Ferenc pápa vasárnap délben: A Szentlélek segít, hogy ne roskadjunk össze!

Ferenc pápa – 2020. május 17., vasárnap | 21:36

Május 17-én a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedve azt hangsúlyozta, hogy életünkben az első szeretetnek felebarátaink felé kell irányulnia, mégpedig Jézus ingyenes szeretetével kell tudnunk szeretni őket. Erre viszont csak akkor vagyunk képesek, hogy engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket.

Ferenc pápának a Regina caeli elimádkozásakor elmondott teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

A mai, vasárnapi evangélium (vö. Jn 14,15–21) két üzenetet tolmácsol nekünk: a parancsok megtartását és a Szentlélek megígérését.

Jézus az iránta érzett szeretetet összekapcsolja a parancsok megtartásával, és búcsúbeszédében ezt hangsúlyozza: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” (Jn 14,15); „az szeret engem, aki elfogadja és megtartja parancsaimat” (Jn 14,21). Jézus azt kéri, hogy szeressük őt, de elmagyarázza: ez a szeretet nem merül ki az utána való vágyakozásban, vagy egy érzelemben, nem, hanem megkívánja a hajlandóságot arra, hogy kövessük az ő útját, vagyis az Atya akaratát. És ezt foglalja össze a kölcsönös szeretet parancsa – ez az első szeretet! –, amelyet maga Jézus adott: „Azzal a szeretettel szeressétek ti is egymást, amellyel én szerettelek benneteket!” (Jn 13,34).

Nem azt mondta, hogy „szeressetek engem, ahogy én szerettelek benneteket”, hanem azt, hogy „szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket”. Ő szeret bennünket, anélkül, hogy viszonzást várna tőlünk.

Jézus szeretete ingyenes, sosem vár viszonzást. És azt akarja, hogy ez az ő ingyenes szeretete váljon egymással élt életünk konkrét formájává: ez az ő akarata.

Annak érdekében, hogy segítsen a tanítványoknak ezen az úton járni, Jézus megígéri, hogy imádkozik fog az Atyához, hogy küldjön egy „másik Paraklitoszt” (Jn 14,16), vagyis vigasztalót, pártfogót, aki átveszi az ő helyét, és megadja nekik, hogy felfogják és bátran megtartsák szavait. Ő a Szentlélek, Isten szeretetének ajándéka, aki leszáll a keresztény ember szívébe. Miután Jézus meghalt és feltámadt, szeretetét megkapták azok, akik hisznek őbenne, és megkeresztelkednek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Maga a Lélek vezeti őket, világosítja és erősíti meg őket, hogy mindenki Jézus útján maradva járhasson az életben, viszontagságokon és nehézségeken keresztül, örömben és bánatban egyaránt. Ez akkor lehetséges, ha tanulékonyak maradunk a Szentlélek iránt, hogy tevékeny jelenlétével ne csak vigasztalja, hanem át is alakítsa szívünket, megnyitva bennünket az igazság és a szeretet előtt.

Valamennyien hibázunk és bűn követünk el, de a Szentlélek segít, hogy ne roskadjunk össze, s hogy megragadjuk és teljes mértékben megéljük Jézus szavainak értelmét: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” (Jn 14,15). A parancsokat nem egyfajta tükörként kaptuk, hogy nyomorúságainkat és következetlenségeinket lássuk visszatükröződni benne. Nem, nem ez a szerepük! Isten szavát életadó szóként kaptuk, mely átalakítja szívünket, életünket, megújít bennünket, nem elítél, hanem gyógyít, és a megbocsátás a célja. Isten irgalma ilyen.

Isten szava világosság lépteinknek. És mindez a Szentlélek munkája!

Ő Isten ajándéka, maga Isten, aki segít, hogy szabad emberek legyünk, olyanok, akik akarnak és tudnak szeretni, olyan emberek, akik megértették, hogy az élet küldetés, és hirdetniük a csodákat, melyeket az Úr végbevisz a benne bízókban.

Szűz Mária, az Egyház példaképe, aki tudja, hogyan kell hallgatni Isten szavát és befogadni a Szentlélek ajándékát, segítsen, hogy örömmel éljük az evangéliumot, annak tudatában annak, hogy a Lélek támogat bennünket: az isteni tűz, mely felmelegíti szívünket és megvilágosítja lépteinket.

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:

Kedves testvérek!

Holnap lesz Szent II. János Pál születésének századik évfordulója. A pápa Wadowicében, Lengyelországban született. Nagy szeretettel és hálával emlékezünk meg róla. Holnap reggel, 7-kor mutatok be szentmisét – melyet az egész világon közvetítenek – annál az oltárnál, ahol földi maradványai nyugszanak. A mennyből továbbra is járjon közben Isten népéért és a világ békéjéért!

Néhány országban újra a hívők részvételével végzik a szertartásokat; máshol most vizsgálják ennek lehetőségét; Olaszországban holnaptól lehet majd szentmisét bemutatni hívőkkel együtt; de kérlek benneteket, továbbra is tartsuk be a szabályokat, a kapott előírásokat, hogy óvjuk mindenkinek, az egész népnek az egészségét!

Sok egyházközségben hagyományosan májusban tartják az elsőáldozást. Nyilvánvaló, hogy a világjárvány miatt ezt a gyönyörű hívő ünneplést elhalasztották. Ezért szeretném most szeretettel üdvözölni azokat a fiúkat és lányokat, akiknek először kellett volna megkapniuk az Eucharisztiát. Kedves barátaim, biztatlak benneteket, hogy ezt a várakozási időszakot használjátok fel arra, hogy még jobban felkészüljetek: imádkozzatok, olvasgassátok a katekizmust, mélyítsétek el ismereteiteket Jézusról, növekedjetek a jóságban és mások szolgálatában! Haladjatok szépen előre!

Ma kezdődik a Laudato si’ hete, amely jövő vasárnap zárul, amikor az enciklika kiadásának ötödik évfordulójára emlékezünk. E világjárvány idején, amikor jobban tudatosodik bennünk közös otthonunk gondozásának fontossága, kívánom, hogy minden reflexió és közös elköteleződés segítsen, hogy a teremtett világ gondozása szempontjából építő magatartásformákat tudjunk kialakítani és megerősíteni.

Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria