„Csókolózni nem lehet egyedül…” – Szerelem, intimitás, házasság egy görögkatolikus pap szemével

Hazai – 2020. február 14., péntek | 13:00

A házasság hete veszprémi eseményeként február 10-én, hétfőn este Janka Ferenc görögkatolikus esperes, főiskolai tanár előadást tartott a Padányi Katolikus Iskola dísztermében. Az eseményről személyes hangú beszámolót közölt a Veszprémi Főegyházmegye.

A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája által szervezett eseményről nehéz a beszámolók megszokott kimért hangján szólni. A házasság hetének hivatalos rendezvénye a görögkatolikus esperes jóvoltából pillanatok alatt lelki oázissá változott. A hétköznap terheit hátrahagyva, a napközben könyörtelenül cikázó gondolatok – „leadtam, bezártam, felhívtam, megvettem, elküldtem…” – az előadás második percére eltűntek a jelentéktelenség ködében, és átadták helyüket a szeretet iskolájának, ami az előadás címe is volt.

Ennek tükrében megtanulhattuk, hogy a szeretetet nem lehet pusztán emberi vonatkozásaiban szemlélni. Egyedül Istenben nyeri el teljességét mindaz, aminek emberileg értelme van, s olykor még az is értelmet nyer Istenben, aminek pusztán emberi szempontból semmi értelme. Az emberi identitás Descartes-féle meghatározásából, mely szerint „gondolkodom, tehát vagyok”, újszerű módon igazolta az előadó, hogy az ember közösségi lény. A nyelv, melyet használunk, nemcsak gondolataink közléséhez, hanem azok megalkotásához is szükséges. A nyelv ugyanakkor nem egyéni alkotás, hanem annak a közösségnek az ajándéka, amely hordoz minket. Ebből következik, hogy a létezésünket igazoló gondolataink kizárólag az általunk használt nyelvet alkotó közösségben értelmezhetők, ahogy mi magunkat is csak abban tudjuk értelmezni. Janka Ferenc a rá jellemző módon fenti gondolatait irodalmi idézetekkel tette szemléletessé. Többek között Max Raabe sorát is idézve: „Csókolózni nem lehet egyedül.”

Hosszan elemezte a házasságban kibontakozó intimitás dimenzióit, feltárva a gondolatok, az érzelmek, a testi, vallási és közösségi téren megvalósuló intimitás mélységeit. Bemutatta a kapcsolatainkat éltető energiával feltöltő feszültséget, mely az elköteleződés és a szabadság dinamikájából fakad. Rövid kalandtúrára vezetett minket az ógörög nyelv segítségével a szeretet árnyalatainak világába (szex, erósz, filia, agapé). Ezek közül is részletesen időzött az agapénél, ahol már nincs feltétele a szeretetnek, amikor már nem várok viszonzást – egyszerűen szeretlek, mert szeretlek. Ez hasonlít leginkább az isteni szeretethez. A főparancs segítségével pedig nemcsak a szeretet helyes sorrendje melletti elköteleződésünket erősítette meg, hanem az önmagából kilépő, önmagáról megfeledkező és a viszonzott szeretetben egyesülő létezés boldogságára vonatkozó isteni meghívót is átadta az előadó.

Janka Ferenc kincseiből újat és régit előadva a pszichológia, az irodalom, a filozófia és a teológia nagyjait idézve világította meg az Szentírás üzenetét: Isten tervét rólunk.

Szöveg: Tiszttartó Dávid/Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria