Ferenc pápa üzenete a ferences nagykáptalan résztvevőinek

Ferenc pápa – 2021. július 17., szombat | 19:42

A Szentatya üzenetet küldött a Rómában ülésező ferences nagykáptalan résztvevőinek, akik július 13-án megválasztották a rend új elöljáróját, miniszter generálisát Massimo Giovanni Fusarelli személyében. Ferenc pápa üzenetében köszönti Michael Anthony Perryt, az eddigi legfőbb elöljárót és jókívánságait küldi utódának, Massimo Fusarellinek.

Ferenc pápa a ferences nagykáptalan résztvevőihez küldött üzenetében a nagykáptalan elsődleges célját hangsúlyozza, amely a ferences rend megújulását, a jövőbe vezető út kijelölését szolgálja. Emlékeztet, hogy ez történt annak idején Assisi Szent Ferenccel is, aki új tekintettel, látásmóddal kezdte el figyelni szegény és bajba jutott testvéreit.

A ferences spiritualitás a szenvedőkkel való találkozásban gyökerezik – emlékeztet a Szentatya –, az irgalmas cselekedetvégzés jegyében. Isten megérintette Szent Ferenc szívét az embertársnak felajánlott kegyelem által, és ezt teszi ma is, amikor a szükséget szenvedőkkel való találkozás során a szívekhez szól.

A megújult látásmód és a szenvedő felebaráttal való találkozás új energiát ad a jövő ferences kisebb testvérként való látásához – fogalmaz üzenetében a Szentatya, majd arra buzdítja a ferenceseket, hogy támogassák a testben és lélekben szenvedőket, felajánlva nekik alázatos és testvéries jelenlétüket. „Ezek a találkozások hozzásegítenek az evangélium szerinti élethez, amely utat Szent Ferenc jelölte ki a rendnek.” A pápa arra is biztatja a ferenceseket, hogy ne féljenek a megújulástól, amelyet Isten sugalmaz bennük és köztük. „A ferencesek spirituális felbecsülhetetlen gazdagság, amely az evangélium szerinti életben, a testvériségben, a szegénységben, a kisebb testvérségben és a vándorlásban gyökerezik. Szent Ferenchez hasonlóan öleljétek magatokhoz a modern világ áldozatait és az e világból kizártakat. A megújulásra való lehetőséget a szegényekhez való közelség és támogatás jelenti, amely megnyitja az utat az Isten által kijelölt jövő felé.”

Ferenc pápa üzenete végén azt kívánta, hogy az Úr segítse a ferences rend tagjait abban, hogy az evangélium hiteles és életteli tanúságtevői lehessenek, egyszerű és testvéries életet éljenek és az Örömhír magvetőivé váljanak.

A pápa imáiról biztosítja a ferences rend tagjait, és tőlük is azt kéri, imádkozzanak érte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria