Ferenc pápa üzenetet küldött a Kultúra Pápai Tanácsa női tanácsadó testületének

Ferenc pápa – 2020. október 9., péntek | 18:44

A Kultúra Pápai Tanácsának női tanácsadó testülete A nők olvassák Ferenc pápát: olvasás, elmélkedés és zene címmel tart szemináriumot, melyre a Szentatya eljuttatta üzenetét. Három dokumentumról gondolkodnak közösen a résztvevők: az Evangelii gaudium és a Laudato si’ kezdetű pápai dokumentumokról, valamint az emberi testvériségről szóló közös nyilatkozatról.

A Római Kúrián belül újdonságnak számító tanácsadó testület tagjai valamennyien nők, akik a kulturális projektek és irány meghatározásában főszerepet játszanak – emeli ki üzenetében a pápa. Olyan nők, akik a társadalmi élet különböző területein tevékenykednek, eltérő kulturális és vallási látásmódjuk dacára a közös cél érdekében, kölcsönös tiszteletben működnek együtt. A szeminárium témájául választott három írás: az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás, a Laudato si’ kezdetű enciklika és az emberi testvériségről, a világbéke és a békés együttélés érdekében 2019-ben aláírt dokumentum.

A pápa kiemeli, hogy a női testület egy nagy női misztikus, Bingeni Szent Hildegárd pártfogása alatt ülésezik, akit 2012-ben nyilvánítottak egyházdoktorrá. Assisi Szent Ferenchez hasonlóan Hildegárd is himnuszt zengett az Úr és a teremtett világ dicséretére. Egyesítette a tudományos megismerést és a lelkiséget, immár ezer éve tanítja az embereket. Szakított kora szokásaival, melyek nem engedték, hogy a nők tanuljanak és könyvtárba járhassanak, apátnőként megszerezte erre az engedélyt a szerzetesnők számára. Megtanult énekelni, zenét szerzett, mert annak hullámain egészen Istenig elért a lelke. A muzsika számára nem pusztán művészet vagy tudomány, hanem liturgia is volt.

Ferenc pápa a nagy női misztikus alakjához kapcsolódóan méltatta a testületet, mely párbeszédet folytat az értelem és a lelkiség, az egység és a különbözőség, a zene és a liturgia között. Alapvető célja az egyetemes barátság és bizalom, melyet a női hang jelenít meg, segítve a beteg világ gyógyulását.

A résztvevők a pápai szövegeket tanulmányozva sajátos látásmódot nyújtanak a társadalmi és kulturális vitához, hozzájárulnak a békéhez. A nők ugyanis tudják, hogyan kell összevarrni a sebeket, megbocsátani, újra kitalálni és megújítani a dolgokat. Az üdvtörténetben a nő fogadja be az Igét, mint ahogy a nők őrzik az éjszaka sötétjében a hit lángját, várva és hirdetve a feltámadást. A nő örömteli és mély önmegvalósítása e két cselekményben foglalható össze: befogadás és hirdetés. A nők a kilépő egyház főszereplői, mert meghallgatják és gondjaikba veszik a rászorulókat, az igazságosság pártján állnak, az otthon melegét viszik el a társadalom különböző területeire. Meghallgatás, elmélkedés, szeretetteli cselekvés: ezekből ered a megújuló öröm forrása, amit átadnak másoknak is. Gondozzák a teremtett világot, igazságosabb világot hordoznak, párbeszédet indítanak, tisztelve és érvényre juttatva a különbözőségeket.

Ferenc pápa arra buzdította a testület tagjait, hogy legyenek a béke és a megújulás hordozói. Alázattal, bátran legyenek jelen, mindig megértve és befogadva az újat, adjanak életet egy olyan világnak, mely a testvériségen alapul. A Szentatya üzenete végén imáiról biztosította a résztvevőket, mint ahogy tőlük is imát kért szolgálatára.

*

2015 júniusában alakult meg a Kultúra Pápai Tanácsán belül a női tagokból álló tanácsadó testület, hogy hangot és teret adjon a nőknek. Tagjait hároméves időtartamra választják egyetemi tanárok, vállalkozók, politikusok, művészek, újságírók közül. A testület kulturálisan, földrajzilag és felekezetileg is sokszínű, olyannyira, hogy egy iráni muszlim teológusnőt is beválogattak a tanácsba.

Gianfranco Ravasi bíboros így indokolta a testület létrehozását: „Elsősorban a női látásmódot akartuk érvényre juttatni a dikasztérium minden tevékenységével kapcsolatban. A tanács hozzájárulása két szinten valósulhat meg: egyrészt a tartalom szintjén, amelyet a nők saját tapasztalatukból, munkájukból, adott esetben laikus életállapotukból következően nyújthatnak. A másik pedig stílus kérdése: szeretnénk sokkal átfogóbb, színesebb olvasatot adni a valóságról és a dikasztérium által taglalt kérdésekről, túllépve a tisztán teológiai-filozófiai vizsgálódáson, ami az egyházi nyelvezet sajátja.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria