„Engedjük, hogy elbűvöljön az Isten!” – Hitoktatói továbbképzést tartottak Bárdudvarnokon

Hazai – 2021. október 6., szerda | 9:54

A Kaposvári Egyházmegyében szolgáló hitoktatók számára tartottak lelkinapot és továbbképzést október 2-án a bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban. A program szentmisével vette kezdetét, amelyet Varga László megyéspüspök az egyházmegye hitoktatóiért hálából ajánlott fel.

A főpásztor a hitoktatókhoz fordulva szentbeszédében így fogalmazott: „Nagyon tisztellek benneteket a hűségért; az áldozatért, amelyet hoztok; illetve a leleményességetekért, hogy miként lehet lekötni a gyermekeket, s hogyan lehet versenybe szállni azzal a technikai robbanással, melyben ők élnek. Nagyon hálás vagyok azért az áldozatért, amelyet a gyerekekért, a hitoktatásért és az evangelizációért végeztek.”

„A hitoktatásban lehetőségünk van a természetfeletti kapcsolatokat is mozgósítanunk. Hiszünk a Szentlélekben, aki ott van a magunk, illetve a gyermekek szívében is. Hiszünk az angyalokban, a szentekben és az ő közbenjárásukban. Ha hisztek benne, egy egész égi sereg segítségével lehet hitoktatni. Javaslom, hogy éljetek ezekkel az ajándékokkal.

Nagyon hálás vagyok mindenért, amit a gyermekekért, a hitünk továbbadásáért, az Egyházunkért és az egyházmegyénkért tesztek! A Jóisten áldjon meg benneteket érte!” – mondta a főpásztor.

A szentmisét követően Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus parókus tartott előadást.

Azért jöttem, hogy új szelet hozzak. A Szentlélek szelét – fogalmazott az előadó. – Ma már nem bűnmorálról beszélünk, nem szorongást akarunk kelteni. A morál célja nem is egyszerűen kötelességetika, hogy helyt álljunk a magunk helyén száraz kötelességtudatból. A mai morál az elbűvöltségről beszél. Elbűvöl minket az Isten, s szerelemből, barátságból, elbűvöltségből akarunk jól élni és jó döntéseket hozni.

Engedjük, hogy elbűvöljön, vonzzon és meghívjon minket az Isten!

A jó alapvető döntést, az Isten felé való „jó huzatunkat” le kell tudni fordítani napi szintre. Sokszor azt látjuk a keresztényeken, hogy szeretik az Istent, vonzódnak a jó dolgok felé, megtanulták a hittant, s mégsem tudnak jól élni. Nem hoznak jó döntéseket – mondta Papp Miklós. Mint megfogalmazta, előadásának célja is az volt, hogy segítséget adjon, miként kell jó döntéseket hozni, milyen lépései vannak ennek a munkafolyamatnak, s hogy hittanórán a megszerzett tudást hogyan segítsük lefordítani életvezetésre.

A görögkatolikus parókus előadását követően fakultációkra hívták a hitoktatókat. Két előadás közül választhattak: Révész György, a Pécsi Tudományegyetem oktatója a függőségekről és a zaklatásról mint a mai kor veszélyeiről beszélt, különös hangsúlyt fektetve a prevencióra. Szigeti Mónika, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója SNI-s [sajátos nevelési igényű – A szerk.], BTMN-s [beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő – A szerk.] tanulók differenciálása, integrálása eredményesen a hittanórán, ProbléMÁS gyerekek az oktatásban – új utak, új módok. Konfliktus és agressziókezelés köznevelési intézményben címmel tartott előadást.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria