Ferenc pápa: A tanúságtétel azt jelenti, hogy kockára teszem az életemet

Ferenc pápa – 2018. november 30., péntek | 19:58

November 30-án Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában arra buzdított, hogy lélekben legyünk közel a konstantinápolyi egyházhoz, melynek védőszentje Szent András apostol. A pápa kifejezte: imádkozik az egyházak egységéért, amihez hiteles tanúságtételre van szükség.

Tegyük félre bűnös magatartásunkat, mely ott van mindnyájunkban, hogy következetesek lehessünk Krisztus hirdetésében, és hogy az emberek hitelt adjanak tanúságtételünknek – kezdte beszédét Ferenc pápa. – A „hit hallásból ered”, tanítja a szentmise páli olvasmánya, és ebből következik az evangélium hirdetésének fontossága: Krisztust kell hirdetnünk, aki meghalt és feltámadt értünk.

Ez nem egy közönséges hír, hanem „maga a nagy Örömhír” – fogalmazott a Szentatya. – Éppen ezért nem lehet reklámfogással hirdetni Krisztust, mint egy nagyon jó embert, aki annyi jót, oly sok csodát tett, és szép dolgokat is tanított. Nem lehet Krisztust reklámozással hirdetni. De prozelitizmussal [erőszakos térítéssel – a szerk.] sem! Aki így hirdeti Krisztust, az marketingtevékenységet folytat. Tehát sem prozelitizmus, sem reklám, sem marketing! – hangsúlyozta a pápa.

Az apostol kockára teszi az életét; hivatása arra szól, hogy „előrevigye” Jézus Krisztus hírét. Ennek az a feltétele, hogy merje kockáztatni az életét, az idejét, saját érdekeit és saját testét. Ferenc pápa ezt az életet is kockáztató, hiteles igehirdetést egy olyan utazáshoz hasonlította, amihez nem kell menettérti jegyet váltani. A visszatérés azonos a hitehagyással – fogalmazott a Szentatya. – Krisztust kell hirdetni, tanúságtétellel. A tanúságtétel pedig azt jelenti, hogy kockára teszem az életemet, és azt teszem, amit mondok.

Az Igéről, hogy az valóban örömhír legyen, tanúságot kell tenni – szögezte le Ferenc pápa. Botrányosnak nevezte azok magatartását, akik kereszténynek nevezik magukat, ám valójában úgy élnek, mint a pogányok, mint a nem hívők. Az apostol, az igehirdető úgy lesz tanúságtevő, ha a végsőkig kockáztatja az életét, ha vértanú lesz. Az Atyaisten, hogy megismertesse magát velünk, Egyszülött Fiát küldte el testben, kockára téve az életét. Ez a tény botrányt okozott egykor, és ma is megbotránkozást kelt: hogy Isten eggyé lett közülünk, egy olyan utazásban, mely csak egyirányú jeggyel működik. Az ördög megkísértette az Urat, rá akarta venni egy másik útra, ám Jézus csak az Atyja akaratát akarta betölteni mindvégig.

Nekünk is testet kell adnunk tanúságtételünknek, vagyis azt kell tennünk, amit mondunk. Ez Krisztus igehirdetése. A vértanúk azok, akik megmutatják, hogy igehirdetésük igaz volt. A vértanúkon kívül sokan vannak a társadalomban, akik rejtve tesznek tanúságot Jézus Krisztusról – az életükkel, a szavaikat tettekre váltó következetességgel. A keresztségben mindnyájan magunkra vettük Krisztus hirdetésének misszióját: Éljünk – miként Jézus tanította – egybehangzóan azzal, amit mondunk! Így igehirdetésünk gyümölcsöző lesz. Ám ha következetlenek maradunk, mert nem tesszük azt, amit tanítunk, akkor botrányt okozunk. A keresztények botránya pedig nagy kárt okoz Isten népének – mondta péntek reggeli homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria