A járvány közepette is megerősít az Amoris laetitia – Házas hétvégét tartottak Pécsen

Hazai – 2021. november 10., szerda | 11:11

A Magyar Házas Hétvége közössége november 5–7. között Pécsen „Megerősítő hétvégét”, lelkigyakorlatot tartott házaspárok számára Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása alapján.

Budapest, a Vajdaság, Baja, Csíkszereda és Sopron után most a pécsi közösség volt a program házigazdája. A résztvevők között nem csupán pécsi és környékbeli házaspárok voltak: érkeztek párok Dél-Dunántúl távolabbi pontjairól, Siófokról, Szekszárdról, de Kiskunmajsáról, sőt Budapestről is.

Ez az ötödik pápai dokumentumot feldolgozó hétvége azon programok sorába illeszkedik, amelyeket még Bíró László püspök indított útjára. A korábbi négy megerősítő hétvége során II. János Pál és XVI. Benedek írásai jelentették a vezérfonalat. A mostani, „Megerősítő 5” nevű lelkigyakorlat témája Ferenc pápa 2016-ban megjelent Amoris laetitia kezdetű, nagy visszhangot kiváltó apostoli buzdítása volt.

A háromnapos program során a résztvevők a lelkigyakorlatot vezető team gondolatébresztő bevezetőinek segítségével dolgozták fel a családban megélt örvendező szeretetről szóló dokumentum főbb üzeneteit oly módon, hogy azokat a saját hétköznapi életük példáival igyekeztek megvilágítani. A jelenlegi, sorrendben már ötödik programot Thorday Attila atya és a három házaspár – Kotschy András és Ancsa, Mervay Miklós és Eszter, Mihálffy Imre és Andrea – dolgozta fel.

A három nap során az előadók tizenegy egységre bontva dolgozták fel a hatalmas témát. Az egyes témaköröket tanító, magyarázó részek vezették be, de a fő hangsúly minden esetben a tanításhoz kapcsolódó személyes életpéldák megosztásán, majd az ezt követő megbeszéléseken volt, melyek hol páronként, hol kisebb csoportokban zajlottak. Az egész hétvégének, amint a Szentatya írásának is, Szent Pál Szeretethimnusza képezte a vezérfonalát. Lényegét talán leginkább az alábbi gondolat adja vissza legjobban, amely a legtöbb résztvevő szívében visszhangzott:

Az eseményt megítélni igazságban, a személyt átölelni irgalommal”.

Péntek délután először azt gondolták végig a résztvevők, hogy milyen könnyen félreértelmezhető a szeretet: lehet akár jó szándéktól vezérelve is bántónak lenni házastársi, családi, munkahelyi és közösségi kapcsolatainkban. Az este második részében a Szeretethimnusz leírása alapján az isteni szeretet mibenlétéről és annak mindennapi megnyilvánulásairól gondolkodtak, beszélgettek.

A szombati nap nyitótémája a szeretet termékennyé válása volt: családjainkban, közösségeinkben, Egyházunkban és egészen tágan értelmezett környezetünkben is. Ezt követően szeretetünk érlelődéséről, illetve annak nemzedékek közötti átörökítéséről esett szó. A délelőttöt szentmise koronázta meg. Ebéd után a páli Szeretethimnusz szavaihoz kapcsolódóan a résztvevők azt járták körbe, hogy milyen nehéz jól szeretni, megmaradni a szeretet keskeny ösvényén a családban és közösségeinkben. Majd a házastársi szeretetben való szüntelen növekedés szép, de olykor fájdalmas feladata került sorra. A nap utolsó részében arra a nagyon is időszerű kérdésre keresték a választ, miként fordulhatunk egymás felé a családban, az Egyházban, de az egész társadalmunkban ítélkezés helyett irgalommal, ahogyan erre Ferenc pápa is buzdít. A napot bűnbánati liturgia, gyónási lehetőség és taizéi énekekkel kísért szentségimádás zárta.

Vasárnap délelőtt azzal a kérdéskörrel foglalkoztak a résztvevők, hogy személyes életpéldájukkal – gyakran észrevétlenül is – miként lehetnek jelek az élet számos területén: a családban, a munkahelyen, vagy a tágabb közösségeikben. Kiemelt hangsúlyt kapott a nemzedékek közötti, különösen is az idős szülők felé irányuló szeretet helyes megélése és az ezzel együtt járó nehézségek. Szóba került a személyes lelki élet és a házastársak közös hitélete közötti eltérések szeretetben való hordozása, a hitnek családi, a gyermekekkel közös megélése, illetve a hit továbbadásának nehézségei is.

Az utolsó részben arról szóltak a házaspárok, milyen küldetésük van egyházi közösségeikben: jelszerepük mellett személyes tapasztalatukkal miként segíthetik az ifjúság felkészítését a felelősségteljes párkapcsolatra, a jegyesek felkészítését a házasságra, valamint a már házas párokat az élet minden szakaszában kapcsolatuk folyamatos építésében, a növekedésben.

A sok-sok könny és nevetés megtisztította és megerősítette a résztvevők szívét-lelkét egyénileg is, de megerősítette a párkapcsolatukat és a közösséget is.

Szerző: Mervay Miklós

Forrás és fotó: Házas Hétvége Mozgalom

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria