Ferenc pápa vasárnap délben: A keresztény olyan utazó, aki megérinti a valóságot!

Ferenc pápa – 2022. július 10., vasárnap | 16:33

Július 10-én az Úrangyala elimádkozásakor a Szentatya az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédről elmélkedve arra biztatott, hogy imádkozzunk annak kegyelméért, hogy észrevegyük a nélkülözőket és könyörületre induljunk irántuk.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai liturgia evangéliuma az irgalmas szamaritánus példázatát mondja el (vö. Lk 10,25–37); valamennyien ismerjük. A Jeruzsálemből Jerikóba vezető utat látjuk, az út szélén egy rablók által véresre vert és kirabolt férfi fekszik. Egy arra járó pap meglátja, de nem áll meg, hanem elmegy mellette; ugyanígy tesz egy levita, vagyis egy templomi istentiszteletben segédkező ember. „Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja – mondja az evangélium –; amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve” (Lk 10,33). Ne felejtsétek el ezt a kifejezést: „megesett rajta a szíve”.

Ezt érzi Isten, amikor látja, hogy bajban vagyunk, bűnt követtünk el, nehézségekkel küszködünk: „megesett rajta a szíve”.

Az evangélista gondosan fogalmaz: a szamaritánusnak „arra vitt az útja”. Vagyis az a szamaritánus, bár megvoltak a maga tervei, és egy távoli cél felé tartott, nem keres kifogásokat, és engedi, hogy megszólítsák az útközben történtek. Gondolkodjunk el: nem pontosan erre tanít bennünket az Úr? A távolba, a végcél felé kell tekintenünk, miközben nagy figyelmet fordítunk azokra a lépésekre, amelyeket itt és most kell megtennünk, hogy eljussunk oda.

Jelzésértékű, hogy az első keresztényeket „az Út tanítványainak” nevezték (vö. ApCsel 9,2).

A hívő ember ugyanis nagyon hasonlít a szamaritánusra: hozzá hasonlóan ő is úton van, ő is utazó. Tudja, hogy nem „beérkezett” ember, hanem mindennap tanulni akar, követve az Úr Jézust, aki azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Én vagyok az út: Krisztus tanítványa őt követve jár, és így „az Út tanítványává” válik. Az Úr után megy, aki nem otthon ülő, hanem mindig úton lévő ember: útközben találkozik az emberekkel, útközben gyógyít betegeket, útközben látogat meg falvakat és városokat. Az Úr így cselekedett, mindig útközben.

Az „Út tanítványai” – tehát mi, keresztények – így azt látjuk, hogy gondolkodás- és cselekvésmódunk fokozatosan megváltozik, és egyre inkább a Mesteréhez igazodik. Krisztus nyomdokain járva utazóvá válunk, és megtanulunk – a szamaritánushoz hasonlóan – látni és könyörületre indulni.

Az „Út tanítványa” először is lát: kinyitja a szemét a valóságra, nem zárkózik önzően saját gondolataiba. Ezzel szemben a pap és a levita bár látja a szerencsétlen embert, mintha nem is látnák, továbbmennek, elfordítják a fejüket.

Az evangélium látásra nevel bennünket: mindannyiunkat vezet, hogy helyesen értsük a valóságot, napról napra legyőzve előítéleteinket és dogmatizmusainkat.

Sok keresztény dogmatizmusokba menekül, hogy védekezzen a valósággal szemben.

Aztán az evangélium Jézus követésére tanít bennünket, mert Jézus követése megtanít bennünket arra, hogy könyörületre induljunk: hogy észrevegyük a másikat, különösen azokat, akik szenvednek, akik a legnagyobb szükségben vannak, és úgy cselekedjünk, ahogy a szamaritánus: ne továbbhaladjunk, hanem megálljunk.

Megeshet, hogy amikor halljuk ezt az evangéliumi példázatot, másokat hibáztatunk vagy önmagunkat hibáztatjuk, ujjal mutogatunk másokra, ahhoz a paphoz és levitához hasonlítjuk őket – „Ó, ez az ember továbbmegy, nem áll meg!” –, vagy magunkat hibáztatjuk, számba véve az eseteket, amikor nem figyeltünk felebarátainkra. Én azonban szeretnék egy másfajta gyakorlatot javasolni nektek. Ne annyira magunkat hibáztassuk, ne! Természetesen fel kell ismernünk, ha közömbösek vagyunk és igazoljuk magunkat, de ne álljunk meg itt! El kell ismernünk, ez hiba, de

kérjük az Urat, hogy segítsen kilépnünk önző közönyünkből, és állítson bennünket az Útra! Kérjük, segítsen, hogy tudjuk a másikat meglátni és könyörületre indulni iránta! Ez kegyelem, kérnünk kell az Úrtól: „Uram, segíts, hogy lássak, hogy könyörületre induljak, ahogyan te meglátsz engem és könyörületre indulsz irántam!”

Ezt az imát javaslom ma nektek: „Uram, segíts, hogy lássak, hogy könyörületre induljak, ahogyan te meglátsz engem és könyörületre indulsz irántam!” Kérjük az Urat, hogy segítsen bennünket meglátni azokat és könyörületre indulni azokon, akikkel útközben találkozunk, különösen azokon, akik szenvednek és szükségben vannak, hogy odalépjünk hozzájuk, és megtegyük, amit megtehetünk, hogy segítsünk rajtuk!

Sokszor előfordul, hogy amikor találkozom egy kereszténnyel, aki azért jön hozzám, hogy lelki dolgokról beszélgessünk, megkérdezem, szokott-e adni alamizsnát. „Igen” – válaszolja. – „És mondd, megérinted annak a kezét, akinek a pénzt adod?” – „Nem, nem, csak odadobom.” – „És belenézel annak a személynek a szemébe?” – „Nem, nem emlékszem.”

Ha alamizsnát adsz anélkül, hogy megérintenéd a valóságot, anélkül, hogy annak a rászorulónak a szemébe néznél, akkor az az alamizsna neked szól, nem pedig neki.

Gondolkodj el ezen: „Megérintem-e a nyomorúságokat? Hozzányúlok-e a nyomorultakhoz, akiken segítek? Belenézek-e a szenvedő emberek szemébe, azokéba, akiken segítek?” Ezt a gondolatot bízom rátok: látni és könyörületre indulni.

Szűz Mária kísérjen bennünket ezen a növekedési úton! Ő, aki „megmutatja nekünk az Utat”, vagyis Jézust, segítsen abban is, hogy egyre inkább „az Út tanítványai” legyünk!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim

Lélekben osztozom a Srí Lanka-i emberek fájdalmán, akik továbbra is a politikai és gazdasági instabilitás következményeitől szenvednek. Az ország püspökeivel együtt megismétlem felhívásomat a békére, és arra kérem az ország vezetőit, hogy ne hagyják figyelmen kívül a szegények kiáltását és az emberek szükségleteit.

Külön gondolok a líbiai népre, különösen a fiatalokra és mindazokra, akik az ország súlyos társadalmi és gazdasági problémái miatt szenvednek. Arra buzdítok mindenkit, hogy a nemzetközi közösség segítségével, építő párbeszéd és nemzeti megbékélés révén ismételten meggyőző megoldásokat keressenek.

Szeretném újból kifejezni közelségemet az ukrán néphez, amelyet naponta érnek brutális támadások, aminek a hétköznapi emberek fizetik meg az árát. Imádkozom minden családért, különösen az áldozatokért, a sebesültekért, a betegekért; imádkozom az idősekért és a gyermekekért. Isten mutassa meg az utat ennek az őrült háborúnak a befejezéséhez!

Ma tartjuk a tenger vasárnapját. Emlékezzünk meg minden tengerészről, megbecsüléssel és hálával értékes munkájukért, hasonlóképpen lelkészekről és a Stella Maris önkénteseiről! A Szűzanya oltalmába ajánlom a háborús övezetekben rekedt tengerészeket, hogy hazatérhessenek.

Köszöntöm a lisszaboni Szent Tamás Iskolából érkezett csoportot és a portugáliai Viseu-ből érkezett hívőket; a „Siempre así” kórust Spanyolországból, a berlini érsekség fiataljait és a Bergamo melletti Bolgaréből jött bérmálkozó fiatalokat. Üdvözlöm a lengyel zarándokokat, és üdvözlöm a Mária Rádió családja éves zarándoklatának résztvevőit, akik a częstochowai kegyhelyre zarándokolnak. Üdvözlöm továbbá a különböző országokból érkezett papokat, akik a római Sacerdos Intézet által szemináriumi nevelőknek szervezett kurzuson vesznek részt.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria