Tárjátok fel az Atya szívét! – Ferenc pápa a firenzei Ferences Szolidaritási Központ tagjait fogadta

Ferenc pápa – 2021. március 3., szerda | 13:18

Ferenc pápa március 1-jén, hétfőn fogadta a Ferences Szolidaritási Központ képviselőit. A szervezetet 1983-ban hozta létre a Ferences Világi Rend firenzei közössége, hogy anyagi és lelki nehézségekkel küzdő embereknek segítsenek.

Az önkéntes szervezetet jelenleg használtruha-gyűjtéssel és -szétosztással foglalkozik, valamint egy központot működtet az idősek és fogyatékkal élők támogatására. A Ferences Világi Rend katolikus lelkiségi mozgalom, a ferences rend egyik ága, de nem tartozik a Ferences Első Rend (a ferences férfiszerzetesek) alá. Vezetői nem a ferences atyák, hanem világiak, önálló belső felépítéssel, önálló római székhellyel.

Továbbra is tárjátok fel a szegényeknek, az időseknek és a fogyatékkal élőknek „az Atya szívét, aki minden gyermeke méltóságát őrizni, védeni akarja és elő akarja mozdítani” – Ferenc pápa így köszöntötte a firenzei Ferences Szolidaritási Központ ötven munkatársát és önkéntesét, akik Maria Eugenia Ralletto elnök vezetésével érkeztek a Vatikánba.

A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy a szervezet munkatársai értékes szolgálatot végeznek, amely „figyelem és közelség az olyan emberek iránt, akik nehéz gazdasági és társadalmi körülmények között élnek. Olyan családok felé fordulnak, akiknek különféle nehézségekkel kell szembenézniük, továbbá idős vagy fogyatékkal élő emberek felé, akiknek támogatásra és társra van szükségük”.

Egy olyan világban, amely „dupla sebességgel halad”, vagyis egyrészt gazdagságot, másrészt egyenlőtlenséget teremt, ez a szervezet hatékony segítségnyújtást végez, amely önkéntes munkán alapul. A hit nézőpontjából azok közé tartoznak, akik elvetik Isten országának magvait.

Ferenc pápa emlékeztetett, hogy Jézus „együttérzéssel közeledett az emberi sebekhez”, közel lépett „mindenekelőtt a szegényekhez, a peremre szorultakhoz és a kiselejtezettekhez, az elkeseredettekhez, az elhagyatottakhoz, valamint az elnyomottakhoz”. Arra hívott minket, hogy cselekedjünk úgy, mint ő: „Éheztem, és enni adtatok nekem, szomjas voltam, és inni adtatok, [...] ruhátlan voltam, és felruháztatok.” Így tárta fel nekünk az Atya szívét. Arra szólít fel bennünket, hogy teremtsük meg a megfelelő emberi, társadalmi és gazdasági feltételeket ahhoz, hogy senkit ne rekesszenek ki és senkinek ne tapossák el alapvető jogait, és senkinek se kelljen szenvednie az anyagi javak hiánya vagy a magány miatt.

A pápa emlékeztette a Ferences Szolidaritási Központ önkénteseit arra, hogy merítsenek ösztönzést „Assisi Szent Ferenc ragyogó tanúságtételéből, aki az egyetemes testvériséget gyakorolta”. Ahogy a pápa a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájában írta, Assisi Szent Ferenc „mindenütt békét vetett, és a szegények, az elhagyatottak, a betegek, a kiselejtezettek és az utolsók mellett haladt. Ez az a szolgálat, amelyet az ő példáját követve csaknem negyven éve végeztek” – fogalmazott Ferenc pápa.

Ez a remény konkrét jele és az ellentmondás jele is a város forgalmas életében, ahol sokan egyedül érzik magukat szegénységükben és szenvedéseikben. Ez egy olyan jel, amely felébreszti a szunnyadó lelkiismeretet, és arra hív minket, hogy lépjünk ki a közönyből,

legyünk együttérzők a megsebzettek iránt, gyengéden hajoljunk le azokhoz, akiket az élet súlya összetört.

Ferenc pápa három szót emelt ki, amelyek pontosan jellemzik Isten stílusát: a közelség, vagyis Isten közeledik hozzánk, az együttérzés és a gyengédség. „Ez Isten stílusa, és ez legyen a miénk is.” Végül a pápa arra hívott, hogy a szervezet bátran folytassa munkáját az Úrhoz intézett imával, hogy támogassa azt, „mert tudjuk, jó szívünk és emberi erőnk nem elegendő”. A tevékenységeken túl, amikor egy szegény emberrel állunk szemben, a szeretet arra hív minket, hogy érezzük őt testvérünknek. Ez Krisztus miatt van így, aki jelen van abban az emberben.

A pápa beszéde végén imáiról biztosította a firenzei Ferences Szolidaritási Központ munkatársait, és kérte, hogy az Úr Szent Ferenc közbenjárásával mindig segítse őket megőrizni a szolgálat örömét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria