Ferenc pápa részvétét fejezte ki Neofit bolgár ortodox pátriárka halála miatt

Ferenc pápa – 2024. március 19., kedd | 15:35

Március 13-án, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Neofit bolgár ortodox pátriárka, szófiai metropolita. Ferenc pápa március 16-án részvétüzenetet küldött Joan várnai metropolitához, amelyben együttérzéséről és imáiról biztosítja az egész bolgár ortodox egyházat Neofit pátriárka halála kapcsán.

Ferenc pápa mély szomorúsággal értesült Neofit pátriárka haláláról, aki a Bolgár Ortodox Egyház hitének nagy tanúságtevő alakja volt, és őszinte részvétét nyilvánítja Joan várnai metropolitának és a Bolgár Szent Szinódusnak.

„Neofit pátriárka értékes szolgálatot tett az evangélium terjesztése és a párbeszéd terén. Sok szenvedése ellenére is az alázat és az öröm embere maradt, az Úrnak és az ő Egyházának szentelt élet példájaként. Mivel Krisztus Titokzatos Teste a földön – az Egyház – a feltámadt Úrban való élet kapuja, a keresztény hívők számára a halál átmenetet jelent ebből a világból az örök életbe” – írta részvétüzenetében a Szentatya.


Ferenc pápa és Neofit pátriárka találkozója 2019. május 5-én Szófiában

A pápa reményét fejezi ki üzenetében, hogy Neofit pátriárka most ott él, „ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhaj” – ahogy azt az ortodox liturgia énekli. Ferenc pápa arról biztosítja a Bolgár Ortodox Egyház tagjait, hogy imádságaiban Krisztus Jézushoz folyamodik értük, aki „feltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott”.

Végül a Szentatya a megvigasztalódás és a béke ajándékát kéri részvétüzenetében a bolgár ortodox hívek számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria