Ferenc pápa találkozóra hívja a világ fiatal közgazdászait, vállalkozóit

Ferenc pápa – 2019. május 14., kedd | 10:21

„Ferenc gazdasága” címmel találkozót rendeznek Assisiben 2020. március 26. és 28. között a világ fiatal közgazdászai és vállalkozói számára. Az eseményre Ferenc pápa május 1-jén kelt levelében hívja a gazdasági élet ifjú szakértőit.

A találkozó elnevezése utalás Assisi Szent Ferencre, aki gazdasági és társadalmi szinten is tökéletes következetességgel élte meg az evangéliumot; a pápa számára pedig, aki a nevét vette fel, szüntelen inspiráció forrása.

Hitre, nemzetiségre való tekintet nélkül a fiatal közgazdászok, vállalkozók olyan új világ építésén fáradozzanak, amely senkit sem rekeszt ki; tiszteletben tartja a környezetet, a teremtett világot, és megfelel Isten tervének – szól Ferenc pápa buzdítása. – A mai gazdasági struktúrák elidegenítenek, kirekesztenek, nem hallják meg a föld szegényeinek aggasztó kiáltásait.

Levelében a Szentatya megállapítja: olyan gazdaságra van szükség, amely életet ad, és nem gyilkol; befogad, és nem rekeszt ki; humanizál, nem embertelenít el; ápolja, nem pedig kirabolja a teremtett világot. A találkozó jó alkalom lesz arra, hogy a pápa és gazdasági szakértők kölcsönösen megismerjék egymást, és „egyezményt” kössenek, hogy megváltoztassák a mai gazdaságot, és lelket adjanak a holnap gazdasági életének.

Újból lélekkel kell megtölteni a gazdasági életet! – írja levelében a pápa. Erre a legmegfelelőbb hely Assisi, amely évszázadok óta az emberi testvériség jelképe és üzenete. Szent II. János Pál pápa a béke kultúrája ikonjául választotta, Ferenc pápát pedig egy új gazdaság megteremtésére ihleti. Itt fosztotta meg magát Szent Ferenc minden világiasságtól, hogy Istent válassza élete vezércsillagául. Szegénnyé vált a szegényekkel együtt. A szegénységet választotta, és az e választásából fakadó nézete ma is rendkívül időszerű gazdasági téren. Reményt adhat jövőnknek, nem pusztán a szegények, hanem az egész emberiség, közös otthonunk, az Anyaföld számára.

A Szentatya levelében utal Laudato si’ kezdetű enciklikájára, amelyben hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem nem választható el a szegények iránti igazságosságtól és a világgazdaság strukturális problémáinak megoldásától. Javítani kell tehát azokon a növekedési modelleken, amelyek nem képesek biztosítani a környezet tiszteletben tartását, az élet befogadását, a család gondozását, a szociális egyenlőséget, a munkások méltóságát, a jövő nemzedékek jogait. Tudatára kell ébredni a problémák súlyosságának, és olyan új gazdasági modellt kell megvalósítani, amely a szeretetközösség kultúrájának gyümölcse, a testvériségen és az egyenlőségen alapul.

Assisi Szent Ferenc a legkiválóbb példája a gyengék iránti gondoskodásnak és az átfogó ökológiának. A keresztre feszített Jézus Ferenchez intézett szavai – „Menj, és javítsd meg omladozó házamat, mert látod, hogy romokba dől” – mindnyájunkra vonatkoznak: az Egyházra, a társadalomra, szívünkhöz szólnak. Sürgető szükség van egy egészséges gazdasági életre és egy fenntartható fejlődésre – írja a pápa.

Levelében idéz Christus vivit kezdetű, a 2018 őszén tartott szinódus utáni apostoli buzdításából, amelyben arra szólítja a fiatalokat, hogy legyenek a változások főszereplői, mivel övék a jövő. Legyenek a világ építői, és fáradozzanak egy jobb világ megvalósításán.

A Szentatya a fiatal gazdasági szakértőkkel közösen kívánja előmozdítani – egy „közös egyezmény” révén – a globális változás folyamatát, amelybe bele kell vonni nem pusztán a hit ajándékával rendelkező személyeket, hanem minden jóakaratú embert, hitre, nemzetiségre való tekintet nélkül. Olyan testvériség ideálja kapcsoljon mindenkit egybe, amely különös figyelmet fordít a szegényekre és a kirekesztettekre. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek a főszereplői ennek az egyezménynek, közösen ápolják egy új humanizmus álmát, amely válaszol az emberek és Isten tervének elvárásaira.

Levelét Ferenc pápa áldásával zárja, arra kérve a címzetteket, hogy ne feledkezzenek meg imádkozni érte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria