A gyermekekért adtak hálát Sarlós Boldogasszony ünnepén Vértessomlón

Hazai – 2022. július 4., hétfő | 18:57

Német és magyar nyelven mutattak be szentmisét Vértessomlón Sarlós Boldogasszony ünnepén, július 3-án. A kegyhely búcsúnapján Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök megáldotta a gyermekáldásra váró családokat és a várandós édesanyákat.

„Üdvözlégy, Mária, mondja minden szív!” – hangzott Vértessomló utcáin Sarlós Boldogasszony ünnepén, a zarándokok körmenetén. A német és magyar nyelven bemutatott szentmise keretében elhelyezték a templom falán azokat az ezüstszíveket, amelyeket az egyházmegye készíttetett annak a tizennyolc gyermeknek a keresztnevével, akiknek szülei a vértessomlói Szűzanya közbenjárását kérték, és püspöki áldást kértek gyermekeik születéséért.

A Bodajktól Székesfehérváron keresztül Vértessomlóig vezető Magyar szent család zarándokút kiemelt helyszíne az ünnepen megtelt zarándokokkal.

A vértessomlói búcsú ma is egybehívja a környéken élőket és a térségen, sőt a határon túlról érkezőket. Az 1990-es években éledt újjá az 1734 és 1737 között Somlóra érkező német telepesek szép hagyománya, hogy az ünnepi püspöki szentmise előtt népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak körmenetben a falu központjából a főpásztor vezetésével a kegytemplomhoz.

A „Vértes búcsúján” a kegyhely gyönyörűen feldíszített szabadtéri oltáránál Visnyei László plébános köszöntötte a főpásztort és paptestvéreit, a megjelent közéleti vezetőket, valamint a nagy számban érkező zarándokokat. Köszönetet mondott a megyéspüspöknek, hogy a kegyhely jelentősen gyarapodott a hálaszívekkel, és idevonzza a híveket, a fiatal családokat az imádság erejének megtapasztalása. Majd felkérte a főpásztort, szentelje fel a vértessomlói kegyhely fejlesztésére kapott rendezvénysátrat, amely reményeik szerint hosszú időn keresztül ad otthont majd a búcsúi szentmiséknek.

Mária és Erzsébet találkozásának emléknapján Spányi Antal püspök a két gyermekét váró szent asszonyról beszélt. Máriáról, aki szüleitől megtanulta az Istenre figyelés csendjét, meghallotta az Úr szavát, és mindenben követte az Ő akaratát. Kiemelte az idős Erzsébet állhatatos imádságát is a gyermekáldásért, hogy hűségesen kitartott a hitben és a reményben. Találkozásukkor mennyei öröm töltötte el a két asszony szívét, és megszületett Mária hálaéneke, amely mindannyiunkat a mai napig megérint – hangsúlyozta a püspök.

Teremtsünk magunkban mi is csendet, vonuljunk vissza szívünk és lelkünk legmélyére, hogy bennünk is megszülethessen az elhatározás, amelyben átadunk mindent az Úrnak, és az Isten elgondolása szerinti családi életet megvalósítjuk.

Legyen örömünk olyan, mint Máriának és Erzsébetnek volt, mert tudták, hogy az új élet Isten ajándéka, szeretetének jele. Példájuk nyomán ne fáradjunk bele az imába, hanem imádkozzuk ki, hogy bennünk is új életet teremtsen Isten, és általunk is gazdagodhasson családunk. Ha bizalommal imádkozunk, Isten meghallgat minket, nagy dolgokat művel velünk. Ez a búcsú ennek a hitét, örömét adja nekünk, és kísérjen el életünk minden napjára.”

A szentmise végén Spányi Antal arról beszélt, hogy a gyermekáldást kérők hálaszívei olyan tanúságtételek, amelyek növelik Isten kegyelmébe vetett hitünket és kézzelfogható jelei a Szűzanya közbenjáró szeretetének.

„A somlói kegyhely arra ösztönöz minket, hogy Istentől ránk bízott küldetésünket az élet szolgálatával képviseljük a családunkban, a körülöttünk élők között és az egész világon.

A magyar szentek örökösei vagyunk, akikkel együtt vállaljuk mi is a felelősséget hazánkért, a jövő nemzedékéért.”

A megáldott hálaszíveket a családok körében ünnepélyesen a kegytemplomba vitték, ahol üvegszekrényekbe helyezték el őket az édesanyák, hogy hirdessék a vértessomlói Szűzanya kegyhelyének különleges kegyelmi hatását. Majd Spányi Antal püspök a Kisdedét tejével tápláló Szűzanya kegyképe előtt megáldotta a várandós édesanyákat és a gyermekáldásra váró házaspárokat.

A vértesomlóiak a megszokott vendégszeretettel egész napos búcsút szerveztek a templomba és környékére, ahol meleg étellel, zenei programokkal, vásárral, imával és vezetéssel egybekötött templomlátogatással várták a zarándokokat.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria