Őrizzétek az egységet! – Ferenc pápa videoüzenetet küldött a brazil püspökök közgyűlésének

Ferenc pápa – 2021. április 19., hétfő | 19:23

A brazil püspöki konferencia április 12. és 16. között tartotta 58. ülését, online formában, melyen a súlyos gondokkal küzdő 215 milliós ország katolikus egyházának problémáit tekintették át. Ferenc pápa április 15-én videoüzenettel fordult a püspökökhöz, melyben a járvány miatt is rendkívüli módon szenvedő ország gondjainak enyhítése érdekében az egymás közötti egység megőrzését kérte tőlük.

Az Egyesült Államok és India után a járvány által leginkább sújtott ország Brazília. Eddig közel 14 millióan lettek fertőzöttek, és 362 ezren hunytak a járvány miatt.

Ferenc pápa spanyol nyelvű üzenettel fordult a portugál nyelvet beszélő brazíliai főpásztorokhoz, utalva a közös portuñol dialektusra, melyet mindkét ország lakosai megértenek. Püspökein keresztül szólt a pápa az egész országhoz, mely most „történelme egyik legnagyobb próbatételét éli át”.

Közelségéről biztosította a családok százezreit, a szülőket és az időseket, az orvosokat és az ápolókat, a szegényeket és a gazdagokat, mert a világjárvány nem kímél senkit.

Külön megemlékezett a Szentatya a Covid-19-fertőzésben elhunyt brazil püspökökről. „A halál különösen akkor fájdalmas, amikor még a búcsúra sincs lehetőség” – tette hozzá Ferenc pápa.

Az Egyház Krisztus halál felett aratott győzelmét hirdeti a mostani időszakban, megújítva a szív reménységét, éppen ezért nem adhatjuk fel a küzdelmet, hiszen aki győzelmet aratott, mellettünk áll. Újítsuk meg a reményünket, hogy az élet győzedelmeskedjék! A föltámadt Krisztusba vetett hitünk mutatja meg nekünk, hogy le tudjuk győzni ezt a tragikus pillanatot – buzdított a pápa.

Ez a remény arra bátorít minket, hogy felkeljünk, hogy együtt sírjunk a sírókkal, hogy kezünket nyújtsuk a rászorulóknak. A világjárványt le lehet győzni a következményeivel együtt, ha egységben maradunk. A püspöki konferencia tagjainak egynek kell lennie most, mert a nép, amely szenved, egy.

A Szentatya utalt 2013-ban tett felejthetetlen brazíliai útjára. Akkor egyik beszédében az Aparecidai Miasszonyunk történetére utalt, akinek összetörten megtalált szobra a brazíliai valóság jelképe lehet ma. „Ami egykor széttörött, most újból eggyé lehet. Aparecidában Isten a kezdetektől fogva üzenetet ad a széttöredezett összeillesztéséről, a megosztottak egységesítéséről. A falaknak, a mélységeknek, a ma is jelen lévő távolságoknak meg kell szűnniük. Az Egyház nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a tanulságot: az Egyháznak a megbékélés eszközének kell lennie” (Beszéd a brazil püspökökhöz, 2013. július 27.)

Ez az Egyház küldetése Brazíliában. Ma még inkább, mint valaha! Ehhez pedig le kell győzni a megosztottságot és az eltéréseket. A lényegi kérdésekben való találkozásra van szükség. Krisztussal, Krisztusért és Krisztusban, annak érdekében, hogy újra felfedezzük „a Lélek egységét a béke kötelékén keresztül” (Ef 4,3). Csak így tudjátok Isten népének pásztoraiként buzdítani nemcsak a katolikus híveket, hanem más keresztényeket és más jóakaratú férfiakat és nőket is a társadalom minden, akár intézményi, társadalmi és kormányzati szintjén. A közös munkával le tudjátok győzni nemcsak a koronavírust, hanem azt a másik vírust is, amely már régóta megfertőzte az emberiséget: a közöny vírusát, amely önzésből fakad és társadalmi igazságtalanságot teremt – biztatott üzenetében a pápa.

Majd emlékeztette a brazil püspököket a kihívás nagyságára. „Mindazonáltal tudjuk, hogy az Úr velünk együtt jár: »Íme, mindig veletek vagyok, minden nap, a világ végéig« (Mt 28,20) – mondja Jézus. Ezért abban a bizonyosságban, hogy »Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk« (2Tim 1,7), »váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra!« (Zsid 12,1–2). Mindig Jézus! Benne van az alapunk, az erőnk, az egységünk.”

Végül arra kérte a Szentatya a brazil püspöki konferencia tagjait, hogy a feltámadt Úrban teremjék az egység és a kiengesztelődés gyümölcseit az egész brazil nép javára és magában a püspöki konferenciában is.

Olyan egységet teremtsetek, mely nem egyformaság, hanem harmonikus egység, amit csak a Szentlélek tud adni.”

Ferenc pápa az Aparecidai Miasszonyunk közbenjárását kérte, hogy őrizze gyermekeit a közjó, az egymás segítése és a testvériség előmozdítása kegyelmében, majd áldását adta brazil püspöktestvéreire.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria