Ferenc pápa a Szent Péter-kör tagjaihoz: Tevékenységeteket a szív irgalmával végezzétek!

Ferenc pápa – 2020. szeptember 28., hétfő | 14:28

Ferenc pápa szeptember 25-én a Kelemen teremben fogadta a római Szent Péter-kör mintegy száz tagját, akik családtagjaikkal együtt vettek részt a kihallgatáson. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében a karitásztársulat tevékenységét elemezte, és az elesettek iránti nyitott és irgalmas szív szükségességére emlékeztetett.

Ferenc pápa köszöntötte Niccolò Sacchetti grófot, a Szent Péter-kör új elnökét, aki a szeretetszolgálat nevében üdvözölte a Szentatyát, melynek mottója:

Imádság, cselekvés, áldozat.

Ez a három szó a társaság alapelvét testesíti meg – kezdte beszédét a pápa, és utalt az előző évi találkozóra, amikor 2019. február 19-én mottójuk első szaváról elmélkedett. Ebben az évben a cselekvésről szeretnék eltöprengeni – mondta a pápa.

A világjárvány miatt a személyek között távolságot kell tartani, ezért a szeretet cselekedeteinek módját újra kellett gondolnotok. Róma rászorulóit ellátjátok, de ehhez most egy új feladat is társult: egyre több olyan római család van a pandémia következtében, akiknek korlátozott anyagi lehetőségei csak a máról holnapra való megélhetést biztosítják. A helyzet egyre rosszabb lesz, és erre nem lehet a megszokott módon reagálni, új hozzáállásra van szükség  – állapította meg a pápa. Olyan szívetek legyen, mely képes meglátni a társadalom sebeit és a tevékeny szeretet különböző lehetőségeit! A szeretet cselekedeteinek hatékonyságához ez a két dolog elengedhetetlen.

Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy a gyorsan változó körülmények között ismerjék fel a szegénység új megnyilvánulásait. Tudjátok jól – folytatta –, hogy milyen sokféle van belőle: anyagi, emberi és társadalmi szegénység. A mi feladatunk az, hogy nyitott szívvel észrevegyük a szegénység bármelyik formáját, szívünkkel tekintsünk az emberi sebekre, és a szívünkre vegyük mások életét. Ekkor nem segítségre szoruló idegeneket, hanem szeretetet kolduló testvéreket látunk majd bennük. Csak ha a szívünkig engedjük őket, akkor tudunk válaszolni a kéréseikre.

Az irgalmasság, a latin miseri-cor-dare azt jelenti, szívet adni a szűkölködőnek

– utalt a pápa a latin szó etimológiájára.

Negyven évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa megállapította korunkról, hogy „látszólag nem hagy helyet az irgalmasságnak”. Ám mindnyájunk közös hivatása, hogy változtassunk ezen – ajánlotta Ferenc pápa. Ha hagyjuk, hogy Isten irgalmasságának hatalma személyesen megérintsen bennünket a kiengesztelődés szentségében, melyben az Úrnak megmutatjuk a nyomorúságunkat, akkor ő beburkol minket Atyja irgalmasságába. Erre az irgalmasságra kaptunk meghívást, és ezt kell továbbadnunk.

Miután szemügyre vettük a városunk sebeit, az irgalmasság arra indít bennünket, hogy legyen fantáziánk a problémák megoldásához. Ti erről a kreativitásról tanúskodtatok a világjárvány idején, a szolgálatotokat a vírus adta új szükségletekhez igazítottátok – folytatta a Szentatya, majd örömmel emlékeztette a jelenlevőket arra gesztusra, melyet a Szent Péter-kör fiatal csoportja a társulat idősebb tagjainak adott: személyesen felhívták őket, és megkérdezték, hogy minden rendben van-e náluk, felajánlották nekik a társaságukat. Ez az irgalmasság fantáziája!

A pápa arra bátorította a Szent Péter-kör tagjait, hogy folytassák tovább örömmel és elkötelezettséggel szeretetszolgálatukat, legyenek mindig készek arra, hogy bátran válaszoljanak a szükségben élők igényeire. „Kérjétek a Szentlélek kegyelmét szüntelenül személyes és közösségi imádságaitokban!” Megköszönte nekik, hogy ők a pápa karitásza, mely gondjába veszi Róma szegényeit, valamint a Péter-filléreket, és végül a Szűzanya, a Salus Populi Romani, a Római Nép üdvössége oltalmába ajánlotta a Szent Péter-kört és családtagjaikat Róma védőszentjeinek, Péter és Pál apostoloknak a közbenjárására.

A 19. század derekán Itáliában erős egyházellenes kampány folyt, aminek nem utolsósorban az egyházi javak és a pápai állam területeinek megszerzése volt a célja. A támadások az Egyház melletti kiállásra sarkalltak sokakat, így egymás után alakultak meg a különféle katolikus egyesületek. Rómában a nemesség és a felső középosztály fiatal tagjai 1869-ben alakították meg a Szent Péter-kört, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a pápát segítsék. Ezen szolgálat fő terepe kezdettől fogva a karitatív tevékenység volt. A társaság ma a római szegények számára ingyenkonyhát, éjjeli melegedőt működtet, továbbá ruhaosztást, ingyenes tanácsadást szervez. Tagjai részt vesznek a pápai szertartások lebonyolításában: ilyenkor fekete frakkban szolgálnak, hajtókájukon a kör jelvényeként a Krisztus-monogram és a Péter apostol vértanúságát jelző fordított kereszt látható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria