Ferenc pápa a Schönstatt Atyákhoz: Bátran nyissatok új utakat a családok szolgálatában

Ferenc pápa – 2022. szeptember 2., péntek | 17:20

Szeptember1-jén délelőtt a Szentatya a Schönstatt Atyák általános káptalanjának tagjait fogadta a konzisztóriumi teremben.

Spanyol nyelvű beszédének fordítását teljes egészében közreadjuk.

Kedves Schönstatt Atyák!

Köszönöm az új általános elöljárónak, Alexandre Awi Mello atyának kedves szavait, valamint a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának titkáraként végzett szolgálatát. És más korábbi szolgálatait is, hiszen „fiatalkorától” ismerem, ő volt a titkárom Aparecidában, majd az idegenvezetőm Rio de Janeiróban, aztán a causae titkárom. Köszönöm a Péter utódával való – az egész Egyház érdekében végzett – együttműködésedet az elmúlt évek során. Gyümölcsöző szolgálatot kívánok ebben az új feladatkörben, amelyet rád bíztak. Szeretnék köszönetet mondani Catoggiónak is, te visszatérsz Afrikába… Köszönöm, köszönöm!

Kedves Atyák, akik a Schönstatt Közösséghez tartoztok, kérem a Szentlélek segítségét, hogy az általános káptalanon tett erőfeszítéseitek gyümölcsözőek legyenek.

A megváltásnak a misztériuma, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus az egész emberiség és az egész világ számára végbevitt, a héber berith, a szövetség, jegyeit hordozza.

Jézusnak a kereszten kiontott és szeretetáldozatként mindannyiunkért felajánlott vére (vö. Mk 14,24; 1Kor 11,25) elszakíthatatlan kapcsolatot teremtett Isten és az emberek között: a szeretet szövetségét, az üdvösség szövetségét.

És ti, kedves testvérek, gyönyörű szolgálatot nyújtotok az Egyháznak és a világnak, különösen azzal, hogy kíséritek a családokat a különböző események és megpróbáltatások során, melyeken átmennek, és hirdetitek minden családtagnak a „Szeretetszövetség” szépségét, melyet az Úr népével kötött. Ma nagyon sok a válságban lévő házasság, a megkísértett fiatal, a magára hagyott idős, a szenvedő gyerek. És ti a remény üzenetének hordozói vagytok ezekben a sötét helyzetekben, melyek az élet minden szakaszában jelen vannak. És ez folyamatosan súlyosbodik is az emberi értékektől való megfosztással, melyet a különféle ideológiai gyarmatosítások kegyetlenül végrehajtanak.

A világ egyre inkább megköveteli, hogy válaszokat adjunk a ma élő férfiak és nők kérdéseire és aggodalmaira. Gyakran látjuk, hogy a család természetét különböző ideológiák támadják, amelyek megingatják azokat az alapokat, amelyek az emberi személyiséget és általában az egész társadalmat hordozzák. A családokon belül pedig gyakran megesik, hogy az idősek és a fiatalok képtelenek megérteni egymást. Nemrég az egyik szerdai katekézisben kijelentettem, hogy a nemzedékek közötti, vagyis az idősek és a fiatalabbak közötti szövetség az, ami megmentheti az emberiséget (vö. Katekézis az általános kihallgatáson, 2022. augusztus 17-én), mert így megőrződik a személyes és a családi identitás; így nemcsak egy genetikai örökség vagy egy családnév öröklődik tovább, hanem mindenekelőtt annak bölcsessége, hogy mit jelent embernek lenni Isten terve szerint.

Megváltásunk misztériuma tehát szorosan kapcsolódik a szeretet családban történő megéléséhez is.

És ne felejtsük, hogy a hitet végeredményben mindig „nyelvjárásában”, a családon keresztül, az időseken, a nagyszülőkön keresztül adjuk tovább.

Arra a példaképre gondolok, amelyet a Szent Család, és különösen Szűz Mária kínál nekünk, aki gyengéd és elkötelezett szeretettel gondoskodik összes fiáról és lányáról, különösen a testben és lélekben legszegényebbekről. A Magnificat gyönyörű himnuszában megvallja az Úr csodás tetteit, aki „letaszítja a hatalmasokat trónjukról és felmagasztalja az alázatosakat, az éhezőket jóllakatja, a gazdagokat viszont üres kézzel bocsátja el” (Lk 1,52–53), utalva az ígéretre, az „atyáinkkal” hitben kötött szövetségre (vö. Lk 1,55). A Boldogságos Szűz Mária, akit a Schönstatt Közösség valamennyi tagja nagy szeretettel tisztel a „Háromszoros Csodálatos Anya” címmel, mindenki számára alapvető példakép, aki arra ösztönöz, hogy testvéri szereteten és a javak közösségén alapuló hidakat építsünk a leginkább rászorulókkal, ugyanakkor bölcsességet és bátorságot ad, hogy megkeressük azokat, akik elszakadtak az Úrral való barátságtól, hogy visszaszerezzük őket a Krisztusban való új élet tanúságtételével, melyet az irgalom jellemez.

Az éjjeliszekrényemre helyeztem a Szűzanya képét, melyet Alexandre készített, és két hét múlva még koronát is hozott, hogy megkoronázza. [Viccelve:] Más szóval, a „szektátok” által végzett összes szertartást ismerem [nevet]. Így valahányszor belépek a hálószobámba, ezt a képet pillantom meg először, és így mindig megemlékezem rólatok.

Kedves testvérem, bátorítalak benneteket, hogy haladjatok előre apostoli munkátokban, mindig megújulva a Szentlélek kegyelmével, és bátran nyissatok új utakat a családok szolgálatában, hogy az Isten és az ember között létrejött Szövetség szépségét felragyogtassátok lelkiségetekkel és a keresztény értékek megélésével. A mi Urunk Jézus Krisztus – a Mater Admirabilis [Csodálatos Anya] közbenjárására – a Schönstatt Közösség összes tagját áldja meg az életszent bőséges gyümölcseivel! Isten áldjon meg benneteket, és kérem, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Köszönöm szépen!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria