Ferenc pápa a római utak biztonságáért felelős szardíniai gránátosokat fogadta

Ferenc pápa – 2022. június 14., kedd | 9:00

Június 11-én, szombaton délben a VI. Pál aulában fogadta Ferenc pápa a szardíniai gránátos ezred ötszáz katonáját tisztjeikkel együtt, akik az olasz hadsereg tagjaiként „Rómában teljesítenek szolgálatot a város javára, hogy biztonságosabbá, védettebbé és élhetőbbé tegyék”.

„A »Biztonságos utak« művelet keretében őrködtök a város érzékeny zónái és stratégiai pontjai felett: figyelemmel kíséritek a főbb intézmények és diplomáciai testületek helyszíneit, a repülőtereket, vasúti és metróállomásokat, művészeti, istentiszteleti és vallási helyszíneket” – kezdte beszédét a pápa, aki kifejezte: a „gránátosok” mindennapos jelenléte Róma területén a lakosságban a nyugalom érzetét kelti; „a magam részéről

őszinte köszönetemet fejezem ki azért a diszkrét és fontos szolgálatért, amelyet a Szentszéknek nyújtotok a rendőrséggel együtt a közrend megőrzése érdekében”.

„A Vatikánváros környékén végzett munkátok hozzájárul a rendezvények békés lebonyolításához, amelyek egész évben idevonzzák a zarándokokat és a turistákat a világ minden tájáról. Ez egy szolgálat, mely rendelkezésre állást, türelmet, áldozatkész lelkületet és kötelességtudatot igényel” – mondta Ferenc pápa, aki tisztában van vele, hogy ez a fajta munka néha kimerítő lehet, de nagyon is hasznos a közösség számára, amely éppen ezért hálával és megbecsüléssel fogadja azt. Ez a szolgálat napról napra arra kötelezi a gránátosokat, hogy megfeleljenek az emberek irántuk tanúsított bizalmának és megbecsülésének. Ezért a Szentatya arra biztatja őket, hogy legyenek a szolidaritás előmozdítói mind a munkahelyen, mind a magán- és társadalmi életben, abban segítve az embereket, hogy jó állampolgárok legyenek. Küldetésük teljesítéséhez mindig társuljon annak a tudata, hogy Isten minden embert szeret, akik az ő teremtményeiként tiszteletet érdemelnek. Az Úr kegyelme táplálja azt a lelkületet, amellyel munkájukat végzik napról napra, és indítsa őket arra, hogy azt fokozott figyelemmel és odaadással tegyék. Az elmúlt években az olasz hadsereg személyi állományának városi környezetben való alkalmazása élő és megbízható valósággá vált.

Ennek jellemzője a közelség az emberekhez, az együttműködés a bűnmegelőzésben és a bűnözés elleni küzdelemben, a rendkívüli helyzetekhez kapcsolódó különleges tevékenységek támogatása. A „szardíniai gránátosok” ezrede hamarosan befejezi szolgálatát, és átadja helyét egy másik katonai kontingensnek.

Beszéde végén a pápa arra emlékeztetett, hogy

valahányszor elhagyta a Vatikánt, és visszatért oda, apostoli utazások, plébániák vagy egyéb közösségek látogatása alkalmával, mindig látta a gránátosokat, és hálát adott Istennek a biztonsági őrök jelenlétéért és az odaadottságukért.

Szeretetével és közelségével kíséri őket útjaikon. Szűz Mária anyai oltalmára bízza őket, akihez mindig bizalommal fordulhatnak, főként a fárasztó és nehéz pillanatokban, és bizton remélhetik, hogy a Gyengédség Anyja minden szükségüket és várakozásukat közvetíti Fiának, az Úr Jézusnak, hiszen ő anya, és miként minden anya, tudja, hogyan kell őrizni, óvni és segíteni. Végül Ferenc pápa szívbéli apostoli áldását adta rájuk.

*

A „szardíniai gránátosok” az olasz hadsereg katonai testülete, melynek egyik gépesített dandára Rómában állomásozik és állandó közbiztonsági feladatot lát el; nők és férfiak egyaránt teljesítenek szolgálatot. Jelenlétük valójában az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbá vált terrortámadások elhárítását szolgálja, főként nagyvárosok stratégiai pontjain, közszolgálati épületek, múzeumok, templomok, vasúti és metróállomások védelmének biztosításával. Szolgálatukat éjjel-nappal végzik. A Vatikán környékén a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione elején, a kolonnádok két sarkán, a vatikáni városfal főbb kapuinál, a Vatikáni Múzeum bejáratánál, összesen mintegy tíz őrponton teljesítenek szolgálatot. Róma egyéb fontos turisztikai helyszínein is jelen vannak, mint a nagy pápai bazilikák bejáratai, a Termini főpályaudvar, a Trevi kút, a Spanyol lépcső, a Navona tér, a Piazza del Popolo, a Capitolium dombja, II. Viktor Emánuel emlékműve, a Farnese-palota és egyes nagykövetségi épületek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria