Jó atyaként vezessétek a rátok bízottakat – A Pápai Belga Kollégium tagjait fogadta a Szentatya

Ferenc pápa – 2021. március 19., péntek | 18:40

Ferenc pápa március 18-án a Pápai Belga Kollégium tagjait fogadta a Vatikánban, az intézmény alapításának 175. évfordulója alkalmából. Szent József példáját állította eléjük, aki Istennek önzetlenül engedelmeskedve szeretettel gondoskodott Máriáról és Jézusról.

A nagy múltú Pápai Belga Kollégium híres növendéke volt Szent II. János Pál pápa és Yves Congar domonkos teológus. Ferenc pápa az intézet rektorához és növendékeihez írt beszédét átnyújtotta a csütörtöki audiencián, majd kötetlenül beszélgetett velük.

Szent József ünnepének vigíliáján, a neki szentelt évben vegyenek példát Jézus nevelőapjáról, és az ő nagylelkű, odaadó, engedelmes módján valósítsák meg az isteni tervet – buzdítja a papokat a Szentatya a kollégium tagjainak átadott beszédében. – Lelkipásztori programjaikhoz ne ragaszkodjanak mereven, szeressék a rájuk bízott közösséget, és legyenek nyitottak az újításra.

Szent József befogadó szerepéről szólva a pápa aláhúzza: József félretéve saját, még oly jogos terveit és kételyeit, szeretettel fogadta Máriát és Jézust. Családi életét nem így képzelte el, de hitben követte az isteni akaratot: vigyázott rájuk, és szerette őket. Szent József ebben lelkivezetőnk lehet, aki segít, hogy ne gabalyodjunk bele gondolataink olykor túl kusza hálójába, hanem képesek legyünk befogadóan hozzáállni a Gondviselés kínálta helyzetekhez – szögezi le Ferenc pápa.

Példa erre, amikor új pap érkezik egy plébániára – fejti ki a Szentatya. – A közösség már eddig is létezett, a maga örömeivel és fájdalmaival, kincseivel és nyomorúságaival, tehát mindezt nem szabad figyelmen kívül hagyni azért, hogy mindenképpen végrehajtsa az előre elgondolt lelkipásztori tervet. Először is szeresse a közösséget, ahova meghívták, aztán szép lassan megismerve, finoman irányíthatja új utakra őket.

Szent József olyan apa, aki őrködik családja fölött: ez hivatása és küldetése lényegi része, melyet diszkréten, alázattal, csöndben végez, odaadó hűségben figyelve Isten tervére, jeleire. A pap is ekként szeresse gyöngéden a rábízott híveket, elsősorban az ő javukat és boldogságukat keresse, diszkréten és nagylelkűen – buzdít a pápa. – Ez a pásztor jellemvonása, aki soha nem hagyja magára nyáját, hanem mindig a helyzetnek megfelelően cselekszik: ha kell, mutatja az utat; ha kell, közéjük vegyül, és bátorítja őket, vagy hátramarad, hogy segítse a lemaradókat. A pap ne legyen merev, ne ragaszkodjon a szolgálat módjához, még ha az önmagában jó is, hanem legyen képes reagálni a közösség változásaira és szükségleteire. Ne saját magát és elképzeléseit állítsa a középpontba, hanem a rábízottak javát; ne uralja és ne is hanyagolja el őket.

Szent József olyan apa, aki álmodik – emeli ki a harmadik szempontot Ferenc pápa. – Nem olyan értelemben álmodó, aki a fellegekben jár, hanem úgy, hogy

képes a dolgok mögé látni. Prófétai tekintettel fölismeri Isten tervét ott is, ahol mások nem látnak semmit,

és ezért tisztán lebeg előtte a cél.

A papok is induljanak ki a rájuk bízott emberek valóságából, és szeretettel álmodjanak számukra utat a megtérésre, majd a megújulásra, folyamatosan növekedve, mint a Lélek által vezetett tanítványok, akiket Isten szeretete hajt – bátorít a Szentatya.

„Kedves paptestvérek! A Szent József-évben fedezzük fel az imában a názáreti családfő alakját és küldetését, Isten akaratának való engedelmességét, a nagy tettek végrehajtóját, az engedelmes és kreatív szolgát. Küldetésünket helyezzük palástja alá, és tanuljuk meg tőle az atyaság művészetét!” – zárul Ferenc pápának a Pápai Belga Kollégium tagjaihoz szóló beszéde.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria