A KÉSZ nyilatkozata a tudományszervezés aktuális kérdéseiről

Hazai – 2019. február 15., péntek | 18:53

Közzétesszük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) nyilatkozatát, melyet február 15-én adott ki.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) elengedhetetlenül fontosnak tekinti a Kárpát-medencei keresztény kultúra minél mélyebb megismerését, megőrzését és terjesztését, az ehhez nélkülözhetetlen tudományos tevékenység szabad művelését, az így feltárt ismeretek átadását a jövő generációk megfelelő szellemű oktatása és nevelése érdekében.

Mindezek alapján értelmiségieket tömörítő szervezetként sajnálattal tapasztaljuk az elmúlt időszak sokszor tudatosan szított, éles és heves vitáit a magyar tudományszervezés és tudományfinanszírozás kérdései körül. Meggyőződésünk, hogy a mindenkori tudományos rendszerben, a fennálló felsőoktatási és kutatói intézményi struktúrákban a sikeres és maradandó, egyben a jövőt szolgáló változások kizárólag megfontolt előkészítés és mérlegelés nyomán, az érintettek bevonásával születhetnek meg.

A Kárpát-medencében felhalmozott évezredes tudásunk feltárása, átadása és megújítása olyan jelentős értelmiségi felelősség, mely csak jól átgondolt, hosszú távon stabil, az innovációt elősegítő és a tudományos megismerést megkönnyítő struktúrákban működhet. Ezek létrehozása és megreformálása az azt finanszírozó kormányzat, valamint az abban érintett értelmiségi pályákon dolgozók párbeszédfolyamataiból, a szubszidiaritás elve mentén közösen meghozott és szolidáris döntéseiből valósulhat meg.

A KÉSZ éppen ezért bizakodással tekint a magyar tudományszervezés és tudományfinanszírozás keretrendszeréről folytatott konstruktív és eredményes párbeszédre, mely kiszámítható értelmiségi életpályákat teremthet, és lehetővé teszi a nemzetünk megmaradásának érdekében kifejtett tudományos kutatás szabad gyakorlását, ismereteink felelős továbbadását a jövő generációk számára.

Budapest, 2019. február 15.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Forrás és fotó: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria