„Jézussal együtt az embert kezdjük el keresni” – Beszélgetés a roma fiatalok iskolai integrációjáról

Hazai – 2019. május 9., csütörtök | 17:31

Május 7-én cigánypasztorációs kerekasztal-beszélgetést rendeztek a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, melynek keretében a tudományos megállapításokon és a pasztoráció képviselőinek meglátásain túl a cigány fiatalok is elmondhatták állásfoglalásukat a témában.

A kerekasztal-beszélgetés a főiskola által szervezett Cigánypasztoráció a Görögkatolikus Egyházban című programsorozat keretében valósult meg, immár hatodik alkalommal.

A május 7-én Nyíregyházán rendezett cigánypasztorációs kerekasztal-beszélgetést megálmodója és lebonyolítója, Inántsy-Pap Ágnes főiskolai tanár nyitotta meg. A találkozó témája a roma fiatalok iskolai integrációja volt.

Inántsy-Pap Ágnes felolvasta Szocska A. Ábel püspök levelét, melyben a főpásztor köszöntötte s a Pál apostol Timóteusnak írt levelében olvasható szavakkal buzdította a rendezvény főszereplőit, a fiatalokat: „Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban.”

A nyíregyházi megyéspüspök a roma fiatalok megszólításának, tanúságtételének és a velük való párbeszédnek a szükségességét hangsúlyozta levelében.

Meghökkentő kijelentéssel kezdte gondolatmenetét a beszélgetés egyik meghívott vendége, Szabó Tamás pasztorális helynök: „Nem hiszek a cigánypasztorációban.”

E vallomása – mely szavai szerint „nem az elmúlt évtizedek kemény munkáját, Sója Miklós bácsi csodálatos művét” kisebbítette – azon reményének kiindulópontja volt, hogy a 21. századi társadalomban már csak (ember)pasztorációról kelljen beszélni, hogy végre „Jézussal együtt az embert kezdjük el keresni”.

Sem Ádámnak, sem Évának nem volt nemzeti mivolta; a nyelvek sokszínűsége a bűn következményeként alakult ki. „Hiszek a kenyér erejében, az egy kenyérben, melyből egyaránt részesül cigány és magyar, hiszen egy Atyának vagyunk a gyermekei” – mondta Szabó Tamás.

A pasztorális helynök végezetül a legfontosabb közös pontot emelte ki feladatként: „Bár az anyanyelvünk sokszor különböző, újra és újra tanulnunk kell a közös »Atyanyelvünket« beszélni, melyre Jézus is tanít minket: a szeretet nyelvét.”

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Jenei Teréz PhD, a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének vezetője tartott gondolatébresztő előadást, Siker vagy kudarc – a cigány, roma gyerekek iskolai szocializációja címmel, melyből kiderült, hogy az e téren elért eredmények megítélése viszonylagos. Siker, hogy az elmúlt évtizedekhez képest csökkent az analfabetizmus a romák körében, ám kudarc, hogy a középiskolában és főként a felsőoktatásban sincsenek még számottevően jelen – mondta példaként a tanárnő; majd az okokat és megoldásokat keresve lehetőségeket vázolt fel.

A kerekasztal-beszélgetésben részt vett a Szent Bazil Oktatási Központ két tanulója, a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola két diákja, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium egy hallgatója, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola egy papnövendéke és egy, a felnőttoktatásba sikeresen visszakapcsolódó fiatal nő. Velük beszélgetett a rendezvény szervezője, Inántsy-Pap Ágnes.

A diákok beszéltek lehetőségeikről és nehézségeikről, példaképeikről, terveikről, álmaikról; de megfogalmazták azt is, hogyan élik meg roma identitásukat az iskolai közegben.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői és a hallgatóság arra is választ kerestek, hogy miben tud mást nyújtani egy egyházi fenntartású iskola egy állami fenntartású oktatási intézményhez képest.

Az őszinte hangulatú beszélgetés végén a résztvevők tanácsokat adtak a kispapoknak a roma diákok pasztorációjával kapcsolatban.

*

A főiskola által szervezett Cigánypasztoráció a Görögkatolikus Egyházban című programsorozat keretében szervezett első kerekasztal-beszélgetés középpontjában Sója Miklós görögkatolikus pap munkássága állt; a második a roma emberek vallásosságát vizsgálta; a harmadik alkalom témája a Katolikus Egyházon belüli romapasztoráció volt; a negyedik alkalommal a romák oktatásának neveléstudományi vonatkozásai kerültek a fókuszba; az ötödik alkalommal a roma testvérek a cigánypasztorációval kapcsolatos gondolataikat osztották meg a közönséggel.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria