Ferenc pápa: A pandémia tovább nehezítette a gyermekmunka felszámolásáért folytatott küzdelmet

Ferenc pápa – 2021. november 20., szombat | 14:45

Ferenc pápa november 19-én, pénteken délelőtt az Apostoli Palota Konzisztórium termében fogadta a gyermekmunka felszámolásáról folytatott eszmecserének helyet adó vatikáni konferencia résztvevőit, és beszéddel fordult hozzájuk.

A Felszámolni a gyermekmunkát és jobb jövőt építeni című nemzetközi összejövetel az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma és a Szentszék FAO-hoz rendelt állandó képviselete közös szervezésében zajlott.

Ferenc pápa a konferencia résztvevőihez intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a gyermekmunka kiküszöbölése nagyon fontos feladat az emberiség jelenét és jövőjét tekintve.

A gyermekekhez való viszonyunk, emberi méltóságuk és alapvető emberi jogaik tiszteletben tartása egyértelműen kifejezi azt, hogy milyen felnőttek vagyunk és milyenek szeretnénk lenni, valamint azt is, hogy milyen társadalmat akarunk építeni.

A Szentatya megdöbbentőnek nevezte azt a tényt, hogy a mai gazdasági világban, amelyben a „negyedik ipari forradalomról” beszélünk és amelyben technológiai újításokat alkalmaznak, továbbra is bevett gyakorlat a gyermekek foglalkoztatása egyes munkafolyamatokban. Ez veszélyezteti pszichofizikai jólétüket, egészségüket, és megfosztja őket az oktatáshoz, valamint a boldog és derűs gyerekkorhoz való joguktól. A pandémia pedig csak tovább súlyosbította a helyzetet.

A gyermekmunka nem tévesztendő össze a háztartási feladatokkal, amelyeket a gyermekek szabadidejükben és életkoruknak megfelelően a családi környezetben, szüleiket, testvéreiket és nagyszüleiket segítve végezhetnek. Az ilyen jellegű tevékenységek végzése elősegíti fejlődésüket; növekednek a tudatosságban és felelősségvállalásban, és fejlődnek készségeik. A gyermekmunka egészen más dolog! – hangsúlyozta Ferenc pápa. – A gyermekmunka a gyermekek kizsákmányolása a globalizált gazdaság termelési folyamatai során mások jövedelme növelése érdekében. A gyermekek egészséghez, oktatáshoz, harmonikus fejlődéshez való jogainak, a játék és az álmodozás lehetőségének megtagadása. Ez tragikus – hangoztatta a pápa.

Egy gyermek, aki nem álmodozhat, aki nem játszhat, az nem is növekedhet.

A gyermekmunka a gyermekek jövőjének és az emberiségnek a kizsákmányolása, ami teljes mértékben sérti az emberi méltóságot.

A túlzott szegénység, a munkahiány és a családok ebből fakadó elkeseredettsége jelentik a legnagyobb veszélyt a gyermekek munkaerő-kizsákmányolását illetően.

Ha fel akarjuk számolni a gyermekmunka szörnyű jelenségét, akkor együtt kell dolgoznunk a szegénység felszámolásáért és a jelenlegi gazdasági rendszer javításáért, amely a gazdagságot csak kevesek kezében összpontosítja.

Ösztönöznünk kell az államokat és a vállalkozókat arra, hogy megfelelő bérezés mellett tisztességes munkahelyeket teremtsenek annak érdekében, hogy a családoknak lehetőségük legyen a gyermekek ellátását biztosítani anélkül, hogy munkára kellene kényszerülniük a kiskorúaknak – fejtette ki beszédében a Szentatya.

Közös erőfeszítéssekkel kell elősegíteni, hogy minden országban biztosítva legyen a minőségi oktatás és egészségügyi ellátás mindenki számára. Minden társadalmi szereplőnek fel kell lépnie a gyermekmunka és az azt kiváltó okok kiküszöbölése érdekében. A jelenlegi konferencián a nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és az üzleti élet, valamint az Egyház képviselőinek részvétele a remény jele – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ezután arra buzdította az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériumát, amely a gyermekek fejlődésének támogatásáért is felelős a Szentszéknél, hogy folytassa a gyermekmunka elleni küzdelmet, ösztönözze és támogassa a kezdeményezéseket és a koordináló munkát minden szinten. A konferencián felszólaló előadóknak elismerését és köszönetét fejezte ki Ferenc pápa – amiért tudásukat, tapasztalataikat megosztják e cél érdekében, amely a civilizáció egyik alapvetően fontos kérdésköre. Arra buzdította a hallgatóságot, hogy folytassák a megkezdett utat és ne riadjanak vissza a nehézségeket tapasztalván, hanem növeljék a küzdelemben részt vevő személyek és szervezetek hálóját. Jézus szavait kell szem előtt tartani, amelyet Máté evangéliumában olvashatunk: „Bizony, mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Ferenc pápa végül Szűz Mária anyai közbenjárására bízta a résztvevőket és családjaikat, munkájukat, és áldásában részesítette őket.

Az online megrendezett nemzetközi konferencia házigazdája Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma prefektusa volt. A konferencia rávilágított arra, hogy

a gyermekmunka elleni küzdelem húszévnyi folytonos munka után megállt, és az eddig csökkenő tendencia most megfordult, amelynek egyik fő oka a pandémia. Világszerte 160 millió gyermeket érint a gyermekmunka.

A résztvevők arra keresték a választ, hogy melyek azok az okok, amelyek akadályozzák a gyermekmunka csapásának leküzdését, valamint a nemzetközi párbeszéd és nemzetközi együttműködés jelentőségét hangsúlyozták a közös probléma megoldása érdekében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria