Köszönet a nagy szeretetért – Ferenc pápa levelet küldött Veres Andrásnak, az MKPK elnökének

Ferenc pápa – 2023. május 24., szerda | 11:01

Ferenc pápa Veres András győri püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének és püspöktársainak címzett levelében köszönetét fejezte ki magyarországi apostoli útjáért – tájékoztatta szerkesztőségünket az MKPK Titkársága Sajtóosztálya május 24-én. A levelet az alábbiakban közreadjuk.

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Veres András

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökének

és kedves Püspök Testvéreimnek

Visszatérve apostoli utamról, köszönetet szeretnék mondani, mindazért a nagy szeretetért, amellyel fogadtatok Magyarországon, valamint, hogy minden erőfeszítést megtettetek annak érdekében, hogy ez az utazás lehetővé váljon. Remélem, hogy ez a fáradságos munka, kiegészülve a mindennapi lelkipásztori szolgálatotokkal, bőséges gyümölcsöt fog hozni. Testvéri szeretettel kérlek benneteket, hogy mindig őrizzétek meg a békét és az egységet egymás között.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, valamint a világiaknak, akik nagylelkűen és szorgalmasan felajánlottak szolgálatukat, és aktívan részt vettek az utazás előkészítésének fáradságos munkájában. Remélem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian a Jézus Krisztusba vetett hitben, az Anyaszentegyházhoz való hozzátartozásuk örömében és a missziós lelkületben növekedjenek.

Biztosítalak benneteket imáimról, és arra kérlek, hogy tegyétek meg ugyanezt értem. Az Úr Jézus áldjon meg és a Szent Szűz, a Magyarok Nagyasszonya oltalmazzon meg benneteket.

Testvéri üdvözlettel,

Ferenc

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2023. május 4-én

Forrás: MKPK Titkársága Sajtóosztály

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria