Ferenc pápa a vállalatvezetőknek: Töltsetek minél több időt beosztottjaitokkal!

Ferenc pápa – 2022. január 11., kedd | 11:56

Francia vállalatvezetők egy csoportjával találkozott a pápa január 7-én a Vatikánban, akik a közjó témájában szervezett zarándoklaton vesznek részt Rómában Dominique Rey fréjus-touloni püspökkel együtt. Nem könnyű az evangélium értékeit követni a gazdasági és versenyszférában, de az Egyháznak szüksége van a tanúságtételükre – erősítette meg őket a Szentatya.

Ferenc pápa a Kelemen-teremben örömmel köszöntötte a fréjus-touloni egyházmegye főpásztorát, Dominique Rey püspököt, akinek vezetésével francia válallatvezetők, vállalkozók érkeztek a Vatikánba. „Szép és bátor kezdeményezés a közjóval foglalkozni egy olyan világban, amelyet gyakran az önzés, a közöny és a sérülékenyebb emberek kirekesztése jellemez. Nem kétséges, hogy ez kihívást jelent” – állapította meg a Szentatya. Majd két-két, látszólag egymásnak feszülő fogalmat használva rámutatott, a keresztény ember a kegyelem segítségével összhangba hozhatja saját életében az eszményt a valósággal, az irányítást a szolgálattal.

A pápa az eszmény és valóság ellentétpárjáról szólva felidézte, amit pár nappal ezelőtt (január elsejei homíliájában) mondott Szűz Mária és a betlehemi jászol kapcsán, amikor a Szűzanya kénytelen egy istálló szegényes körülményei között világra hozni Isten Fiát. „Bízunk benne, hogy minden jól fog alakulni, és akkor derült égből villámcsapásként érkezik egy váratlan gond. És létrejön egy fájdalmas törés várakozásaink és a valóság között.”

„A közjó keresése számotokra – fordult a francia gazdasági vezetőkhöz Ferenc pápa – olyan keresendő eszmény, melyet szakmai felelősségetek keretein belül igyekeztek elérni. Nyilvánvaló, hogy meghatározza vezetői döntéseiteket, ugyanakkor számolni kell a jelenlegi gazdasági és pénzügyi rendszerek követelményeivel is, melyek gyakran gúnyt űznek a társadalmi igazságosság és a szeretet evangéliumi elveiből.

El tudom képzelni, olykor mennyire nyomaszt benneteket, hogy lelkiismeretetek konfliktusba kerül, amikor az igazságosság és a közjó ideálja, amit szerettetek volna elérni, nem valósul meg, és ilyenkor a valóság mint hiány, bűntudat, sokk jelenik meg előttetek.”

A Szentatya ezért azt tanácsolta a vállalatvezetőknek, hogy a hit segítségével igyekezzenek ezt megélni, feldolgozni, és ne csüggedjenek. Az istálló botránya előtt Mária sem esett kétségbe, nem lázadt föl, hanem szívében őrizve és meditálva tett tanúbizonyságot felnőtt hitéről, amely a próbatétel idején megerősödik. Meg kell őrizni a hitet úgy, hogy elfogadjuk a nehézségeket, amiket nem akartunk vagy nem tudtunk elkerülni, anélkül, hogy trükköznénk, kozmetikáznánk az életet, és elmenekülnénk saját felelősségünk elől.

Az imádságban meditálva pedig összhangba hozhatjuk a jó és a rossz dolgokat, melyek az élet részei, jobban rálátunk az egész értelmére Isten távlatában.

A másik ellentétpár, amelyet a pápa a francia vállalkozók figyelmébe ajánlott, az irányítás és a szolgálat. Amikor az apostolok azon vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb közülük, Jézus azt mondja nekik: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája.” (Mk 9,35)

A keresztény vezető küldetése sok tekintetben hasonlít a pásztoréra, akinek modellje Jézus. Tud a nyáj előtt haladni, hogy mutassa az utat, de hátra is tud maradni, hogy lássa, valaki lemaradt-e.

Amint arra már számtalanszor buzdította a papokat és a püspököket, hogy legyenek nyájszagú pásztorok, úgy a Szentatya most a vállalatvezetőknek is azt javasolta, hogy töltsenek minél több időt beosztottjaikkal. Beszélgessenek el velük az életükről, ismerjék meg őket, nehézségeiket, szenvedéseiket, hogy mi nyugtalanítja őket, minek örülnek, milyen terveik, reményeik vannak.

Úgy tudják vezető pozíciójukat szolgálatként gyakorolni, ha megosztják a munkát. Jézus ebben is tanítómesterünk, amikor tanítványait azzal a hatalommal ruházva fel küldi el misszióba, amellyel ő rendelkezik. A vállalatvezetők esetében ez azt jelenti, hogy alkalmazzák a szubszidiaritás elvét, amely kibontakoztatja mindenki, főleg a legutolsók önállóságát és kezdeményezőkészségét. A test minden tagja szükséges, és azok, amelyek gyengébbnek vagy kevésbé fontosnak tűnnek, valójában még szükségesebbek – állapította meg Ferenc pápa.

A keresztény vezetők becsüljék meg vállalatuk valamennyi alkalmazottját, figyeljenek oda még a kevésbé fontos beosztásúakra is, mert Isten szemében mindenki egyformán számít.

Vezetőként bátor döntéseket kell hozniuk, amiben a szubszidiaritás elve segíthet, mert mindenki hozzáadja saját felelősségét, és hozzájárul a közös érdekhez.

A Szentatya kiemelte, hogy az evangélium értékeit milyen nehéz kamatoztatni a versenyszférában. Mindazonáltal arra buzdította a vállalkozókat, hogy tekintsenek Jézus Krisztusra, imáikban és mindennapi munkájuk során egyaránt. Ő megtapasztalta a kereszt fájdalmát, mert a végsőkig szeretett, küldetését élete árán is végrehajtotta. „Nektek is megvannak a saját keresztjeitek. De bizakodjatok: Krisztus megígérte, hogy velünk lesz a világ végéig – hangsúlyozta Ferenc pápa, arra buzdítva, ne habozzanak a Szentlélekhez fohászkodni, hogy ő segítsen döntéseikben. „Az Egyháznak szüksége van tanúságtételetekre!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria