Ferenc pápa üzenete a milánói missziófesztivál résztvevőinek: A misszió az Egyház életének szíve

Ferenc pápa – 2022. október 3., hétfő | 12:42

A milánói egyházmegye szeptember 29. és október 2. között missziófesztivált rendezett, melyre Ferenc pápa szeptember 29-én este üzenetet küldött. A nyitórendezvényen Mario Delpini milánói érsek olvasta fel az üzenetet, melyben a Szentatya hangsúlyozza: a mai válságos helyzetben minden keresztény alapvető feladata, hogy a megváltás és a krisztusi béke missziós hírvivője legyen.

Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött üzenetében Ferenc pápa örömmel köszönti a szép kezdeményezést, melynek mottója: „Adományként élni”.

A világ mai válságos helyzetében különösen is fontos az Egyház missziós elkötelezettsége, hirdetve, hogy „Isten mindig velünk van és szeret minket”. Az ünneplés, az imádság, a meghallgatás napjai tudatosítsák a résztvevőkben, hogy a misszió az Egyház életének szíve, amelyet nem lehet kitépni onnan anélkül, hogy tönkretennénk magunkat. Misszió vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban – idézte a pápa az Evangelii gaudium enciklikájából. –

Úgy kell felismerni magamat, mint akit megjelöl a misszió tüze, hogy világítsak, áldjak, éltessek, enyhítsek, gyógyítsak és megszabadítsak.

Ebben a misszióban tárul fel a betegápoló, a tanító, a politikus a lélekben, akik a mélyben amellett döntöttek, hogy másokkal és másokért lesznek.”

A mai kihívásokkal és a háborúkkal szemben soha nem látott módon fontos a misszió sajátos szempontja, mely tanúságot tesz a békéről, akár személyesen, akár népként, mindig a szívben gyökerező bizonyossággal, amelyet az Úr mondott nekünk: „Béke veletek, az én békémet hagyom rátok.” Mi, keresztények biztosak vagyunk abban, hogy

az igazi béke a Feltámadott ajándéka.

Ez olyan adomány, melyet tovább kell adnunk másoknak, összefonva benne az igazság, az igazságosság és az irgalom szálait. Az igazság ugyanis elválaszthatatlan társa az igazságosságnak és az irgalomnak. Mindhárom lényeges ahhoz, hogy a békét tudjuk építeni. A béke tanúságtételét napról napra kell élni, a különféle helyzetekben, hogy „háztól házig” misszionáriusok legyünk.

A Szentatya üzenetében mindenkit, de főként a fiatalokat arra bátorítja, hogy vigyék el az evangélium szabadító örömhírét a megfáradt, csalódott és eltévelyedett embereknek. A peremre szoruló, megpróbáltatások között élő testvéreink tekintetéből kiolvashatjuk legmélyebb vágyaikat a méltó életre és a szeretetre – fogalmazott a pápa. – Ezért is van szükség erős hitű tanítványokra, akik képesek közvetíteni a reménység lángját.

Ferenc pápa arra buzdította a milánói találkozó résztvevőit, hogy ápolják magukban és terjesszék mindenütt a missziós lelkületet –

megújított apostoli lendülettel, az Úr szeretetének illatával, Szűz Mária készségével,

aki azonnal és sietve elindult, hogy meglátogassa Erzsébetet. Üzenete végén a Szentatya apostoli áldását küldte a missziófesztivál résztvevőinek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria