„Tanuljunk imádkozni Máriától!” – Basilica minor rangra emelték az andocsi kegytemplomot

Hazai – 2021. október 11., hétfő | 20:00

Az andocsi Nagyboldogasszony-templom basilica minor rangra emelését október 10-én, a vasárnap délelőtti szentmisében hirdették ki. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt.

A Magyarok Nagyasszonya főünnepét követő vasárnap több száz zarándok érkezett Andocsra, hogy együtt adjanak hálát az elnyert kegyelmekért.

A szentmise elején Varga László püspök örömét fejezte ki, hogy „egyházmegyénk és az andocsi kegytemplom számára megkaptuk ezt az ajándékot”. Hozzátette: Werner Józsefné andocsi polgármester kitartó, áldozatos munkájának és a plébános hűséges „zörgetésének” is nagy szerepe volt a cím elnyerésében.

Szalai Tamás plébános felolvasta az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. május 24-i határozatát, melyben basilica minor rangra emelik az andocsi kegytemplomot. A címet a templom az 500 éves töretlen, ma is élő zarándokhagyományának és ezáltali kegyelemközvetítő szerepének figyelembevételével nyerte el.

A basilica minor (kisebb bazilika) a pápa által templomoknak adományozott kitüntető cím, a templom építészeti stílusától függetlenül. Az elnevezés a basilica maiortól való megkülönböztetés miatt terjedt el a 18. században.

A basilica minor címmel járó jogok között szerepel a teljes búcsú elnyerésének lehetősége évi négy alkalommal.

„Ezen a gyönyörű ünnepen arra hívlak benneteket, hogy tanuljunk imádkozni Máriától – mondta szentbeszéde elején Varga László megyéspüspök. – Az ima nem csak azt jelenti, hogy elvégzünk bizonyos imádságokat, amiket megtanultunk, vagy amelyek az imakönyveinkben benne vannak és nagyon szeretjük őket. Ennél többet jelent: kapcsolatot.”

Amikor Jézust arra kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni, egyetlenegy imát, a Miatyánkot tanította meg nekik. Ugyanakkor

egész földi működése során imádkozni tanította a tanítványait, eléjük élve, hogy mit jelent a kapcsolat a mennyei Atyával. Az ima lényege a kapcsolat.

A Szűzanya imádságának lényege az a szenvedélyes szeretet, mellyel az Úr Jézust szerette. Minden ebből a szeretetből fakadt: imádsága, szolgálata, tanítványsága, Krisztus-követése. Mindent ez a szeretet határozott meg. Ezt a lényeges dolgot kell megtanulnunk a Szűzanyától úgy, ahogyan Jézust kérték a tanítványok – hangsúlyozta a főpásztor. – Jézus a Miatyánkon túl

eléjük élte az Atya iránti szenvedélyes szeretetét és kapcsolatát.

Ezt a szeretetet szemlélve kérjük a Szűzanyát ezen a helyen, hogy tanítson minket imádkozni. A szívünkbe kell bejuttatni mindazt az igét, tanítást, amit Jézustól hallottunk.

Az ima lényege a kapcsolaton túl a változás, a krisztusivá formálódás.

Ehhez szükség van a szívünk átalakulására, megváltozására. Ezt is megtanulhatjuk a Szűzanyától, aki Jézus első tanítványa volt. Szemlélte, itta Jézus szavait, és követte őt minden körülmények között.

„Tanuljunk imádkozni Máriától! Kérjük ezt a szenvedélyes szeretetet, és azt, hogy emlékeztessen bennünket mindarra, amit Jézus tett és tanított. Kérjük tőle, hogy segítsen a szívünkbe rejteni azokat az igéket, melyek a mi életünket kell hogy megváltoztassák” – buzdított szentbeszédében Varga László.

A szentmisét követően a kaposvári megyéspüspök megáldotta a templom bejáratánál elhelyezett emléktáblákat, melyek latin és magyar nyelven hirdetik a basilica minor címet.

Az ünnepi eseményen Szili Zoltán karnagy vezetésével közreműködött a CapPuccini kórus.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria