A család olaj az élet lámpásában – Főegyházmegyei Kateketikai Konferencia Egerben

Hazai – 2022. november 11., péntek | 18:58

A keresztény családi életre nevelés jegyében tartanak konferenciát az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 10. és 12. között Egerben. A háromnapos rendezvény érseki szentmisével kezdődött a bazilikában. A mintegy négyszáz résztvevő közösen imádkozott azért, hogy a hitoktatók szolgálata egyre eredményesebb, hatékonyabb legyen, és bőséges gyümölcsöt teremjen.

A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri főpásztor Ferenc pápa budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elhangzott homíliájának egyes szakaszait idézte fel. Emlékeztetett: ahogyan a tanítványoknak, ugyanúgy nekünk is felteszi a kérdést Jézus, hogykinek tartjuk őt. A Szentatya szerint ebből a válaszból születik meg a tanítványi kapcsolat megújítása. Ez három lépésben megy végbe a tanítványoknál: Jézus hirdetése, döntés Jézussal, Jézus követése.

A válaszunk által születik meg a tanítványi kapcsolat. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy nem az Isten, hanem az emberek elvárásai szerinti Messiást hirdetjük, mert olyan Messiást szeretnénk, aki hatalommal rendelkezik, és nem egy keresztre feszített szolgát.

Az Eucharisztia emlékeztet bennünket, hogy Jézus valódi hatalma és ereje a vesztett helyzetekben mutatkozik meg. Ezért fontos a szentmise és a szentségimádás, hogy a Jézussal való találkozás átalakítson bennünket, hogy higgyünk abban, hogy az ő segítségével képesek leszünk úrrá lenni a legnagyobb nehézségeken is.

Az érsek végül arra biztatta a hitoktatókat, hogy soha ne adják fel a reményt, hogy Isten segítségével és jó példával a Krisztusi útra tudják vezetni a rájuk bízott gyermekeket.

A Hotel Egerben zajló konferencián Bárdos Krisztián, a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a család fogalma alatt nemcsak a közvetlen rokoni kapcsolatot értjük, hanem a közös hit és a keresztség is összeköt minket. Bárhol élünk a világban, egymás testvérei vagyunk. Feladatunk, hogy újra és újra felfedezzük a család építő jellegét, és imádkozó közösségként biztos alapokat kell adnunk a ránk bízottaknak.

Első előadóként Ternyák Csaba érsek kifejtette: a papoknak, hitoktatóknak különleges feladata és célja a hit továbbadása. A pedagógusok között a hitoktatóknak azért van nehezebb dolguk, mert nemcsak tárgyi tudást kell adniuk, hanem – ami sokkal fontosabb – a boldog élet útját kell megmutatniuk a gyermekeknek. Szelídséggel, szeretettel és jó példával kell a gyermekeket elindítani és kísérni Isten felé.

Hangsúlyozta, hogy a hittanórának nem egy újabb stresszforrásnak kell lennie a többi tantárgy mellett, hanem a feltöltődés, örömforrás színterének. A család az elsődleges színtere a hit továbbadásának, de a hitoktatók egyfajta „pótszülőként” meg tudják adni azt, ami a vér szerinti rokoni kapcsolatokból kimarad. A főpásztor végül reményét fejezte ki, hogy a hitoktatók katekétaként tevékenykednek, vagyis hozzásegítik a fiatalokat, hogy valódi, élő közösséget és otthont találjanak az egyházközségeikben.

Racs Csaba, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára személyes emlékeit is megosztotta a hallgatósággal. Mint mondta, ha kimarad a szülői, családi minta a hitre nevelésben, a papok, hitoktatók akkor is sokat tehetnek azért, hogy ezt a hiányosságot pótolják. Az ő életében plébánosa példájának fontos szerepe volt abban, hogy meghallja a Jóisten meghívását és a papi hivatást válassza.

Az előadó szentírási igék által beszélt a férfi és nő legbensőbb egységéről. A Biblia rámutat a házasság szentháromságos természetére: a férfi és a nő házasságban megvalósuló egysége a Szentháromság személyei között lévő egység képe. Egy másik fontos aspektus, amely számos helyen fellelhető a Szentírásban, hogy a házasfelek egymáshoz fűződő kapcsolata olyan, mint Krisztus és az ő népe kapcsolata. Ahogy Krisztus soha nem hagyja el az Egyházát, a népét, sőt, életét adja mindannyiunkért, ugyanúgy kell férjnek és feleségnek is az életüket adniuk egymásért.

A három napos konferencia előadói között van Uzsayné Pécsi Rita neveléskutató, Tornay Krisztina Petra nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek rend tagja, Guba András atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola innovációs és fejlesztési rektor-helyettese, valamint Szabó József főszékesegyházi kanonok, Miskolc-Diósgyőri plébános.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Balogh Ferenc

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria