Ferenc pápa: Tartsunk mély bűnbánatot, és a lelkünk olyan lesz, mint a hó

Ferenc pápa – 2020. március 20., péntek | 17:58

Ferenc pápa március 20-án, pénteken reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott magánszentmise elején az orvosokért és az egészségügyi dolgozókért, valamint a döntéshozókért imádkozott.

„Tegnap egy bergamói paptól kaptam üzenetet, aki imát kért Bergamo, Treviglio, Brescia és Cremona orvosaiért. Az egészségügyi dolgozók erejük megfeszítésével dolgoznak, és életük kockáztatásával segítik a betegeket. Imádkozzunk a hatóságokért, akiknek nem könnyű most a helyzetet kezelni és sokszor szenvednek a meg nem értéstől. Az orvosok és a kórházi személyzet legyenek minket segítő oszlopok, hogy előbbre lépjünk, és védelmezzenek meg bennünket ebben a válságban” – imádkozott Ferenc pápa.

„Térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez” – üzente a napi olvasmányban Ozeás próféta (Oz 14,2–10), és ez a sor a Szentatyában gyermekkora emlékeit idézte fel. 75 évvel ezelőtt a Buenos Aires-i családok szívesen hallgatták Carlo Buti dalát: „Térj vissza apádhoz, énekel még neked altatódalt…” Térj vissza! – de aki téged hazahív, az Isten. Az Isten, aki nem egy ítélkező bíró, hanem a te papád.

A pápában a tékozló fiú történetét idézte fel az ének. Ennek a fiúnak az atyja már messziről észrevette fia hazatérését, mert hazavárta őt. Felment sokszor a teraszra, így teltek a napok, hónapok, talán évek is. És azon a napon messziről meglátta, amint a fiú visszatér. Ez a nagyböjti időben Isten gyengédségéről tanít minket, most, amikor önmagunkba mélyedünk és emlékezünk a visszatérésre az Atyához. Ellenkezéseinkre az Isten ezt válaszolja: „Térj vissza, én meggyógyítalak hűtlenségedből, mert a haragom már elmúlt.” Isten gyengédsége meggyógyítja sebeinket.

Visszatérni Istenhez azt jelenti, visszatérni az öleléshez, az Atya öleléséhez. Elég csak Izajás jövendölésére gondolni: „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó.”

Ő képes arra, hogy átalakítsa a szívünket, de az első lépést nekünk engedi át, a visszatérést.

Nagyböjt mindig a szív megtérésére irányul, mely keresztény szokás szerint a bűnbánat szentségében ölt testet. Nekünk pedig rendeznünk kell a számlát, jobban mondva engednünk kell, hogy Isten fehérré tegyen minket.

A pápa kitért arra is, többen jelzik most, hogy nem tudják elvégezni a húsvét előtti szentgyónásukat, hiszen nem szabad elhagyni otthonukat. A pápa a katekizmusra utalt, mely nagyon világosan leírja, hogy ha a hívő nem tud papot találni, akkor szóljon az Istenhez, az Atyához, és neki mondja el az igazságot: Uram, ezeket a bűnöket követtem el… és bocsáss meg nekem. 

A Szentatya hangsúlyozta:

Egész szíveddel kérd a megbocsátást a bánatimával, és ígérd meg Istennek, hogy később gyónni is fogsz, de most adja meg a megbocsátást. Azonnal Isten kegyelmébe térsz. A katekizmus tanítja, hogy te magad eléred őt, Isten megbocsátását, ha éppen nincs kéznél pap. Itt a kellő és alkalmas idő!

Tartsunk mély bűnbánatot, és a lelkünk olyan lesz, mint a hó. Szép dolog lenne, ha a szívekben visszhangozna a hazatérés dala az Atyához, aki vár minket és ünnepet tart nekünk – zárta homíliáját Ferenc pápa.

A szentmise ez alkalommal is rövid szentségimádással, majd szentségi áldással ért véget. Az Oltáriszentség előtt a pápa így imádkozott: „Lábaidhoz borulok, ó, Jézusom, és neked adom szívem bűnbánatát, mely elsüllyed saját ürességében és elmerül a te szent jelenlétedben. Imádlak téged szereteted szentségében, szeretnélek befogadni szegényes hajlékomba, amit neked ajánl fel a szívem. A szentáldozás boldogságára várva lélekben kívánlak befogadni téged. Jöjj el hozzám, Jézusom, hogy én hozzád mehessek! Szereteted lobbantsa lángra egész lényemet, életre és halálra. Hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria