Tábori lelkészeket fogadott Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2019. november 5., kedd | 9:43

Október 29. és 31. között tartották a római Augustinianum Patrisztikus Intézetben a katolikus tábori lelkészek nemzetközi humanitárius jogi továbbképzését, Személyi szabadságvesztés fegyveres konfliktusok esetén – A tábori lelkészek küldetése címmel. Ferenc pápa október 31-én fogadta a római kurzus résztvevőit.

Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma és a Népek Evangelizációjának Kongregációja közös szervezésében megvalósuló tanfolyam a Szentszék azon kezdeményezésébe illeszkedik, mellyel a Vöröskereszt és a Vörös Félhold 2015-ös közös nemzetközi konferenciáján kötelezte el magát, hogy elmélyítse a tábori lelkészek küldetését a szabadságuktól megfosztott személyek védelme érdekében, a nemzetközi humanitárius jog alapelveit követve, fegyveres konfliktusok esetén.

A pápa október 31-én fogadta a képzés 130 résztvevőjét, akik 70 különböző országból érkeztek. A tanfolyamot katonai szakértők és az ENSZ illetékes képviselői tartották. Idén volt a genfi egyezmény aláírásának hetvenedik évfordulója, ami megfelelő alkalom annak ismételt megfontolására

„Fegyveres konfliktusok esetén is alkalmazni kell a foglyul ejtett személyek méltóságának védelmét, függetlenül az általuk elkövetett bűntettek természetétől és súlyosságától – állapította meg beszédében a Szentatya –, ugyanis az emberi személy méltóságának és fizikai integritásának, vagyis teljes épségének tiszteletét nem kapcsolhatják az elkövetett tetteikhez; oltalmazásuk minden ember és minden közösség morális kötelezettsége.” A pápa kiemelte: a Szentszék fontosnak tartja a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést, és azt kívánja, hogy a genfi nemzetközi egyezmény szabályait minden körülmények között tartsák be.

Miként négy évvel ezelőtt, Ferenc pápa most újra hangsúlyozta, hogy „minden emberi személy mérhetetlenül szent”. Ebből adódik, hogy „el kell utasítani azt a kísértést, mely – háborús konfliktusok esetén – az ellenségre úgy tekint, mint elpusztítandó személyre, akinek pedig velejáró méltósága, hogy Isten teremtette a saját képére és hasonlatosságára”. Különösen nehéz ez a fegyveres konfliktusok során fogságba esett személyek esetében, akik elfogásuk után nehéz körülmények közé kerülnek. Nem ritka, hogy a háborúk során fogságba esett személyek alapvető emberi jogait megsértik, erőszaknak és kínzásnak teszik ki őket.

A konfliktusok során gyakran polgári lakosokat is letartóztatnak és fogságba vetnek, köztük papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket. Közülük sokan nyom nélkül eltűnnek, mások életükkel fizetnek csak azért, mert életüket Istennek szentelték az emberek szolgálatában – figyelmeztetett a pápa. Imádságáról biztosította az érintett személyeket és családjaikat, hogy soha ne veszítsék el a reményt.

A Szentatya arra biztatta a katolikus tábori lelkészeket, hogy kötelezzék el magukat a fegyveres erők tagjai lelkiismeretének formálásában, és fáradságot nem sajnálva igyekezzenek megismertetni és elfogadtatni velük a nemzetközi humanitárius jog normáit. Ennek vezérelve Jézus szava: „Börtönben voltam, és meglátogattatok.” Ezért Krisztus szolgái a katonai világban az ember és alapvető jogainak is első szolgái. „Meg kell nyitni a lelkiismeretüket az egyetemes szeretet előtt, mely az embert közel viszi a másik emberhez, bármilyen fajhoz, kultúrához vagy valláshoz is tartozzon” – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria