajzi és egzisztenciális perifériákról a mai médiavilág is alig szól, jóllehet eszközei révén a távolságok sokkal áthidalhatóbbak.

A missziós folyóirat elsődleges feladata ma, hogy hangja legyen a hangtalanoknak és a külmisszió által támogatott kezdeményezéseknek,

mint például az Ázsiáról tájékoztató AsiaNews hírügynökség, mely a maga multimédiás tartalmaival, a közösségi oldalakon való jelenlétével, kulturális hangjával főként azokhoz kíván szólni, akik nem beszélhetnek, vagy akiket nem hallgatnak meg, a legszegényebbekhez, az elnyomott kisebbségekhez, az elfeledett háborúk áldozataihoz – mondta a pápa. Külön kitért a tíz éve Szíriában, majd a Jemenben, a Mianmarban dúló háborúkra. Jogos és érthető, hogy korunkban a mai háborúkra figyelünk, de bűn megfeledkezni a közelmúlt háborús borzalmairól – hangsúlyozta a Szentatya. – Figyelni kell továbbá azokra is, akik csendben és kitartóan, alulról indulva dolgoznak egy másik világ felépítésén, követve a szolidaritás és a megbékélés útjait.

A Mondo e Missione másik sajátos feladatát Ferenc pápa abban jelölte meg, hogy segítsen felismertetni: a misszió áll a keresztény közösség középpontjában. Ne csak önmagukra nézzenek, hanem lépjenek ki és vigyék el Jézus szavát másoknak – buzdította a missziós folyóirat munkatársait. – Így felfedezik, hogy az evangélium éppen a különböző népekkel és kultúrákkal való találkozás révén, a maga újdonságában és frissességében jelenik meg számukra; ez előmozdítja a párbeszédet és barátságot más vallások híveivel. A perifériákon a misszionáriusok gyakran tapasztalták, hogy a Szentlélek már előttük megérkezett oda, hiszen néha az evangélium hirdetői, Jézus egykori tanítványaihoz hasonlóan, megtapasztalták azt az örömöt és új életet, amelyet csak az evangélium tud megteremteni.

Ferenc pápa  abban látja a 150 éve alapított missziós folyóirat célját, hogy hangot adjanak annak a reménynek, amelyet a Krisztussal való találkozás ébreszt az emberek és a népek életében. Így elmondhatják mindenkinek, hogy lehetséges egy jobb világ, ha Jézust követve megtanuljuk, hogy forduljunk oda minden testvérünkhöz.

A Szentatya megköszönte értékes szolgálatukat és elkötelezettségüket, arra buzdítva a Pápai Külmissziós Intézetet és a szervezet folyóiratának munkatársait, hogy a gyökerekhez hűen, figyelve az idők jeleire és nyitottan haladjanak tovább. Végül megáldotta a 150 fős küldöttséget.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria