Ferenc pápa történelmi gesztusa: Bocsánatkérés a balázsfalvi cigánynegyedben

Ferenc pápa – 2019. június 2., vasárnap | 17:28

Romániai apostoli látogatásának utolsó programjaként június 2-án, vasárnap délután Ferenc pápa Balázsfalva cigánynegyedébe (Barbu Lautaru) látogatott. Beszédében bocsánatot kért a történelem során az Egyház által a romák ellen elkövetett diszkriminációért.

Június 2-án, vasárnap délután, romániai apostoli látogatásának utolsó napján Ferenc pápa a roma közösség képviselőivel találkozott. A Szentatyát a görögkatolikus nagyérsek, egy roma család és gyermekek egy csoportja fogadta virágokkal.

Elhangzott egy cigány származású görögkatolikus pap tanúságtétele, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a romáknak is el kell vinni az evangélium örömét. Köszönetet mondott, hogy az Egyház lelkigondozásba vette a cigányokat. Hangsúlyozta: az Egyházban mindenkinek helye van. Reményét fejezte ki, hogy Ferenc pápa látogatása elősegíti a cigányok befogadását a román társadalomban, a diszkrimináció és a szegregáció leküzdését. Tanúságtételét követően gyermekek énekeltek a pápának.

A Szentatya köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: az Egyház a találkozás helye, ami nemcsak egy szlogen, hanem a keresztény identitás része. Az öröm evangéliumát a találkozás öröme által közvetíthetjük, és annak tudatában, hogy van egy Atyánk, aki szeret minket.

Ezzel a lelkülettel szorítom meg kezeteket, helyezkedem bele nézőpontotokba, és engedlek be benneteket szívembe és az imámba – mondta a pápa, és bocsánatot kért az Egyház nevében azért, hogy a történelem folyamán diszkriminálták a cigányokat, rosszul bántak velük, helytelenül közelítettek hozzájuk.

A közöny táplálja az előítéleteket és a haragot – fogalmazott. – Amikor valaki lemarad, az egész emberi család megtorpan. Nem vagyunk keresztények és emberek sem, ha először nem a személyre tekintünk, még mielőtt tetteire, ítéleteinkre és előítéleteinkre gondolnánk. Az emberiség történetében mindig választhatunk a káini és az ábeli út közül. Válasszuk a kiengesztelődést, a jézusi utat! Ez fáradságos, de elvezet a békéhez a megbocsátáson keresztül. Tegyük félre a neheztelést!

A pápa arra buzdította a romákat, hogy népük váljon főszereplővé, osszák meg a társadalommal, kínálják fel azokat a tulajdonságaikat és kincseiket, amelyekre nagy szükség van: az élet és a család értékének védelmét, a szolidaritást, a vendégszeretetet, a segítségnyújtást, a közösségen belül a leggyengébbek támogatását és védelmét, az idősek tiszteletét, az élet vallásos megközelítését, a spontaneitást és az életörömöt.

Apostoli látogatásának mottójára emlékeztetve – „Járjunk együtt!” – a Szentatya arra kérte a romákat, hogy működjenek együtt egy emberségesebb világ építésében.

Túl kell lépni a félelmeken, a gyanakváson, le kell bontani az egymást elválasztó falakat, és a kölcsönös bizalmat kell táplálni türelemmel, keresve a testvériséget – hangsúlyozta a pápa. – Kötelezzük el magunkat, hogy méltósággal járjunk együtt: a család és a mindennapi kenyér megkeresésének, valamint az imának a méltóságával. Mindig tekintsünk előre!

A 2011-es népszámlálás szerint Balázsfalva (Blaj) lakosságának 9 százaléka roma; pasztorális és szociális gondozásukat a görögkatolikus egyház végzi. 2017-ben Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa áldotta meg a balázsfalvi cigánynegyed templomának és pasztorális központjának alapkövét. Az épületeket 2019 májusában szentelték fel, Szent András apostol és Boldog Ioan Suciu tiszteletére. A vértanú görögkatolikus püspök a cigányok között nőtt fel, támogatta közösségüket, megszervezte az ifjúság evangelizálását.

A balázsfalvi roma közösség tagjaival való találkozó után a Szentatya helikopterrel Nagyszebenbe utazott, ahol a reptéren búcsút vett a román elnöktől és vendéglátóitól. Repülőgépe helyi idő szerint fél 6-kor indult vissza Rómába. Ezzel lezárult Ferenc pápa 30. apostoli látogatása.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria