Mögötted Krisztus áll – Papszentelést ünnepeltek Nagydoboson

Hazai – 2021. december 29., szerda | 18:55

Nagyapja papi szolgálati helyén, Nagydoboson szentelte görögkatolikus áldozópappá Rádi Dávidot Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök december 27-én, karácsony harmadik napján, amely a görögkatolikus egyházban Szent István első vértanú és diakónus emléknapja.

A nagydobosi Nagy Szent Bazil főpap tiszteletére szentelt görögkatolikus templom falai első ízben voltak tanúi papszentelésnek. Az újszentelt Rádi Dávid azonban nem ismeretlen a nagydobosi közösség előtt, hiszen még sokan emlékeznek a negyedszázadot itt szolgáló nagyapjára, Rádi Csaba atyára.

A diakónus- vagy papszentelések során a főpásztor maga mellé állítja szentbeszéde idejére a szentelendőt, s úgy szól az ünneplő közösséghez, s még inkább a szentelés előtt állóhoz.

„Ha Krisztus hív, akkor menni kell” – kezdte prédikációját Szocska Ábel püspök, s Szent István első vértanúnak Krisztus hívására válaszoló tanúságtételét állította elé példaként: „Szent István diakónus megélte ezt a mondatot, s életét adta Krisztusért”.

„Krisztus téged is hív, neked is menned kell – folytatta a szentbeszédet a főpásztor. – Amikor majd papként az előkészületi oltár előtt állsz, és előkészíted az adományokat egy lándzsával, mely egyben kés is, kivágod a bárányt a kenyérből, ezt az imát mondod majd: »Leöletik az Isten báránya, az Atyának Fia, ki elveszi a világ bűneit a világ életéért és üdvösségéért«. A lándzsával átszúrod oldalát. Minden Szent Liturgia alkalmával, amikor az előkészületet végzed, jusson eszedbe a szentelésed napja: egy életen át el kell kísérjen.” S hogy segítse az emlékezésben Dávid atyát, egy ilyen lándzsát ajándékozott neki a püspök.

A pap akkor sem hagyhatja el hitét és Krisztusát, ha megpróbáltatások érik, ha az ő oldalát szúrják át lándzsával – ha csak jelképesen is. A világban van keresztényüldözés, s nehézségek, meg nem értések kialakulhatnak a hívekkel, paptestvérekkel is. „Neked hűségesnek kell maradnod életed végéig, viseld alázattal a hivatást, amit Istentől kaptál, sose legyen harag a szívedben, te legyél az első, aki bocsánatot kérsz – intette Dávid atyát a püspök. – Rendületlenül végezd a feladatodat, higgy abban, aki meghívott téged, mert a Jóisten, ha meghívott a feladatra, akkor erőt is ad, hogy ezt a feladatot Istenhez tetszően tudd végezni.”

A keresztényeknek ma tudatosan meg kell vallaniuk hitüket, s ebben a papnak elöl kell járnia. Szocska Ábel a szerénységre és az emberekkel való krisztusi kapcsolatra is biztatta a szentelendőt, s arra, hogy ne ijessze meg semmi: „Mögötted Krisztus áll”. S Dávid atya feladatának elvégzéséhez támogatást, ezekre való emlékeztetést kért a fiatal tisztelendő asszonytól is.

A szentelés szertartásán tizennégy áldozópap és két diakónus imádkozott együtt a hívekkel.

Rádi Dávid újszentelt görögkatolikus áldozópap megkapta első kinevezését főpásztorától: korábban diakónusként, hitoktatóként és lelkipásztori kisegítőként szolgálta a nyírlugosi parókiát, ezentúl immár segédlelkészként tevékenykedik ott.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria