Ferenc pápa Twitter-üzenetei december 25-én

Ferenc pápa – 2020. december 25., péntek | 16:33

A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán.

Függesszük tekintetünket a Gyermekre, és engedjük, hogy eltöltsön minket gyöngédsége. Boldog karácsonyt!
#Karácsony

*

Jézus születése az az újdonság, amely minden évben lehetővé teszi számunkra, hogy belsőleg újjászülessünk, Őbenne találjuk meg az erőt ahhoz, hogy szembenézzünk minden próbatétellel.
#Karácsony

*

„Gyermek születik nekünk” (Iz 9,5). Azért jött el, hogy megmentsen bennünket! Azt hirdeti, hogy nem a fájdalomé és a rosszé az utolsó szó. Ha megadjuk magunkat az erőszaknak és az igazságtalanságnak, az azt jelenti, hogy visszautasítjuk a karácsony örömét és reményét.

*

Ennek a gyermeknek hála mindannyian úgy fordulhatunk Istenhez, hogy „Atyának”, „Apukának” hívjuk őt. Mindannyian testvérnek hívhatjuk egymást, s valóban azok is lehetünk: minden földrészről, az összes nyelvből és kultúrából, önazonosságunkkal és különbözőségünkkel, mégis mindannyian testvérek.

*

Minden ember a testvérem. Mindenkiben Isten arcának tükröződését látom, és minden szenvedőben az Urat láthatom meg, aki az én segítségemet kéri. Őt látom a betegben, a szegényben, a munkanélküliben, a kirekesztettben, az elvándorlóban és a menekültben.

*

Isten Fia testben születve megszentelte a családi szeretetet. Ezekben a percekben a családokra is gondolok: azokra, akik nem tudnak összejönni a mai napon, és azokra, akik arra kényszerülnek, hogy otthonukban maradjanak.

*

A karácsony legyen mindannyiunk számára alkalom arra, hogy újra felfedezzük a családban az élet és a hit bölcsőjét; a befogadó szeretet, a párbeszéd, a megbocsátás, a testvéri segítségnyújtás és a megosztott öröm helyét, valamint a béke forrását az egész emberiség számára.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria