„Próbáid áldott oltó-kése” – Boldog Apor Vilmos-zarándoklatot szervezett a PPKE bölcsészkara Győrbe

Hazai – 2023. szeptember 15., péntek | 18:15

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) Boldog Apor Vilmos-zarándoklatot szervezett az egyetemen oktató tanároknak, az intézmény munkatársainak és a hallgatóknak a Fájdalmas Szűzanya emléknapján, szeptember 15-én Győrbe, Apor Vilmos vértanúságának helyszínére. Veres András győri megyéspüspök az egyetem pap tanáraival együtt mutatott be szentmisét.

A főpásztor köszöntötte az egyetem vezetőségét, zarándokait, és örömét fejezte ki, hogy ellátogattak a győri székesegyházba, amelyet pár napja szenteltek újra. Megemlítette a templom ékességeit is, a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképét, a Héderváry-kápolnában található Szent László-hermát és Boldog Apor Vilmos vértanú püspök sírját is.

Veres András püspök prédikációjában a kegykép és a Fájdalmas Szűzanya összefüggésének evidenciájáról beszélt. A képet Írországból menekítették Magyarországra. A legújabb kutatások szerint azért volt különösen értékes, mert előtte néhány héttel az ír püspök ez előtt a festmény előtt ajánlotta országát a Szűzanya oltalmába. 1697. március 17-én a kép reggel 6 és 9 óra között folyamatosan vérrel könnyezett. Ezen a napon fajult odáig a Cromwell-féle egyházüldözés, hogy minden katolikus püspököt kiutasítottak az országból. A vérrel könnyezés a compassiónak, az együtt szenvedésnek sajátos megnyilvánulása volt, akárcsak a Szűzanya keresztúton, kereszt alatt megélt érzései – fejtetette ki a győri megyéspüspök.

A testi, lelki szenvedés mindnyájunk életében előforduló esemény, amit nem lehet kiiktatni. Babits Mihály jól megragadja a lényegét Jónás könyve című költeményében: „Most már tudom hogy nincs mód futni tőled / s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.” Minél inkább benne vagyunk az élet sűrűjében, annál inkább részünk van a szenvedésekben is – fogalmazott Veres András. – Minél mélyebb az ember hite, a jó, a szeretet utáni vágyakozása, annál inkább fájdalommal tölti el a szívét a jó, a szeretet hiánya.

Sajnos sokan sem a saját, sem mások szenvedésével nem tudnak mit kezdeni. Nekünk, keresztényeknek különösen fontos egy ilyen nap megünneplése, mert többet kell foglalkoznunk ezzel a témával – hangsúlyozta a főpásztor, majd Tóth Árpád Isten oltó-kése című verséből idézett: „Tudom és érzem, hogy szeretsz: / Próbáid áldott oltó-kése bennem / Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, / Új szépséget teremni sebez engem.”

Ahogy a Szűzanya együtt szenvedett Fiával, úgy kell nekünk is szenvedő társaink mellé állni, hiszen a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott szenvedés pedig fele szenvedés. „Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse vagy megmagyarázza a szenvedést. Azért jött, hogy jelenlétével megtöltse azt” – fogalmazta meg Paul Claudel. Jézus sem szenvedésünkben, sem akkor nem hagy minket magunkra, amikor embertársunk mellé állunk az ő fájdalmában – hangsúlyozta szentbeszédében a győri megyéspüspök.

A zarándokok a szentmise után megtekintették a székesegyház egyházművészeti értékeit, ellátogattak a Brenner János Hittudományi Főiskolára, majd a Szent László Látogatóközpontba, és megnézték a Boldog Apor Vilmos-emlékkiállítást.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria