Pápai üzenet a püspöki konferenciák Igazságosság és Béke Bizottságainak világkonferenciájára

Ferenc pápa – 2021. november 18., csütörtök | 14:19

November 17-én és 18-án a helyi egyházak püspöki konferenciáinak Igazságosság és Béke Bizottságai világméretű videokonferenciát tartanak ezzel a címmel: Az Igazságosság és Béke Bizottságok az átfogó emberi fejlődés szolgálatában a (poszt-)Covid-korszakban. A jövő aktuális kihívásai és távlatai a »Laudato si’« és a »Fratelli tutti« kezdetű enciklikák fényében.

Ferenc pápa videoüzenettel fordult a résztvevőkhöz, amelynek elején köszönetet mond Peter Turkson bíborosnak, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma prefektusának és munkatársainak, hogy egybehívták a konferenciát, mely jóllehet az interneten keresztül, „de mégis lehetőséget kínál a tapasztalatok megosztására és értékelésére, valamint javaslatok tételére a mostani globális válság idején a Laudato si’ és a Fratelli tutti kezdetű enciklikák fényében”.

Ferenc pápa üzenetében Szent VI. Pál pápa példáját idézte fel, aki röviddel a II. Vatikáni Zsinat lezárása után létrehozta a Iustitia et Pax Pápai Bizottságot, valamint II. Szent János Pál pápa alakját, aki ezt a fórumot az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsává alakította. Montini pápa a ma is meglepően időszerű Populorum progressio kezdetű enciklikájában (1967), miután összefoglalóan elemezte az emberiség átfogó fejlődését, arra a következtetésre jutott, hogy ez a „béke új nevének” tekinthető. Ezzel a távlattal egyezően a dikasztérium, amelyre Ferenc pápa az átfogó emberi fejlődés szolgálatát bízta, magára vette a feladatot, hogy a Szentszék nevében előmozdítsa az igazságosságot és a békét.

Ferenc pápa meggyőződése, hogy a két szent pápa továbbra is közbenjárásával kíséri az egész világ püspöki konferenciái Igazságosság és Béke Bizottságainak munkáját. Ezek a bizottságok nélkülözhetetlen szolgálatot végeznek a helyi egyházak szociális pasztorációs szolgálata terén. Az a feladatuk, hogy elterjesszék és megismertessék az Egyház társadalmi tanítását, tevékenyen munkálkodva az emberi személy méltósága és jogai védelmében, előnyben részesítve a szegényeket és a legutolsókat. Így járulnak hozzá a társadalmi, gazdasági és ökológiai igazságosság növekedéséhez, valamint a béke építéséhez.

A pápa azt ajánlja a püspöki karok illetékes bizottságainak, hogy munkájuk során bátran merítsenek a Laudato si' és a Fratelli tutti kezdetű enciklikákból, arra törekedve, hogy kapcsolják azokat a különféle adott helyzetek lehetőségeihez, kontinentális, regionális és nemzeti szinten is. A világ bármely részén az integrált fejlődés, vagyis az igazságosság és a béke csak azon a két úton valósítható meg, mely a közös otthonról való gondoskodás, valamint a társadalmi testvériség és barátság. Ez a két út Krisztus evangéliumából fakad, és számos más keresztény felekezetű, de más vallású embertestvérünkkel együtt járhatunk rajta, akár azokkal is, akik nem tartoznak egy vallás követői közé sem.

A Szentatya üzenetében arra biztatja a résztvevőket, hogy reménnyel, elszántan és kreatív módon folytassák munkájukat, még ha jól tudja is, mennyi feladattal jár a jelenlegi helyzet, a Covid-19-világjárvány előidézte egészségügyi és szociális válság, valamint a régi és új konfliktusok, miközben a múlt század szörnyű tragédiáit követő felelősségvállalás sokakban visszaszorulni látszik.

A jelenlegi válság számos ellentmondást tárt fel a gazdasági és politikai rendszerben, miközben továbbra is vannak megoldatlan kihívások, amelyek számos szereplő közös elköteleződését igénylik. Éppen ezért a pápa arra kéri a konferencia résztvevőit, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel helyi, regionális és nemzetközi egyházi és civil intézményekkel együttműködve, amelyek elkötelezettek az igazságosság és a béke előmozdításában. Üzenete végén Ferenc pápa Szűz Mária, a Béke Királynéja oltalmát kérve apostoli áldását adta a résztvevőkre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria