Ferenc pápa a premontreiekhez: A szeretetből születik a missziós lelkület

Ferenc pápa – 2022. szeptember 22., csütörtök | 19:37

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából szeptember 22-én a Vatikánban Ferenc pápa bátorító és elismerő szavakkal fogadta a rend tagjait. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdítva őket, hogy gondolkodjanak el közösségük történetén, tekintsenek a jövő felé, misszionáriusként törekedjenek az eucharisztiában és az evangéliumban gyökerező testvéri együttélésre.

2021-ben ünnepelték az első premontrei apátság alapításának 900. évfordulóját. A rendet Szent Norbert alapította 1120-ban a franciaországi Prémontrében. A Szent Ágoston reguláját követő premontreiek a monasztikus és szemlélődő életet a ciszterci eszmék által áthatott aktívabb szerzetesi élettel ötvözik.

A szeptember 22-én tartott vatikáni audiencián Ferenc pápa bátorító és elismerő szavakkal fogadta a rend tagjait. Felhívta a figyelmet az olyan rendek, mint a premontrei rend jelentőségére.

A Szentatya beszédében a premontrei rend hosszú történetéről elmélkedve megjegyezte: a történelem során a számos premontrei közösség alapítása nagy stabilitást és küldetéstudatot biztosított ott, ahol letelepedtek. Minden kolostor és apátság szorosan kapcsolódott az egyes régiók „örömteli eseményeihez és megpróbáltatásaihoz”, ahol jelen voltak, megmutatva, hogy a stabilitás és a küldetés, az élet és az evangelizáció hogyan járhat kéz a kézben.

A nővérekből vagy testvérekből álló közösség jelenléte olyan, mint egy ragyogó világítótorony az adott környezetben

– hangsúlyozta a pápa. – A közösség karizmája abban rejlik, hogy egyszerre képes a missziós jelenlétre és a stabilitásra a közösségekben.

A Krisztusban való testvériséget élő, az Úr akaratára nyitott misszionárius az imaórák és az eucharisztia liturgiájának gyakorlatában gyökerezik – folytatta beszédét Ferenc pápa. – A közösségi ima a testvéri együttélés kultúrájára ad lehetőséget, ami viszont „az idegeneket testvérekké tevő” igazi misszionáriusi vendégszeretethez vezet.

Történetük során a premontreieket missziós lelkület jellemezte, ami önmagában is „a szeretetből fakadó bátorság és önfeláldozás története”, ami új, stabil közösségek létrehozásához vezetett a missziós országokban – mondta a Szentatya. Arra kérte a premontrei szerzeteseket, hogy elmélkedjenek rendjük hosszú történetéről, és ne csak a múltból, hanem egymástól is tanuljanak.

A pápa szerint bármely szerzetesi közösség gazdasági tevékenységét a küldetés és a közösség karizmáinak megvalósítására kell fordítani. Hangsúlyozta a fenntarthatóság fontosságát, hogy „figyelembe vegyük a környezetet és az ott velünk élő embereket”, hogy megteremtsük „a hatékony lelkigondozás és az evangélium hiteles hirdetésének feltételeit”. „A közösség stabilitása és hosszú tapasztalata segít előrejelezni a hosszú távú döntések következményeit. A fenntarthatóság kulcsfontosságú kritérium, akárcsak a társadalmi igazságosság.”

A Szentatya kiemelte, hogy jótékonysági tevékenység által gondoskodni kell a hálózatukon kívül élőkről. „A megfelelő gondoskodás szem előtt tartása mellett ezt gyakorolni kell azok irányába, akik kívül esnek a közösségi hálózaton, akik szélsőséges szegénység vagy törékenység miatt peremre szorultak, és emiatt nehezen elérhetőek. Néhány szükségletet csak jótékonykodással lehet enyhíteni, ami az első lépés a jobb társadalmi integráció felé.”

A közösségek gazdasági, társadalmi és kulturális modelljeinek gondozása a premontrei életmódot tükrözi – mutatott rá Ferenc pápa. – A rendtagok közül sokan lelkipásztorként, tanítóként és misszionáriusként szolgáltak, ezzel visszhangozva jubileumi mottójukat: „Együtt, Istennel, az emberekkel”.

A pápa kiemelte: az eucharisztia mindig központi szerepet játszott a premontreiek életében.

Testvérek, váljatok azzá, amit ünnepeltek, amit befogadtok és imádtok: Krisztus testévé, és benne a szeretetközösség tűzhelyévé, amelynél sokan felmelegedhetnek.”

Ferenc pápa beszéde végén Szűz Mária, Krisztus és az Egyház Anyja útmutatását kérte, hogy „segítsen bennünket teljes emberré válni, hogy hiteles tanúi legyünk az üdvösség evangéliumának”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria