Ferenc pápa üzenetet küldött a lengyel fiataloknak Szent II. János Pál születésének centenáriumán

Ferenc pápa – 2020. május 19., kedd | 16:20

Az irgalmasság óriásának nevezte elődjét videoüzenetében Ferenc pápa, melyben a krakkói fiatalokat köszöntötte Szent II. János Pál születésének centenáriuma alkalmából, arra buzdítva őket, hogy mélyítsék el hazájuk nagy szülöttének tanítását. Az olasz nyelvű üzenetet május 18-án este, egy fiatalok számára rendezett koncert végén tette közzé lengyel felirattal a TVP1 állami televízió.

Kedves fiatalok, idén ünnepeljük Szent II. János Pál születésének századik évfordulóját. Ez szép alkalom számomra, hogy hozzátok forduljak, krakkói fiatalok, arra gondolva, ő mennyire szerette a fiatalokat, és emlékezve nálatok tett látogatásomra a 2016-os ifjúsági világtalálkozó alkalmából.

Szent II. János Pál Isten rendkívüli ajándéka volt az Egyház és hazátok, Lengyelország számára. Földi zarándoklatát, amely 1920. május 18-án kezdődött Wadowicében, és tizenöt évvel ezelőtt Rómában fejeződött be, az élet szenvedélyes szeretete jellemezte; Isten, a világ és az ember misztériumának vonzásában élt.

Úgy emlékezem rá, mint az irgalmasság nagy óriására: gondolok itt a Dives in misericordia enciklikájára, Szent Fausztina szentté avatására és az Isteni Irgalmasság vasárnapjának megalapítására. Isten irgalmas szeretetének fényében megértette a nők és férfiak hivatásának sajátosságát és szépségét, megértette a gyermekek, fiatalok és felnőttek szükségleteit, figyelembe véve a kulturális és társadalmi környezetet is. Ezt mindenki megtapasztalhatta. Ma ti is megtapasztalhatjátok, megismerve életét és tanításait, amely mindenki számára elérhető, az internetnek köszönhetően.

Kedves fiúk és lányok, mindannyian magatokon viselitek családotok lenyomatát, annak örömeivel és fájdalmaival. A család szeretete és gondozása II. János Pál jellemző vonása. Tanítása biztos vonatkozási pontot képvisel ahhoz, hogy konkrét megoldásokat találjunk a nehézségekre és kihívásokra, amelyekkel a családoknak napjainkban szembe kell nézniük (vö. Üzenet a II. János Pál, a család pápája konferenciához, Róma, 2019. október 30.).

A személyes és családi problémák nem jelentenek akadályt az életszentség és a boldogság útján – nem jelentettek a fiatal Karol Wojtyła számára sem, aki gyerekkorában elszenvedte édesanyja, testvére és édesapja elvesztését. Diákkorában megtapasztalta a nácizmus borzalmait, amely olyan sok barátjától megfosztotta. A háború után papként és püspökként kellett szembenéznie az ateista kommunizmussal.

Az olykor súlyos nehézségek próbára teszik az érettséget és a hitet. Ezt

a próbát csak akkor álljuk ki, ha a meghalt és feltámadt Krisztus hatalmára alapozunk.

II. János Pál erre emlékeztette az egész Egyházat első enciklikájával, a Redemptor hominisszal kezdve, amelyben ezt mondja: „Az embernek tehát, ha szíve mélyéig érteni akarja önmagát […], Krisztushoz kell mérnie önmagát félelmeivel és kétségeivel, gyöngeségeivel és bűnösségével, életével és halálával együtt. Az embernek mindenestől, amije van, Krisztusba kell öltöznie” (10. pont).

Kedves fiatalok! Ez az, amit mindnyájatoknak kívánok:

egész életetekkel öltözzetek Krisztusba.

És kívánom, hogy Szent II. János Pál születése centenáriumának ünnepe arra ösztönözzön, hogy Jézussal bátran haladjatok előre, aki „a kockázat Ura, a mindig »tovább« Ura. […] Az Úr, mint pünkösdkor, meg akarja valósítani az egyik legnagyobb csodát, amelyet megtapasztalhatunk, ez pedig az, hogy a te kezed, az én kezem, a mi kezünk alakuljanak át a kiengesztelődés, a szeretetközösség, az alkotás jeleivé. A te kezedet akarja, fiú és lány; a te kezedet akarja, hogy folytassa korunk világának építését” (Krakkó, 2016. július 30., Beszéd az ifjúsági világtalálkozó imavirrasztásán).

Mindnyájatokat Szent II. János Pál közbenjárására bízlak, és szívből megáldalak titeket. És arra kérlek benneteket, hogy ne felejtkezzetek el imádkozni értem. Köszönöm!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria