Ferenc pápa videoüzenetben emlékezett a hat éve Líbiában megölt kopt keresztény vértanúkra

Ferenc pápa – 2021. február 19., péntek | 13:48

2015. február 15-én a líbiai tengerparton huszonegy kopt keresztényt végeztek ki az Iszlám Állam fanatikus, fekete álarcos, dzsihadista merénylői, mert foglyaik nem voltak hajlandóak megtagadni Krisztust, és a vértanúságot is vállalva vallották meg hitüket. Az elkövetők tettüket elrettentő példának szánták: a gyilkosságokról videofelvételt készítettek, mely bejárta a világot.

„A mai napon a szívemben hordozom 2015. február 15-ét – kezdi videoüzenetét Ferenc pápa. – Szívemben őrzöm annak a vízzel és Szentlélekkel megkeresztelt huszonegy embernek a vérkeresztségét. Ők a mi szentjeink. Minden keresztény szentjei ők. Minden keresztény felekezet és hagyomány szentjei ők.

Ők azok, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében, ők Isten népéé, Isten hűséges népéé”

– fogalmaz a pápa spanyol nyelven, szabadon elmondott üzenetében.

„Külföldre mentek dolgozni, hogy eltartsák a családjukat. Egyszerű emberek voltak: családapák, és olyan emberek, akik gyermekeket szerettek volna. Emberek, a dolgozók méltóságával, akik nemcsak kenyeret keresnek az övéiknek, hanem a munka méltóságával teszik ezt. Ezek az emberek tanúságot tettek Jézus Krisztusról. Miközben az Iszlám Állam brutalitása torkukat metszette, ajkukon Krisztus nevével haltak meg: »Úr Jézus!« – vallották meg Jézus nevét.

Igaz, ez tragédia. Egy tengerparton vesztették életüket. De az is igaz, hogy azt a tengerpartot megszentelte a vérük. S az még inkább igaz, hogy egyszerű, de következetes hitük által megkapták a legnagyobb adományt, amit keresztény ember egyáltalán megkaphat: a Jézusról szóló tanúságtételt, egészen életük odaadásáig.

Megköszönöm Atyaistenünknek, hogy nekünk adta ezeket a bátor testvéreinket. Hálát adok a Szentléleknek, aki erőt adott nekik, hogy eljussanak Jézus Krisztus vérre menő megvallásáig. Megköszönöm a püspököknek, a kopt testvéregyház papjainak, hogy felnevelték őket, hogy tanították őket a hitben növekedni. És megköszönöm az anyáknak, e huszonegy ember édesanyjának, hogy a hit tejével táplálták őket.

Ők Isten szent népe, akik »dialektusban«, a helyi nyelvjárásban adják át a hitet, mely túllép a nyelveken, mert ez az odatartozás dialektusa.

Hozzátok társulok, mindnyájatokhoz, püspöktestvéreim, akik megemlékeztek most. Hozzád, szeretett Tavadrosz testvérem és püspöktársam; és hozzád, Justin Welby – utalt a pápa videoüzenetében az anglikán prímásra –, aki szerettél volna eljönni erre a találkozóra. És társulok minden püspökhöz és paphoz, de főként Isten szent népéhez, mely a maga egyszerűségében, következetességével és következetlenségével, kegyelmekkel és bűnökkel előreviszi Jézus Krisztus megvallását: Jézus Krisztus az Úr.

És hálát adok nektek, huszonegy szent. Ti minden keresztény felekezet szentjei vagytok tanúságtételetek által. És hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus, hogy ennyire közel vagy a te népedhez, hogy nem feledkezel meg róla. Imádkozzunk együtt – ennek a huszonegy kopt vértanúnak az emlékezetében: ők járjanak közben mindnyájunkért az Atya színe előtt. Ámen!”

Tavadrosz kopt ortodox pátriárka hat évvel ezelőtti vértanúságuk után nem sokkal beírta a huszonegy mártír nevét a kopt ortodox egyház Szinaxarionjába, mely a római martirológium mintájára őrzi a kopt vértanúk emlékezetét.

Az egyiptomi kopt ortodox szamaluti egyházmegyében február elején megemlékezéssorozat kezdődött, melynek során felidézték a líbiai kopt vértanúk tanúságtételét. Az eseményeket a kopt mártírok emlékére 2018. február 15-én felszentelt új székesegyházban tartották.

Az emléktemplom mellett múzeum is helyet kapott. Felépítésüket döntő mértékben az egyiptomi kormány támogatta. Tavaly egy szoborcsoportot is állítottak a templom elé, mely a térdre kényszerített hitvalló kopt keresztényeket ábrázolja, amint mögöttük fölmagasodik Krisztus hatalmas alakja, kitárt kezeivel megáldva őket.

Fordította: Vértesaljai László SJ

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria