A család prófétai valóság – Ünnepi szentmise Pécsett a Szent Család vasárnapján

Hazai – 2018. december 31., hétfő | 18:00

Szent Család vasárnapján, december 30-án a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban ünnepi szentmisét mutatott be Udvardy György megyéspüspök, amelynek végén paptestvéreivel áldásban részesítette a jelen levő családokat.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Ha Krisztus valóban meghalt és feltámadt, akkor ő valóban az Isten Fiának bizonyul? – ez az a kérdés, amely Krisztus halála után a keresztény közösséget mozgatja. A főpásztor prédikációjában elmondta, „Isten Fia belép az ember életébe, megszületik emberként, így az ő születése, növekedése, fogantatása, az ő emberi növekedése messze több, mint egy mellékes eseménye az üdvtörténetnek: ez Isten tervének szerves része, kinyilatkoztatás. Hisszük és valljuk, hogy Máriától valóságosan emberként születik meg az Isten Fia. Emberként született meg, és mert ember, tanít az emberről, rólunk.” Beemeli az ember foganását, születését, növekedését, fejlődését Istennek a világába, az Isten szeretetébe, életébe. Ezzel együtt beemeli a férfi és a nő kapcsolatát és szerepét is az Isten világába, a családot a Szentháromság misztériumába. A megyéspüspök hozzátette: „Azt ünnepelhetjük, hogy amit a családról hiszünk és vallunk, amit a Szent Család életében látunk, az kinyilatkoztatás. Isten szándéka és tanítása. Az emberért van, az ember üdvét szolgálja.”

A szövetség népének férfi-nő, illetve szülő-gyermek kapcsolata nagyon különbözött más népek társadalmi berendezkedésétől. „A szövetségi népben a férfi és a nő kapcsolata, a családnak a léte ugyancsak Jézus Krisztusban nyeri el a teljességet. Beteljesíti Istennek az ígéretét ebben a tekintetben is.” Ez a kinyilatkoztatott igazság átjárta a keresztény kultúrát, a gondolkodásunkat a családról, a család méltóságáról, a helyről, amibe gyökerezve az ember növekedni, fejlődni tud, azzá, amivé az Isten őt megálmodta. Kultúránkban a törvények, a közmeggyőződés, a morális szabályok mind ezt az isteni kinyilatkoztatást támogatták és óvták – napjainkban azonban meggyengülni látszik a család mellett álló társadalmi közeget erősítő valóság. „Nagyra kell értékelni azokat a törekvéseket, amelyek ma a család méltóságát, egységét, a férfi és a nő, a szülő és a gyermek kapcsolatát a maga méltóságában és isteni rangjának megfelelően akarja kezelni és támogatni” – tette hozzá a püspök.

„A házasság, a család prófétai cselekedet, prófétai mű, prófétai valóság” – emelte ki Udvardy György. Nem emberi szinten kell elemezni a családot – mint ahogy ma sokan teszik –, mert nem emberi, hanem Istenre mutató szövetség. A főpásztor a család szentségének és szentélyének őrzésére szólított mindenkit.

„Az Isten a maga keresztjével, a maga szenvedésével életre akar vezetni mindenkit. De nem alkothatunk magunknak új szabályokat, az istenitől eltérőeket, mert az már nem az életre vezet. Az életre az isteni vezet, és az a küzdelem, amit ennek érdekében – talán bukdácsolva, de – meg akarunk tenni” – mondta a pécsi megyéspüspök, majd arra hívta a jelenlévőket, hogy örömükkel, életükkel legyenek jó példák embertársaik számára, vigyék közel másokhoz is az életet, amelyet az Isten a családban az ember számára kigondolt, megteremtett és életben tart.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria