Ferenc pápa: A püspök legyen közel Istenhez, papjaihoz és Isten népéhez

Ferenc pápa – 2019. szeptember 20., péntek | 19:18

Imádkozzunk püspökeinkért, papjainkért, hogy megőrizzék az Istentől kapott ajándékot, és az üdvösség útjára vezessenek minket – buzdított a Szentatya reggeli homíliájában szeptember 20-án. A Szent Márta-házban bemutatott szentmisén a püspöki szolgálat négy alapvető jegyéről elmélkedett.

Csütörtökön reggel arra figyelmeztette a pápa a püspököket és papokat, hogy őrizzék meg az Istentől jövő hívás ajándékát egész szolgálatuk során. Pénteken, a szentmise olvasmánya alapján továbbfűzte gondolatmenetét: ne ragaszkodjanak a pénzhez, kerüljék a klikkesedést. Álljanak közel Istenhez az imában, legyenek közel papjaikhoz, egymáshoz és Isten népéhez. Pál apostol, folytatva a fiatal Timóteus püspöknek szóló intelmeit (1Tim 6,2c–12), ezúttal a kapzsiság kísértésére hívja fel figyelmét.

„Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik: az esztelen és káros kívánságok kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a kapzsiság, így azok, akik a pénz után sóvárogtak, eltávolodtak a hittől; és így bajba keveredtek. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igaz lelkületre: életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre! Küzdj az igaz hit győzelméért! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erről tettél számos tanú előtt hitvallást.” Az ördög tehát a zsebünkön keresztül férkőzik hozzánk – erősítette meg Ferenc pápa.

A másik fő intelem a püspökökhöz a veszekedés, az egymás kibeszélésének elkerülése. A főpásztorok elsődleges feladata az ima, ami erőt ad, közel visz Istenhez. A másik közelség, amit fenn kell tartania: a rábízott papokkal, diakónusokkal való kapcsolat, mivel ők vannak a legközelebb hozzá. Szomorú az olyan püspök, aki elfeledkezik papjairól, akit hiába keresnek telefonon, mert a naptára három hónapra előre tele van, és nincs rájuk ideje – mondta a Szentatya. Kiemelte: a papok is tartsanak össze, ne engedjék a megosztottságot közéjük férkőzni. Ne alkossanak ideológia és szimpátia alapján klikkeket.

A negyedik szempont, amit a püspökök figyelmébe ajánl Ferenc pápa: az Isten népéhez való közelség. Ne feledkezz el a népről, ne felejtsd el a gyökereidet! Amikor egy püspök elszakad Isten népétől, már nem szolgál, elfeledkezett a neki ingyenesen adott ajándékról – figyelmeztetett a Szentatya.

Homíliája végén a pápa föltette a kérdést: „Ti imádkoztok papjaitokért, a plébánosért, a káplánért, vagy csak bíráljátok őket? Imádkozni kell a papokért, püspökökért, hogy mindannyian – a pápa is püspök – meg tudjuk őrizni a kapott ajándékot ezzel a közelséggel.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria