Legyetek közel Istenhez, a papokhoz és a néphez! – Püspököket szentelt Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2019. október 5., szombat | 13:55

Október 4-én a pápa Szent Péter-bazilikában püspökké szentelte Antoine Camilleri, Paolo Rudelli és Paolo Borgia prelátusokat, akiket szeptember 3-án nevezett ki apostoli nunciusokká, valamint Michael Czerny jezsuita szerzetest, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma migrációval foglalkozó szekciójának titkárhelyettesét, akit a mai konzisztóriumon bíborossá kreál.

Beszédében a Szentatya a püspökszentelési „rituális homíliát” használta fel, néhány ponton kiegészítve azt.

Az Atya elküldte a Fiát a világ megváltására. Krisztus tizenkét apostolt rendelt, hogy a Szentlélek erejével eltelve hirdessék az evangéliumot minden népnek, és egy pásztor alá egybegyűjtve szenteljék meg őket és vezessék el az üdvösségre. Az apostolok nemzedékről nemzedékre tovább folytatták ezt a küldetést, és kézföltételükkel adták át a Krisztustól elnyert Szentlélek adományát, így a püspökök megszakítatlan folytonosságán keresztül az Egyház hagyományában megőrizték ezt az elsődleges szolgálatot. A papjaitól körülvett püspökben az Úr jelen van övéi körében – hangsúlyozta a pápa. – Krisztus ugyanis maga folytatja a püspök szolgálatában az üdvösség evangéliuma hirdetését, megszenteli a híveket a szentségek által.

Ferenc pápa arra emlékeztette az új püspököket, hogy nem maguk számára lettek kiválasztva, hanem az Isten számára. Az episcopatus, a püspökség a szolgálat neve, nem pedig méltóságé, éppen ezért a püspököt sokkal inkább a szolgálat, semmint az uralkodás kötelezi. A Szentatya arra kérte az új püspököket, hogy az igehirdetés kapcsán álljanak elő minden esetben, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hirdessék az igaz szót, ne tartsanak unalmas beszédeket, amit senki nem ért meg; emlékezzenek Péter apostol kettős feladatára, ami nem más, mint az imádság és az Ige hirdetése. Az imádság és az áldozati felajánlás révén Krisztus szentségéből merítsék az isteni kegyelem változatos gazdagságát.

A püspökök Krisztus titkainak hűséges őrzői és kiosztói. A pápa a közelség hármas vonatkozását hangsúlyozta: mindenekelőtt álljanak közel a püspökök az Istenhez az imádságban, aztán legyenek közel a papjaikhoz a presbiterek testületében, végül pedig menjenek közel a néphez. Ne felejtsék, hogy ők maguk is a nyájból lettek kiválasztva. Szeressék egy atya és egy testvér szeretetével az Istentől rájuk bízott embereket, főként a papokat, vagyis munkatársaikat a szolgálatban, de éppúgy szeressék a szegényeket és a védteleneket is, akiknek szükségük van befogadásra és segítségre. Legyen gondjuk azokra is, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen nyájához, mert őket is rájuk bízták az Úrban.

Végül arra kérte Ferenc pápa az újonnan felszentelt négy püspököt, hogy őrizzék meg a kézföltétel által kapott adományt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria