Ferenc pápa üzenete a nemzetközi passzionista konferenciára: A Kereszt üzenete ma is érvényes

Ferenc pápa – 2021. szeptember 22., szerda | 10:11

A Kereszt bölcsessége egy plurális világban címmel rendeznek nemzetközi konferenciát a Keresztes Szent Pál alapította passzionista rend szervezésében szeptember 21-től 24-ig a Pápai Lateráni Egyetemen. Ebből az alkalomból Ferenc pápa üzenetet küldött a résztvevőknek.

Ferenc pápa üzenetének a címzettje Joachim Rego, a Jézus Krisztus Szenvedése Kongregáció legfőbb elöljárója; a 2018-ban megválasztott általános rendfőnök Mianmarból érkezett.

Ferenc pápa üzenete kezdetén utal a passzionisták tavaly megkezdett jubileumi évére, hiszen 1720-ban, háromszáz éve született a Krisztus szenvedéseire saját karizmával emlékező rend. A rend tagjait most arra kérte Ferenc pápa, hogy mélyítsék el a Kereszt mai időszerűségét, és ebben az értelemben válaszoljanak az alapító Keresztes Szent Pál vágyára: a húsvéti misztériumot helyezzék a passzionista szerzetescsalád hitének és karizmájának középpontjába, és onnan sugározzák azt szerte a világban az isteni szeretet válaszaként a mai világ várakozásaira és reményeire.

Pál apostol Krisztus szeretetének szélességéről és hosszúságáról, magasságáról és mélységéről beszél (vö. Ef 3,18).

A feszületet szemlélve minden emberi dimenziót meglátunk, amelyet átölel Isten irgalma. Kiüresedő és együttérző szeretete a kereszt által érinti meg a négy égtájat és eléri állapotunk végső határát.

A kereszt gyengeségéből fakadó óriási megmentő erő a teológia számára egy olyan stílus fontosságát jelzi, mely képes ötvözni a gondolatok szárnyalását a szív alázatával. A feszület arra is felszólít, hogy forduljunk az ember legtörékenyebb és legkonkrétabb állapotához. Mondjunk le a vitatkozó módszerekről és szándékokról, örömteli szívvel megosztva másokkal a szellemi erőfeszítés gyümölcseit. Keressük bizalommal azokat az értékes magokat, amelyeket az Ige terjeszt a mai kultúra szétszabdalt és némelykor ellentmondásos sokféleségében.

Az Úr keresztje az üdvösség forrása az emberiség számára mindenütt és minden időben, éppen ezért időszerű és hatékony, főként a mai gyorsan változó világban.

Ferenc pápa üzenete szerint a teológiai konferencia nagyon helyesen javasolja a Sapientia Crucis, a Kereszt Bölcsességének a kifejtését a különböző területeken, mint például a kultúrák kihívásai, a humanizmus és a vallások közötti párbeszéd, valamint az evangelizáció új módjai. Teszi ezt úgy, hogy a kereszt bölcsességének számos megnyilvánulását társítja tudományos megfontolásokhoz, ami pedig a különböző összefüggésekben kifejtett jótékony hatását bizonyítja.

A pápa reményét fogalmazta meg, hogy a konferencia a gyümölcsöző teológiai, kulturális és lelkipásztori találkozások előmozdításával hozzájárul a kortárs kihívások újraértelmezéséhez, és hogy a kereszt bölcsessége elősegíti az Isten stílusához hű és emberközeli evangelizációt.

Üzenete végén Ferenc pápa a Szent Szűz és Keresztes Szent Pál közbenjárását kérte a konferencia szervezői, előadói, valamint résztvevői számára.

A passzionisták rendjét papi szerzetes kongregációként 1720-ban alapította Keresztes Szent Pál. Szemlélődő életet élnek, és a hármas hagyományos szerzetesfogadalom mellett elkötelezik magukat a Krisztus szenvedése iránti tisztelet ápolására és terjesztésére. Rendi ruhájuk fekete reverenda bőrövvel a derekukon, rajta rózsafüzérrel. Sajátos jelvényük a szív felett hordott szívforma és kereszt, rajta latin rövidítéssel: JESU XPI PASSIO, azaz Jézus Krisztus szenvedése. A passzionisták közösségének jelenleg közel 3 ezer tagja van. A rend legismertebb alakja a 24 éves korában elhunyt San Gabriele, akinek abruzzói sírhelye nemzeti zarándokhely, évente több mint kétmillió hívő keresi fel. Sokan a gyógyulás reményében érkeznek, vagy súlyosan beteg kisgyermekek számára kérik szüleik a Szent közbenjárását, gyakorta oly módon, hogy a beteg gyermeket a sír fölött tartják. A csodás gyógyulások sorozata napjainkban is folytatódik. 

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria